Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Industriboomen i Åbo banar väg för kraftig tillväxt

Från 2017
Uppdaterad 28.03.2017 18:53.
Åbovarvet januari 2016
Bildtext Åboregionen kämpar för att ta vara på den industriboom som pågår just nu.
Bild: Yle/Nora Engström

Någonting unikt är på gång i Åboregionen. Efter en mycket lång och seglivad ekonomisk nedgång inom industrin sedan 2008 upplever industriföretagen en kraftig uppgång.

Det har lett till en växande efterfrågan på arbetskraft, framför allt diplomingenjörer och ingenjörer, som regionen kommer att få kämpa för att kunna möta.

Den unika situationen har lett till en ovanlig situation bland beslutsfattare och intresseorganisationer. Nu drar nämligen alla verkligen åt samma håll inom regionen - Åbo stad, industriföretagen, universiteten, utbildningsväsendet, politiker och arbetskraftsmyndigheterna. Alla vill att Åboregionen ska klara av att ta vara på den industriboom som just nu pågår och se till att det ynglar av sig i ytterligare tillväxt och välfärd.

Aleksi Randell.
Bildtext Åbos stadsdirektör Aleksi Randell vittnar om att alla aktörer i regionen nu drar åt samma håll.
Bild: Åbo stad

Industrierna växer så kraftigt att det förvånar dem själva

Industriledarna för de största industrierna i Åbo, Åbovarvet Meyer, läkemedelsföretaget Bayer, maskintillverkaren Sandvik med flera säger alla samma sak: Vi växer och vi rekryterar kontinuerligt.

Sjösättning av Mein Schiff 5 januari 2016
Bildtext Åbovarvet har aldrig varit med om en så kraftig uppgång och säker framtid som idag.
Bild: Yle/Nora Engström

- Åbovarvet har aldrig någonsin upplevt en sådan här situation, att vi har beställningar på nio fartyg plus optioner på fler och jobb åtminstone fram till år 2024, säger viceverkställande direktören vid Meyer Tapani Pulli.

Han konstaterar att varvsindustrin också i framtiden kommer att uppleva nya nedgångar, men det unika i dagens situation är att man nu kan planera framåt på ett sätt man aldrig har kunnat göra tidigare.

Ett fartyg i hamnen hos Meyer Turku
Bildtext Åbovarvet kommer att förnyas och utvecklas tack vare de ljusa framtidsutsikterna.
Bild: Meyer Turku

- Rekryteringsbehovet är stort och kontinuerligt, också beroende på att personalen har rätt hög medelålder, berättar Pulli.

- Vi rekryterar ungefär 300 personer varje år, och nytt kunnande inom process- och automation behövs, säger Pulli.

Varvet sysselsätter cirka 1650 personer själv, men genom nätverk av underleverantörer sysselsätter varvet indirekt 7000 personer just nu. År 2024 beräknas den sysselsättande verkan vara 20 000 personer.

Bildtext Läkemedelesföretaget Bayer är den tredje största betalaren av samfundsskatt i hela landet.
Bild: Bayer Schering Pharma Oy/Markku Koivumäki

Också Bayer har en rätt hög medelålder bland sin personal, berättar viceverkställande direktör Peter Essen. Läkemedelsfabriken har idag 650 anställda och det man efterlyser är mer kunnande inom robotik och automatik. Fabriken blir allt mer digital, berättar Essen som därför stöder planerna på en ny diplomingenjörsutbildning vid Åbo universitet till 100 procent.

Peter Essen.
Bildtext Peter Essen är viceverkställande direktör vid Bayer i Åbo.
Bild: Yle / Mattias Simonsen

Hos maskintillverkaren Sandvik är digitaliseringen redan verklighet, berättar ekonomichef Kari Nihtilä. Sandvik har idag 550 anställda, men den sysselsättande verkan beräknas ligga kring 1000 personer. Sandvik rekryterar kontinuerligt mellan 10 och 15 personer per vecka. Rekryteringsbehovet har vuxit med 70 personer sedan Sandvik i december meddelade att man kommer att anställa ytterligare 100 personer på grund av orderingången som pekar rakt uppåt.

Sandvik i Åbo
Bildtext Sandviks enorma dumprar är helt autonoma - drivs utan chaufför.
Bild: Yle/Samuli Holopainen

Valmet Automotive åker som bäst runt om i landet med en rekryteringskampanj för att hitta över tusen arbetstagare till bilfabriken i Nystad.

