Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Byar förbisedda i Korsholm

Från 2017
Odd Inn, före detta Söderuddens skola.
Bildtext Föredetta Söderuddens skola.
Bild: Yle/Roger Källman

Österbottens förbund har i sin landskapsplan förbisett byar i Korsholm. Kommunstyrelsen är inte alls nöjd, utan vill få med fler byar i planen.

I sitt utlåtande till Österbottens förbund är kommunstyrelsen både nöjd och missnöjd. Det är positivt att Iskmo- Jungsund, Koskö och Österhankmo har tagits med som byar.

Samtidigt finns byar som inte alls har noterats. Rimal, Munsmo, Mobacken och Bladbacken vill kommunstyrelsen få med på byalistan.

Och styrelsen motsätter sig att delcentra som Singsby-Karperö och Helsingby-Toby faller bort som sekundärcentrum. Styrelsen motsätter sig också att Söderudden plockas bort som by.

Kommunstyrelsen motiverar sitt ställningstagande med att byarna finns med antingen som delcentra eller att delgeneralplaner görs för flera byar.

Diskussion om artikeln