Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SFV:s medaljregn: Göran Djupsund belönas för sin förmåga att förklara komplexa frågor utan att förenkla

Från 2017
Uppdaterad 29.03.2017 16:38.
Göran Djupsund och Marit Berndtson på Svenska folkskolans vänners prisutdelning.
Bildtext Göran Djupsund och Marit Berndtson belönades.
Bild: Lehtikuva

Svenska folkskolans vänner delade i dag ut priser och medaljer. En av huvudpristagarna är Göran Djupsund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi.

Göran Djupsund fick Folkbildningspriset för att han som samhällsanalytiker alltid är redo att slagkraftigt belysa det politiska spelet.

- Jag har väl försökt bidra till att på något sätt göra politik och samhällsskeenden litet klarare, säger Göran Djupsund i en kommentar.

Kulturpriset gick i år till Marit Berndtson, administrativ chef på Wasa Teater. Hon belönas för sitt hängivna arbete för att göra teatern tillgänglig och öppen, bland annat genom att satsa på barn och ungdomar och också på mera åsidosatta publikgrupper.

Svenska folkskolans vänners logo.
Bild: Svenska folkskolans vänner

SFV delade ut följande priser och medaljer på onsdagen under sin vår- och utdelningsfest i Helsingfors. Här följer namnen och prismotiveringarna:

Folkbildningspriset (15 000 euro)

Göran Djupsund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi är känd i finlandssvenska medier sedan länge, och kan betecknas som något av en institution som samhällsanalytiker och valkommentator i radio och tv. Djupsund kan med slagkraftiga formuleringar blixtbelysa det politiska spelet. Hans briljanta sammanfattningar har gjort valvakor till intellektuell underhållning på hög nivå. Han har en ovanlig förmåga att förklara komplexa frågor utan att förenkla - och han väljer gärna nya, överraskande synvinklar.

Kulturpriset (15 000 euro)

Marit Berndtson, administrativ chef på Wasa Teater - en eldsjäl och en humanismens förkämpe - lade grunden för den konstnärligt högklassiga teater som Wasa Teater är i dag. Hon har arbetat för en tillgänglig och öppen teater, bland annat genom att satsa på barn och ungdomar och också mera åsidosatta publikgrupper, i en tid där teatrar mer och mer satsar på säkra kort. Hon har också stått bakom samarbetsprojektet Sylvi som genomfördes med fyra andra finländska teatrar och riksteatern från Sverige.

Christoffer Grönholms pris (10 000 euro) 

Sinikka Lahtinen, professor i nordiska språk vid institutionen för språk-och översättningsvetenskap vid Åbo universitet.
Hon har en lång bakgrund som lärare i svenska för finskspråkiga på universitetsnivå, och en av de ledande forskarna i svenska som andraspråk i Finland. Hon är en starkt engagerad lärare.

Hagforsmedaljen (2 500 euro)

Peter Båsk, Verksamhetsledare emeritus för Stundars r.f. och stiftande medlemmen i Stundars r.f., museiintendent.
Han har utvecklat Stundars från en aktiv hembygdsförening till en professionell kulturinstitution Han har kombinerat stora visioner med handfast förverkligande.

Ylva Forsblom-Nyberg, fil.mag., språkvårdare. Hon får medaljen för sina insatser för den svenska språkvården i Finland, tidigare bland annat inom Mediespråk som konsult och stöd för journalister.

Karin Ihalainen, rektor och klasslärare, Svenska skolan i Lahtis. Hon initierade svenska läsklubbar på biblioteket i början av 1990-talet, och år 2003 etablerades det svenska dagisen och slutligen den svenska skolan i Lahtis 2006, och bidrog till etablerandet av Svenska gården i Lahtis.

Hanna Lehti-Eklund, professor, prefekt i nordiska språk vid finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. Hon hyser ett brinnande intresse för språkhistoria, grammatik, samtalsanalys, tvåspråkighet och språkinlärning.