Valmet Automotives fabrik i Nystad,  bilden är en flygbild.
Bildtext Valmet Automotive i Nystad rekryterar tusen personer till sin bilfabrik.
Bild: Valmet Automotive Inc

"99 procent säkert att nya teknikutbildningen kommer"

Företagsledarna understöder unisont Åbo universitets strävanden att få tillstånd att utbilda egna diplomingenjörer i maskin- och materialteknik.

- Det är väl med 99 procent säkerhet så att Åbo universitet får tillstånd att starta sin nya utbildning, tror Kim Wikström, professor i industriell ekonomi.

Kim Wikström, professor i industriell ekonomi vid Åbo Akademi
Bildtext Kim Wikström tror på kraftig tillväxt för Åboregionen.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Det tror också Åbos stadsdirektör Aleksi Randell som är övertygad om att den efterlysta utbildningslinjen kommer att få starta. Rektorn för Åbo universitet Kalervo Väänänen konstaterar att den utbildning man nu har ansökt om att få ordna är en droppe i havet i den stora utbildningshelheten.

Åbo universitets rektor Kalervo Väänänen och Skärgårdskompaniets vd Herrick Ramberg.
Bildtext Kalervo Väänänen pressar undervisningsministeriet och vill se snabba beslut om ny DI-utbildning.
Bild: Yle / Peter Karlberg

- Totalt utbildas cirka 3000 diplomingenjörer i hela landet, vi ansöker om att få utbilda 100 till, förklarar Väänänen.

Maskinteknikutbildningen ska bland annat fokusera på medicinsk teknik, kognitiv robotik, digital produktion och produktionsstyrning. Materialteknikutbildningen ska i sin tur fokusera på framtida material, biomaterial och mobila energisystem.

Idag utbildar Åbo Akademi diplomingenjörer inom kemi- och processteknik och inom datateknik, Åbo universitet har befintlig utbildning inom bioteknik och datateknik.

- Ursprungligen hade vi beredskap och en önskan om att få starta våra nya teknikutbildningar redan hösten 2017. Men undervisnings- och kulturministeriet ville utreda frågan närmare och den utredningen ska vara klar den 21 april. Eftersom universitetens gemensamma ansökan är i full gång och avslutas i början av april står det klart att vi inte kan starta till hösten, utan tidigast hösten 2018, säger rektor Kalervo Väänänen.

Stora förändringar på gång inom industrin

Den nya teknikutbildningen vid Åbo universitet betonar det digitala, vilket många industriföretag idag efterlyser. Redan idag tillverkas så kallade autonoma dumprar vid Sandviks fabrik i Åbo, Rolls-Royce skapar autonoma lastfartyg - det vill säga de framförs utan förare ombord. Fabriker förväntas bli allt mer digitala och automatiserade i framtiden.

Hur väl rustade är de diplomingenjörer som utexamineras från Åbo Akademi för detta?

Lastfartyg i Kaskö hamn.
Bildtext Rolls-Royce hävdar att framtidens lastfartyg kommer att vara autonoma - styras utan skeppare.
Bild: Yle/Roger Källman

- Det här jobbar vi delvis med redan, berättar professor Kim Wikström. Men det borde vi bli ännu bättre på, det mångdisciplinära, mer samarbete mellan it-sidan och process- och kemi, men också till exempel humaniora.

Ska Åboregionen ro i land allt detta?


Hur stor risk finns det att Åboregionen inte riktigt lyckas möta den stora efterfrågan på arbetskraft, och att den positiva utvecklingen svänger till en negativ spiral där företag slutar etablera sig i trakten och istället drar bort sin produktion?

- Den risken är nog stor, om vi inte verkligen försöker proaktivt att möta behoven, bedömer Wikström. Det görs mycket redan nu, men det behövs mer. Det är ett helhetspaket som handlar om att man som anställd trivs, och vill känna en säkerhet och trygghet i sitt liv, att det finns drägliga karriärmöjligheter och intressanta arbetsuppgifter. Vi kommer att få jobba mycket för att klara av det här. Men det är ju samtidigt som julafton för regionen. Åbo kan gå över 200 000 invånare som man har talat om så länge, nu kan vi växa, säger Wikström.

Hur kommer det att gå här - kommer man att klara av att inte bryta den positiva utvecklingen?

- Jag är övertygad om att det nu finns en så stark vilja att det kommer att gå vägen. Och bana väg för en mycket kraftig och fin tillväxt här i området, menar Wikström.

Hur stort är det här som håller på att ske i Åboregionen?

- Industrirepresentanterna bekräftade idag att de inte har sett en liknande möjlighet tidigare. Vi får inte missa den här chansen, säger Wikström.

Diskussion om artikeln