Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Det blir dyrare att använda gymnastiksalar, ishallar och utomhusplaner i Borgå

Från 2017
Uppdaterad 30.03.2017 13:43.
Pensionärer motionerar i en gymnastiksal.
Bildtext (illustrerande arkivbild)
Bild: YLE / Hanna Othman

Taxorna och avgifterna för gymnastiksalar, ishallar och utomhusplaner höjs i Borgå.

Dessutom höjs övriga serviceavgifter inom idrottstjänsterna. Det har bildningsnämnden beslutat. Enligt tidigare uppgifter från staden finns det ett behov att höja avgifterna med 15 procent.

Det blir ändå inte dyrare att besöka simhallen, eftersom de avgifterna enligt Borgå stad redan nu är höga. I stället överväger man en justering av fiskeavgifterna i höst.

Kulturtjänsterna höjer biljettpriserna till olika evenemang, men inträdesavgifterna till Konsthallen, Runebergs hem och Kaplansgården höjs inte.

Större grupper i konstundervisningen

Terminsavgifterna för Borgånejdens musikinstitut och för Borgå konstskola stiger inte. I stället ska man få in mer pengar genom större grupper och genom att öka antalet elever som antas.

Hyran för Virvik lägerområde ska också höjas.

Debatt i nämnden

Det blev debatt under onsdagen då frågan kom till behandling i bildningsnämnden. Ordförande Ulf Backman (SFP) föreslog att ärendet återremitteras, understödd av medlem Catharina von Schoultz (SFP).

- Tanken med återremitteringen var att kolla upp hur kostnaderna ser ut i andra motsvarande kommuner innan ett beslut. Dessutom ville vi utreda om det finns andra alternativ, säger Catharina von Schoultz.

Medlem Marianne Korpi (SDP) föreslog understödd av medlem Markus Hammarström (SDP) att ärendets behandling fortsätter. Nämnden beslöt efter omröstning med rösterna 6-5 att fortsätta behandlingen.

Två motförslag ställdes mot varandra

Efter det dök ännu två motförslag upp, som ställdes mot varandra.

Det första motförslaget gick ut på att hyran för Virvik lägerområde för kommunens ungdomsföreningar och för övrig ungdomsverksamhet i Borgå inte blir dyrare, utan också i fortsättningen är 20 euro per dag. Dessutom innehöll förslaget åsikten att taxorna för idrottstjänster inte ska höjas. Bakom motförslaget stod medlem Korpi understödd av Hammarström.

Medlem Nina Uski (Saml) understödd av Juha Kittilä (Saml) föreslog i sin tur att ishallens timhyror träder i kraft den 1 augusti. Då ordförande ställde Korpis förslag mot Uskis segrade Korpis med rösterna 6-5.

Hennes förslag ställdes sedan mot beredningens förslag, och beredningens förslag segrade slutligen med rösterna 6-5. Motförslagen gick alltså inte igenom.

Bakgrunden till förhöjningarna av en del taxor och avgifter inom fritids- och kultursektorn i Borgå är att det ingår i budgeten för 2017 att sektorn ska få in mer pengar.

- Det här var en svår fråga, eftersom fullmäktige godkänt att något måste göras via budgeten. På mötet fanns ändå inga alternativ för varifrån pengarna ska tas i stället, säger von Schoultz.

Diskussion om artikeln