Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Spillvatten från avfallsverk i Mäntyluoto får ledas ut i havet

Från 2017
Vattendroppar
Bild: Yle/Nina Bergman

Miljöföretaget Ekokem-Palvelu har fått miljötillstånd och tillstånd att lägga rör på Mäntyluoto, men Regionförvaltningsverket har satt strikta villkor för hur man tar hand om farligt avfall.

Ekokem får behandla avfall på Mäntyluoto i Björneborg, och man har fått ett tidsbegränsat tillstånd att avleda spillvatten ut i havet. Enligt tillståndet får företaget enbart behandla asklikt avfall som bildas genom rökgasrening vid avfallsverk. Dessutom begränsades kvaliteten på syrorna som utnyttjas i behandlingen.

Anläggningen får inte ta emot avfall som är importerat från utlandet. Gränsvärdena meddelade för spillvattenutsläppen är betydligt striktare än normalt för avfallscentraler och förutsätter spillvattenrening som är effektivare än från början planerat.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland anser i ett pressmeddelande att de strikta gränsvärdena gör att konsekvenserna för havsområdet blir små och tidsbegränsade. Salthalten stiger i utsläppsrörets omedelbara närhet och i viss mån på observationsstället mitt på fjärden Eteläselkä, men späds därefter ut hastigt. Utsläppen bedöms heller inte ha konsekvenser för fiskbeståndet.

Källa: Regionförvaltningsverkets pressmeddelande

Diskussion om artikeln