Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Drottningporten kommer igen ─ kanske

Från 2017
Intresset för affärstomterna har varit dåligt.
Bildtext Affärstomterna har inte haft någon större åtgång.
Bild: Yle/ Peik Henrichson

Planläggningen av Drottningporten i Lovisa är för tillfället avblåst. Förhoppningarna om ett snabbt växande handelscentrum har grusats, åtminstone för stunden.

─ Drottningporten har ju inte alls förverkligats i den utsträckning som vi hade hoppats på. Det ska erkännas, säger utvecklingschef Sten Frondén på Lovisa stad.

Frondén ser i alla fall fina möjligheter för att utveckla Drottningporten i framtiden

─ Kort sagt räknar vi med att vi har en beredskap och en plan när ekonomin vänder.

Utvecklingschef Sten Frondén på sitt arbetsrum i Lovisa.
Bildtext Sten Frondén tror på större affärsenheter i Drottningporten och mindre butiker i centrum.
Bild: Yle/ Peik Henrichson

Just nu inväntar Lovisa besked gällande statliga bestämmelser om hur man ska tillämpa markanvändnings- och bygglagen på sådana här områden med större eller mindre handelscentrum.

─ Det här tror vi ska klarna inom några månader, säger Frondén.

Framför allt är Lovisa stad intresserad av att veta hur stora frihetsgrader kommunerna själva har att bestämma om de enheter som kan etablera sig på områden som Drottningporten.

Mer konkret inväntar man besked om bestämmelserna som reglerar hur stor beslutanderätt kommunerna har gällande affärslokalernas storlek mätt i kvadratmeter per byggnad.

─ Vi på kommunnivå väntar oss att få ett klarare besked om det nu under våren. Efter det tar vi sedan ställning till hur vi går vidare, till exempel med att planera trafiken på området, säger Sten Frondén.

Små enheter i stan

Frondén tror att stora affärsenheter skulle kunna passa bäst i Drottningporten. De små specialaffärerna får gärna finnas i centrum av Lovisa.

─ Men den svåra frågan är hur mycket man kan låta stora affärsenheter expandera strax utanför centrum utan att det skadar köpkraften kring butikerna i stadens innersta centrum, resonerar Sten Frondén.

Men vilken typ av affärer eller företagare skulle du själv önska dig till Drottningporten om du fick bestämma?

─ Jag tror det här området skulle lämpa sig bra för affärer av typen outlet, det vill säga affärer som kräver stora ytor för att bli lönsamma.

Sten Frondén ser ett problem i att köpkraften i Lovisa i sig är begränsad. Det här syns till exempel i att det inte finns någon stor möbelaffär i staden, i synnerhet som den typen av handel ofta förekommer i kluster.

─ Men nu får vi tänka på helheten en gång till, kanske med hjälp av någon områdesutvecklare som vi anlitar.

Sten Frondén vill utveckla området som kallas Drottningporten.
Bildtext Sten Frondén vill trots svårigheter utveckla området som kallas Drottningporten.
Bild: Yle/ Peik Henrichson

Diskussion om artikeln