Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Universitetsstuderande sämre på svenska – en del får börja från noll

Från 2017
Svenska och finska ordböcker.

Svenskkunskaperna hos finskspråkiga universitetsstuderande har blivit sämre, skriver tidningsgruppen Uutissuomalainen.

På universitetens språkcenter runt om i landet berättar man att nivån på kunskaperna har sjunkit och samtidigt har variationen i studenternas kunskaper ökat.

Hos en del av studenterna är kunskaperna så dåliga att de måste börja sina svenskstudier på universitetet från noll, skriver tidningsgruppen.

Att kunskaperna i svenska har blivit sämre ses som en följd av att det sedan 2005 inte längre är obligatoriskt att skriva svenska i studentexamen.

– Kunskapsnivån har överlag försämrats och variationen har ökat. En del är väldigt kunniga, en del har mycket svaga kunskaper i svenska. Det finns färre studerande med genomsnittliga kunskaper, berättar cheferna för universitetens språkcentrum.

Cheferna för språkcentren vid Aalto-universitetet, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborgs, Östra Finlands och Lapplands universitet, Åbo Akademi samt Tammerfors tekniska universitet har tillsammans formulerat svar på tidningsgruppen Uutissuomalainens frågor. Dessutom fick gruppen ett enskilt svar av Jyväskylä universitet.

Förlängda kurser för att uppnå bättre resultat

Vid universitet har man reagerat och bland annat ändrat på kurserna i tjänstemannasvenska.

Många universitet har förlängt eller fördjupat sina kurser och man erbjuder personlig stödundervisning och prepkurser.

Den sjunkande nivån på studenternas kunskaper kan också ha att göra med andra faktorer; som folks attityder och den allmänna uppskattningen av det svenska språket, anser man vid språkcentren.

De studerandes språkkunskaper har överlag blivit sämre, och de läser färre språk än tidigare.

Nedmonteringen av svenskan började redan tidigare

Peppi Taalas som är chef för språkcentret vid Jyväskylä universitet anser att nivån på de studerandes svenskkunskaper inte har försämrats radikalt sedan år 2005 då svenskan blev frivillig i studentexamen.

– Nivån har försämrats redan innan det i och med att man minskade antalet lärotimmar i svenska i både grundskolan och gymnasiet. Det handlar om en nedmontering av svenskan som pågått redan länge. Det som vi ser nu är konsekvenser av den nedmonteringen, de kan inte komma som en överraskning för någon, säger Taalas.

Sipilä säger nej till obligatorisk svenska i studentexamen

Statsminister Juha Sipilä (C) sade i förra veckan att tjänstemannasvenskan har blivit sämre i landet och att en orsak kan vara att svenskan inte längre är obligatorisk i studentexamen.

Sipilä sa ändå senare att han inte anser att svenskan borde göras obligatorisk i studentexamen för att förbättra tjänstemannasvenskan.

Diskussion om artikeln