Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rapport: Byggprojekt misslyckas ofta då staten är delfinansiär

Från 2017
Ring tre - vägen till Nordsjö
Bildtext Det finns också lyckade projekt. Virtanen anser att andra skedet av Ring III-projektet lyckades väl.
Bild: YLE/AG Karlsson

Statsminister Juha Sipilä fick i dag ta emot en ytterst kritisk rapport om hur staten förvaltar stora byggprojekt.

Projekt som delvis finansieras av staten ser i regel ut att misslyckas, visar utredningen som gjorts av den förre kanslichefen vid Arbets- och näringsministeriet, Erkki Virtanen. En mycket stor del av de här projekten kan betecknas som misslyckade eller mycket misslyckade, anser Virtanen.

När det finns många finansiärer tycks ingen ansvara för att hålla kostnaderna i schack.

När det finns många finansiärer tycks ingen ansvara för att hålla kostnaderna i schack, skriver utredaren. Han rekommenderar att man skärper kontrollen av hur statliga pengar används.

Virtanen föreslår vidare att maximibeloppet för den statliga finansieringen i fortsättningen alltid ska fastställas i både euro och procent.

"Intresseövervakningen har inte fungerat"

Statsminister Juha Sipilä anser att utredningen innehåller många goda förslag.

- Den offentliga makten har inte övervakat sina intressen tillräckligt väl, säger Sipilä.

Statsministern kommenterar också mögelproblemen inom offentliga byggnadsprojekt. Han uppmanar kommunerna att se till att byggnader med mögelproblem renoveras.

- Ett konkurrenskriterium ska vara att byggherren under sin historia bevisligen inte har haft problem med inomhusluften, säger Sipilä i ett pressmeddelande.

Delat ansvar för en byggnad

Sipilä stöder utredarens rekommendation om hur projektstyrningen vid byggprojekt ska genomföras. Virtanen föreslår en modell där staten och byggaren tillsammans bär ansvaret för byggnaden eller vägen under hela dess livscykel.

Erkki Virtanen rekommenderar också att Finland tar efter Sverige och Norge när det gäller statliga trafikleder.

Då skulle varje regering tillsätta ett parlamentariskt organ som gör upp en plan för trafikledspolitiken under de tre följande valperioderna.

Statens bebyggda egendom är värd cirka 25 miljarder euro. Fyra femtedelar av summan utgörs av statens trafikleder och en femtedel av statens byggnadsbestånd.

Diskussion om artikeln