Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Brexit - en dramatisk dragkamp över kanalen

Från 2017
Uppdaterad 31.03.2017 13:47.
Protest utanför det brittiska parlamentet mot brexit.
Bildtext Protest utanför det brittiska parlamentet mot brexit.
Bild: All Over Press / Andy Rain

Storbritanniens utträde ur EU innebär en gigantisk omställning på många plan. Man räknar med att det kommer att bli en av de mest komplicerade förhandlingarna i historien.

Storbritannien har aktiverat artikel 50 i EU:s grundfördrag och det första steget i den svåra separationen mellan Storbritannien och EU har tagits.

Samtidigt har också klockan börjat ticka. Enligt artikel 50 har EU och Storbritannien från och med i dag två år på sig att förhandla fram ett avtal om utträde.

Inom de följande två dygnen ska Europeiska rådets ordförande Donald Tusk ta fram förslag till riktlinjer för förhandlingarna.

EU:s stats- och regeringschefer ska sedan vid ett extra EU-toppmöte den 29 april fastställa förhandlingsmandatet för EU-kommissionen.

Det kan dröja till juni eller början av hösten innan parterna kan sätta sig ner vid samma förhandlingsbord.

Samtal om samtalen - och tidslinjen

Vid möten brukar det gå åt mycket energi till att förhandla om vad man ska förhandla om. Den brittiska förhandlaren David Davis meddelade nyligen parlamentsledamöter att det är just detta som hans först möte med EU:s förhandlare kommer att gå ut på, skriver The Guardian.

Skilsmässan måste först fullbordas innan man kan diskutera framtida handelsrelationer, säger EU.

EU är i dag Storbritanniens största marknad, men efter utträdet ur EU har britterna inte längre tillgång till EU:s inre marknad.

Britterna anser att framtida handelsfrågor måste diskuteras samtidigt som man förhandlar om själva utträdet. Britterna hänvisar till artikel 50 som talar om att ramarna för relationen i framtiden måste ingå i diskussionerna.

De europeiska förhandlarna insisterar å sin sida på att det första som ska klargöras är villkoren för det brittiska utträdet - och inte hur Storbritanniens framtida status ska se ut.

Skilsmässan måste först fullbordas innan man kan diskutera framtida handelsrelationer, säger EU.

Hur kommer Storbritannien och EU:s framtida handelsrelation att se ut och kan ett handelsavtal förhandlas fram redan under utträdesförhandlingarna?

Storbritannien vill förhandla om den framtida relationen parallellt med utträdesförhandlingarna.

London kan eventuellt ha juridiken på sin sida men EU-kommissionen och EU-parlamentet har meddelat att detta är omöjligt i praktiken - inte minst för att förhandlingar om handeln tar betydligt längre tid och kräver en klart längre ratificeringsprocess än de två år som har reserverats för mekaniken i genomförandet av själva brexit.

EU vill ha ett fortsatt nära samarbete med Storbritannien men i Bryssel understryker man att britterna som icke-medlemmar inte kan ha lika förmånliga villkor.

Det råder en form av dödläge, och här kan britterna behöva stöd av andra europeiska regeringar, skriver The Guardian.

EU-flagga och Big Ben
Bild: EPA/ANDY RAIN

Räkningen för skilsmässan - vem ska kompenseras för vad?

Det finns en del gissningar om vem som ska betala vem - och hur mycket - för att utjämna bägge parters finansiella åtaganden sedan Storbritanniens inträde i EU 1973.

Hur mycket ska det kosta Storbritannien att lämna EU? Vid inofficiella samtal i Bryssel har EU-kommissionen talat om 60 miljarder euro (52 miljarder pund).

I konservativa kretsar i London talar man å sin sida om att EU står i skuld till Storbritannien och att summan rör sig kring 184 miljarder pund.

Att man man kan tillämpa olika principer vid beräkningen av kompensationssumman gör det hela ytterst besvärligt. Det handlar om olika synsätt - men parterna sägs nu ändå ha närmat sig varandra.

Medborgarskap - oklart läge på båda sidorna om kanalen

En annan svår fråga är de regler som i framtiden ska gälla för EU-medborgare som bor i Storbritannien och för brittiska medborgare som bor i EU-länder

Det kan enligt vissa uppskattningar handla om närmare 4 miljoner människor som befinner sig på någondera sidan av kanalen.

De brittiska politikerna vill inte ge EU-invånare i Storbritannien några garantier förrän brittiska medborgare bosatta i EU-länder har fått motsvarande garantier.

Medborgarskapsreglerna torde ändå inte höra till de största problemen med brexit.

Man har till och med börjat se tecken på att Storbritannien mjuknar i fråga om behovet av invandring - av rent ekonomiska skäl. Detaljer kring till exempel ordnandet av hälsovård är dock oklara.

EU:s yttre gräns går inte att ignorera

Vad händer med EU:s yttre gräns mellan Irland och Storbritannien?

Kan gränsen hållas öppen samtidigt som Storbritannien vill ha ökad kontroll över invandringen eller återinförs gränskontroller mellan Irland och Nordirland - och vilka följder kan det få?

Båda parter försäkrar att de inte önskar införa gränskontroller eftersom sådana skulle kunna äventyra fredsprocessen i Nordirland. Frågan är om gränsproblematiken går att ignorera.

Diskussion om artikeln