Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kraftlinje förnyas i Ekenäs - tillfälliga elavbrott möjliga

Från 2017
tre personer mot elstolpar
Bildtext Ekenäs Energis styrelseordförande Ann Storsjö med elnätschef Andreas Talling och bolagets vd Frank Hoverfelt.
Bild: Yle/Monica Slotte

Ekenäs Energi förnyar kraftlinjen som förser hushållen i bolagets distributionsområde med elektricitet. Projektet utförs samtidigt och i samarbete med eldistributionsbolaget Carunas kraftlinjeprojekt.

Eldistributionen kommer att fungera normalt under hela byggtiden med hjälp av reservmatningar men det finns en förhöjd risk för oplanerade elavbrott, förklarar Andreas Talling, elnätschef vid Ekenäs Energi.

- Vi ber våra kunder att förbereda sig litet extra för eventuella elavbrott, också om allt med stor sannolikhet kommer att gå bra. Spänningsnivån kan tillfälligt vara litet sämre än tidigare och elsystemet litet känsligare för störningar, säger Talling.

Planerade störningar i eldistributionen

Hela distributionsnätverket kommer också att utsättas för några planerade elavbrott. De första planerade elavbrotten sker natten mellan måndag 3 april och tisdag 4 april samt natten mellan den 4 och 5 april. Avbrotten är i regel korta, från några minuter till maximalt några timmar.

Arbetet påbörjas den 3 april klockan 23 med det första planerade avbrottet. Nästa natt fortsätter omkopplingarna. Därefter provkörs reservmatningarna under ett dygn.

ellinjer och -stolpe mot blå himmel
Bildtext Gamla stolpar i trä.
Bild: Yle/Monica Slotte

- På torsdag (6.4) börjar vi sedan riva den gamla linjen, plocka ner stolparna och sätta upp nya. Den nya kraftlinjen fortsätter som luftlinje, men det grävs ner en del korsande jordkablar, fundament och jordningar, förklarar elnätschef Andreas Talling.

På sikt ska den moderna linjen ge kunderna en säkrare eldistribution och mindre störningar på linjen

Gamla stolpar har tjänat ut

Elnätschef Andreas Talling pekar ut de gamla elstolparna som ska förnyas.

- Vissa stolpar har murknat och vi skulle i alla händelser varit tvungna att byta ut dem. Den gamla linjen är också lägre än nyare kraftledningar. Underhållskostnaden hade blivit för hög, därför är det befogat att investera i en ny linje med stolpar av metallrör.

Frank Hoverfelt, vd för Ekenäs Energi Ab instämmer.

- Kraftlinjen är en gammal trotjänare som byggdes i början av 1960-talet. Den är över 50 år gammal och förtjänar att bli förnyad.

Eldistributionsbolaget Caruna förnyar sin egen kraftlinje som börjar i Karis, matar Ekenäs och fortsätter ända till Lappvik i Hangö. Ekenäs Energis egen linje är 4,5 kilometer lång och löper mellan Ekenäs och Horsbäck. Den är ansluten till Carunas linje.

händer visar punkt på karta
Bildtext Här ska den nya linjen gå.
Bild: Yle/Monica Slotte

Hoverfelt tror att största delen av kunderna inte kommer att märka någonting alls men är mån om att informationen ska nå fram.

- Förra veckan tog vi lägligt i bruk ett nytt system för att meddela våra elnätskunder om elavbrott. Vi kommer att informera noggrannare om våra planerade elavbrott via textmeddelanden eller e-post till de kunder som har beställt informationstjänsten, lovar vd Frank Hoverfelt.

Tjänsten är gratis och kan beställas via e-portalen WERA på Ekenäs Energis hemsida.

Ekenäs Energis kunder finns inom ett geografiskt begränsat område från Horsbäck i öster till Skogby i väster, Österby och Sköldargård i norr och Dragsvik i söder. Med Carunas kunder inkluderade berörs hela Hangöudd av den nya kraftlinje som nu byggs.

ellinjer och -stolpar i skogslandskap
Bildtext Kraftlinjen löper Ekenäs med omnejd.
Bild: Yle/Monica Slotte

Strategisk plan bär frukt

Ann Storsjö, styrelseordförande för Ekenäs Energi, förklarar att projektet egentligen inleddes redan 2014 med en strategiskt långsiktig investeringsplan för elnätet.

- Målsättningen är att förnya elnätet till ett av landets mest effektiva och övergå till distributionsspänningen 20 kilovolt (kV). Vi är stolta över att vi kan finansiera projektet med egen finansiering, tack vare ekonomiskt goda år, säger Storsjö.

Projektet kostar runt 500 000 euro. Byggarbetena utförs av Eltel Networks Oy, samma entreprenör som Caruna anlitar. Nybygget medför inte förhöjda elavgifter för konsumenterna.

stora cylindrar i skogsmiljö
Bildtext Kraftlinje på rulle.
Bild: Yle/Monica Slotte

Under byggtiden kommer kraftlinjen som normalt matar Ekenäs med elektricitet att vara ur bruk.

Ekenäs Energis byggnadsarbeten börjar i april 2017 och beräknas vara färdiga till midsommar i år. Under hösten utförs ännu några kopplingsarbeten som hänför sig till Carunas kraftlinjeprojekt.

Ekenäs Energi kommer parallellt med projektet också att förnya elnätet på andra håll i Ekenäs. Då kommer grävarbeten att utföras i centrum av Ekenäs.

Diskussion om artikeln