Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Robotar bygger wc-stolar i Ekenäs - men bara en människa hör om stolen är hel

Från 2017
En blå robotarm placerar en wc-stol på ett bord i Ido badrums fabrik.
Bildtext Roboten lyfter toalettstolen på plats efter att den putsats med en borste.
Bild: Yle/Marica Hildén

De nya golven i Ido badrums fabrikshallar blänker. Belysningen i taket är ny, sopborstar och verktyg är prydligt upphängda på sina egna platser. Den nya ägaren Geberit satsar på badrumsföretaget i Ekenäs och ju bättre Ido badrum levererar, desto tryggare är framtiden.

Fabrikschef Matts Lundström visar runt i fabriken i Björknäs i Ekenäs och han är helt klart nöjd när han pekar på alla förbättringar. Fabriken ska vara ren och städad, allt har sin givna plats.

- Vi har fått mera investeringspengar tack vare Geberit och koncernen är med och hjälper fabriken att utvecklas.

En orange robotarm lyfter en wc-stol på Ido badrum i Ekenäs.
Bildtext En robot lyfter ut toalettsolen efter att den gjutits. Arbetsplatsen är inhägnad så att ingen kommer i närheten och blir skadad.
Bild: Yle/Marica Hildén

Det är två år sedan Sanitec såldes till den schweiziska koncernen Geberit. Matts Lundström förklarar att Geberit är en industriell ägare med ett perspektiv som går långt in i framtiden.

- Det är en klar förbättring med automatiska truckar och att golv och takbelysning förnyas.

Montering och packning förnyades

Det är inte bara i golv och tak förbättringarna finns. Då Geberit tog över som ny ägare så kunde monteringen och packningen av wc-stolar moderniseras i Ekenäs eftersom en ny produktionslinje installerades.

Tidigare hade Ido badrum ett stort mellanlager av wc-stolar innan de monterades och packades. Nu görs allt i en enda process: stolarna gjuts, torkas, glaseras, bränns, monteras och packas innan de lagras.

Matts Lundström är platschef på Ido badrums fabrik i Ekenäs.
Bildtext Enligt fabrikschef Matts Lundström är situationen på Ido badrum just nu trygg.
Bild: Yle/Marica Hildén

På samma gång lades den traditionella gjutningen av produkter ner. Det betyder att man i Ekenäs inte längre gör allt för hand, utan produkterna tillverkas med hjälp av automatiserad högtrycksgjutning.

Men ännu är det mänskliga händer som slår till en nytillverkad wc-stol för att höra den rätta klangen - då är stolen hel. Det är också händer och ögon som ser över stolen innan den förs till lagret.

Ny linje ledde till samarbetsförhandlingar

Den nya linjen och förbättringarna betydde också att Ido badrum måste samarbetsförhandla. Förhandlingarna inleddes i maj 2016, innan den nya linjen fanns på plats. I februari i år var samarbetsförhandlingarna över.

Det låter ovanligt att samarbetsförhandlingar pågår så länge, men Lundström berättar att det tagit tid att förklara att Ido badrum har fått investeringspengar och att fabriken då kan hållas kvar i Ekenäs.

En blå robot håller fast i en wc-stol på Ido badrum. Wc-stolen slipas.
Bildtext Roboten lyfter toalettstolen på plats så att en borste kan borsta stolen slät.
Bild: Yle/Marica Hildén

Samtidigt som förhandlingarna pågick så kom också den nya linjen i gång. Den första delen av linjen togs i bruk i augusti i fjol, monteringen och packningen av wc-stolar i oktober och den sista delen av linjen togs i bruk den här veckan (vecka 13).

Yle Västnyland berättade i maj 2016 att förhandlingarna omfattar samtliga 168 anställda som jobbar inom produktion och logistik vid fabriken i Björknäs i Ekenäs. Matts Lundström berättar att de flesta som slutade vid fabriken gjorde det frivilligt eller gick i pension.

I dag jobbar 180 personer i Ekenäs. Matts Lundström förklarar att det inte går att jämföra det nuvarande antalet med siffrorna från maj 2016 eftersom försäljningssidan numera finns i Vanda, samtidigt har Ido badrum också anställt i Ekenäs.

Vattenbehållare til wc-stolar står på rad och på väg in i Ido badrums brännugn i fabriken i Ekenäs.
Bildtext Glaserade vattenbehållare på väg in i brännugnen.
Bild: Yle/Marica Hildén

Matts Lundström förklarar att då manuella jobb minskar så ökar behovet på den tekniska sidan.

- Nu behövs personal som kan hantera robotar, underhålla och programmera dem. Vi har redan anställt personal på den tekniska sidan och det behövs flera.

Det syns i Ekenäs då hus byggs i Finland

Ido badrums produktvolym beror på marknadsläget och just nu ser det bra ut, säger Matts Lundström.

- Det byggs en hel del i Finland och Norden och det syns hos oss.

En arbetare på Ido badrums fabrik i Ekenäs granskar med sina händer att wc-stolen är hel.
Bildtext Bara mänskliga händer, öron och ögon kan uppfatta om en toalettstol är hel.
Bild: Yle/Marica Hildén

Lundström säger att situationen på Ido badrum känns trygg just nu.

- Den nya ägaren är på lång sikt intresserad av att ha produktion i Ekenäs, så nu beror det på oss själva hur vi lyckas.

Ido badrum firar snart 50-årsjubileum

Diskussion om artikeln