Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad förbereder jubileumsprojekt – storsatsningar på stadens attraktionskraft

Från 2017
Uppdaterad 29.03.2017 06:51.
Aura å med Pinellan och Domkyrkan i bakgrunden.
Bild: Yle/Nina Bergman

Stadsstyrelsen i Åbo förbereder fyra jubileumsprojekt som ska presenteras på stadsfullmäktiges jubileumsmöte 18.4.2017. De fyra projekten är ett nytt historiskt museum, grundandet av stiftelsen Åbo 2029, en uppgradering av åstranden och skyddandet av ett naturområde i Luolavuori.

Projekten är ett sätt att fira Finlands 100-årsjubileum samtidigt som man lyfter fram Åbos 800-årsjubileum år 2029.

- Det här är Åbos gåva till Finland. Vi vill uppmärksamma Åbos unika historia som Finlands äldsta stad, berättar Minna Sartes, chef för Åbo stads fritidssektor.

Ett historiskt omfattande historiskt museum

Sartes har varit med i planeringen av det historiska museet. Museet ska bli ett komplement till de befintliga museerna i Åbo, men ha ett mycket bredare perspektiv än dem. Sartes nämner att Åbo länge var Sveriges näststörsta stad och att det därför inte bara handlar om finländsk utan också svensk historia. Museet ska dessutom verka som ett vetenskapscentrum.

- Det blir inget traditionellt museum, utan en mötesplats för såväl stadens medborgare som turister. Vi planerar ett museum som ska locka till sig kring 200 000 besökare det första året.

Sartes vill inte sia om var museet ska placeras eller exakt vilka utställningar som ska visas.

- Det tar vi itu med när stadsfullmäktige har tagit ställning. Det som är klart är att vi fokuserar på att skapa ett upplevelsecentrum, där hela Finlands kultur- och naturhistoria får plats. Med hjälp av ny teknologi ska det både locka turister och vara en näringslivspolitisk investering.

Meningen är att museet ska vara helt färdigt 2029, men att de första utställningarna ska öppnas redan 2022. Tanken är att pengar för planeringsarbetet ska reserveras redan i nästa års budget.

Minna Sartes.
Bild: Yle/Fredrik Häggman

Åstranden lyses upp

Ett annat av projekten handlar om att skapa en ännu mer trivsam miljö kring åstranden. Stadsplaneringschef Timo Hintsanen berättar att det innebär att åstranden lyses upp mer.

- Ett exempel som stadsborna gillade är Sagornas Broar, det vill säga ljud- och ljusinstallationerna på Teaterbron och Biblioteksbron som vi satte upp julen 2016. Med det sagt ska vi förstås inte göra något tivoli av åstranden.

Förutom ljus- och ljud ska också gångstråket nedanför Domkyrkoskvären förlängas mot Tomasbron, nedanför ärkebiskopens bostad.

- Åstranden är stadsbornas mötesplats. Vi vill utveckla den, inte bara juletid utan också under resten av årets mörka dagar.

Hintsanen nämner också att man vill lansera begreppet Gamla stan för området kring Gamla stortorget. De första ljusförbättringarna är planerade till hösten 2017.

En vackert upplyst teaterbro i Åbo
Bildtext Sagornas broar i Åbo 2016.
Bild: Yle/Nina Bergman

Stiftelsen Åbo 2029 ska stöda regionens utveckling

Staden planerar också att grunda en stiftelse, vars uppgift är att stöda stadens konkurrens- och attraktionskraft. Orsaken till att stiftelsen grundas är att kommunernas statsandelar och ekonomiska spelrum kommer att minska efter landskapsreformen. Det är tänkt att kapitalet till stiftelsen tas dels från stadsstyrelsens bidragspengar, dels från stadens skadefond.

- Skadefonden har växt sig omotiverat stor under åren. Därför är det rimligt att kapitalet omplaceras, menar stadsdirektör Aleksi Randell.

Tanken är att stiftelsens kapital ska uppgå till 29 miljoner euro, och fram till 2029 ska endast avkastningen användas till investeringar i attraktionskraften.

Aleksi Randell.
Bildtext Stadsdirektör Aleksi Randell.
Bild: Åbo stad

Naturskyddsområde i stadsdelen Luolavuori

Det fjärde projektet är ett naturskyddsområde i stadsdelen Luolavuori. Där har flera fornminnen upptäckts, däribland Åbos gamla gränssten som omnämns redan 1530. Naturskyddet innebär inte att områdets nuvarande användning förhindras.

Projektplanerna ska förevisas på stadsfullmäktiges jubileumsmöte 18.4.2017.

Diskussion om artikeln