Leena Raitanen, ekonomiemagister, rektor vid Medborgarinstitutet i Mariehamn. Hon har genom sitt arbete lyft Medis från en kursinstitution till en kvalitativ fortbildnings- och folkbildningsinstitution. Med finska som modersmål har hon varit det svenska språkets “fanbärare”.

Folkbildningsmedaljen (2 500 euro)

Henry Forssell, grafisk formgivare. Han presenterar vår kultur som visuella helheter - ett prisma av skärgård, sjöfart och maritimt liv, hamnar och båtar, lotsar, smugglare och seglare, jakt, fiske, hantverk och matkultur, fornfynd och krigshistoria

Eva-Maria Strömsholm, PeM och PM med utvecklingspsykologi som huvudämne, sjukskötare. Eva har varit en eldsjäl i frivilligarbete mot cancer. Hon har bland annat grundat Finlandssvenska Cancergruppen, ett virtuellt kamratstödsnätverk på Facebook för finlandssvenska cancerpatienter. Hon har också satsat på att samla in stöd för barnens hemsjukhus.

Jan Sundberg, professor vid institutionen för politik och ekonomi, Helsingfors universitet. Han har ordnat sommarfotbollsskola för barn och ungdom, var en av initiativtagarna till byarådsverksamhet och till stödverksamhet för servicehemmet Solglimten, är chefredaktör för tidningen RoHit, och stöder aktiviteter i Hitis skärgård.

Håkan Wikman, musikmagister. Han har gjort stora insatser som musiker och kördirigent, och aktiverat sig i allsång och seniorsång. Han har personligen medvekat till att evenemang och satsningar förses med adekvata tryckalster. 

Karolina Zilliacus, bibliotekschef i Pargas. Hon har utvecklat och engagerat sig i biblioteksverksamheten på många sätt. Biblioteksnätverket Blanka har tack vare henne blivit enastående och framgångsrikt. Hon betonar speciellt betydelsen av mediekompetens och tillgången till mångsidig barn- och ungdomslitteratur, och främjar bildning på många fronter i Svenskfinland.

SFV:s vistelsestipendier

Beijarholmen
Tina Ehnström-Backas, Lärare i Hagelstamska skolan.
Sonja Johansson, Anna Daghem, Kållby.

Lillholmen
Rabbe Smedlund, Freelancer, pensionär.
Sunniva Drake, Esbo stadsbibliotek.

Svensklärarprisen (5 000 euro)

SFV:s svensklärarpris delas ut till lärare i finska utbildningsenheter. Belöningen går till lärare som inspirerat och motiverat elever till studier i svenska, som ökat kunskaper och intresse för de nordiska länderna, och som främjat samarbete mellan svensklärare.

Minna Aalto, Kuopion Lyseon lukio, Kuopio.
Iliana Gädda, Kirkkoharjun koulu (språkbad), Kyrkslätt.    
Pauliina Järvelä, Tiirismaan lukio, Lahtis. 
Päivi Kiviruusu, Sammon koulu (yläkoulu), Tammerfors. 
Anna-Liisa Lehtinen, Lahden yhteiskoulu, (yläaste ja lukio), Lahtis. 
Juha Pohja, Etelä-Tapiolan lukio, Esbo.
Suvi Rossi, keskuskoulu Saarijärvi, kommunen Saarijärvi. 
Maarit Talonen, Ilomantsin lukio, Ilomants.

Caj Ehrstedts pris (5 000 euro)

Caj Ehrstedts pris är ett tävlingspris i genren klassisk musik. Tävlingen ordnas vart tredje år, och priset delas ut till en ung, finlandssvensk sångare/ sångstuderande.

Erica Back, mezzosopran, född i Närpes och bosatt i Helsingfors. 

Dessutom beslöt tävlingsjuryn i år att ge ett hedersomnämnande till Aurora Marthens, studerande på linjen för klassisk sång vid Sibelius-Akademin. Till hedersomnämnandet kopplas en prissumma på 1 000 euro.

Diskussion om artikeln