Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Utökade öppettider vid avfallscentralerna

Från 2017
Station för farligt avfall vid Toppå avfallscentral i Åbo.
Bildtext Station för farligt avfall vid Toppå avfallscentral i Åbo.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Eftersom trafiken till avfallscentralerna och sorteringsstationerna blir livligare under våren, utökas öppettiderna från april till oktober.

Isosuo avfallscentral i Reso, Rauhala avfallscentral i Pargas, Auranmaa sorteringsstation i Tarvasjoki samt Bjärnå sorteringsstation har, utöver de normala öppettiderna, öppet i april till oktober den första helgfria lördagen i månaden mellan klockan 10-15.

Toppå avfallscentral i Åbo, Korvenmäki avfallscentral i Salo samt Yläne sorteringsstation har, utöver de normala öppettiderna, i april till oktober öppet den sista helgfria lördagen i månaden klockan 10-15.

Kimitoöns sorteringsstation har öppet torsdagar klockan 13-18 och i april till oktober därtill måndagar 10-15 samt den sista helgfria lördagen i månaden klockan 10-15.

Pemar sorteringsstation har öppet tisdagar och onsdagar klockan 12-19 och i april till oktober, därtill fredagar kl. 9-16 samt den första helgfria lördagen i månaden klockan 10-15.

Korpo sorteringsstation har öppet onsdagar klockan 14.30-18 och i april till oktober, därtill fredagar 10-13 samt den första helgfria lördagen i månaden klockan 10-13.

Houtskär sorteringsstation har i april till oktober öppet tisdagar klockan 15-16.45 och den sista helgfria lördagen i månaden kl. 9.45-12.45.

Öppettiderna för Mörttilä sorteringsstation på Utö finns på Utö Handels anslagstavla.

Siira-bilen betjänar i glesbygden

Soteringsstationen på hjul vid namn Siira besöker i år Nagu och Iniö i Pargas, Virmo och Nousis, Velkua och Röölä i Nådendal, Kiikala, Kisko och Suomusjärvi i Salo samt Högsåra och Rosala i Kimitoön. Yrjö-bilen, som mottar hemmets farliga avfall, följer med Siira till alla hållplatser.

Kontaktuppgifterna till alla mottagningsplatser samt öppettiderna och Siira-bilens tidtabeller.

Noggranna sorteringsinstruktioner finns i avfallets abc

Diskussion om artikeln