Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nationalekonomer i Sverige: Omoraliskt att uppmuntra invandring

Från 2017
Uppdaterad 02.04.2017 13:03.
Migrationsverkets skylt
Bild: (c) Pelle T Nilsson/Stella Pictures/All Over Press

Nationalekonomerna Assar Lindbeck och Mats Persson väcker idag uppståndelse i Sverige genom sitt inlägg i DN Debatt. De anser att det är omoraliskt för Sverige att uppmuntra invandring, eftersom man misslyckats med att erbjuda invandrarna jobb.

Nationalekonomerna skriver i söndagens DN Debatt att Sverige har hanterat integrationen sämre än de flesta andra länder i världen. Därför anser skribenterna att det är märkligt att Sverige ändå tagit emot långt fler invandrare än andra västländer.

Mats Persson har också intervjuats av Sveriges radio, där han säger att Sverige är bland de allra sämsta länderna i världen på att integrera invandrare,.

- Om man jämför med andra länder så har de allra flesta bättre integration av sina invandrare än vad vi har i Sverige. Och det omoraliska ligger i att vi slår oss för bröstet och säger att vi tar emot så många flyktingar, vi tar emot mest flyktingar av alla västländer i förhållande till vår folkmängd. Men sen kan vi inte ta hand om dem, sen är vi jättedåliga på att ordna jobb och bostad åt dem, säger Persson.

Det handlar främst om skillnaden i sysselsättning

I DN Debatt utgår Lindbecks och Perssons resonemang från statistik som visar skillnaden i förvärvsarbete mellan infödda svenskar och invandrare under de senaste decennierna. Enligt skribenterna är den skillnaden betydligt större i Sverige än praktiskt taget alla andra västländer.

Deras statistik visar att integrationen var "hygglig" fram till början av 1990-talet. I samband med 1990-talets lågkonjunktur, som sammanföll med den stora flyktinginvandringen från Bosnien, förändrades situationen.

Andelen förvärvsarbetande bland invandrare sjönk kraftigt.

Enligt skribenterna visar statistiken att avståndet mellan andelen förvärvsarbetande bland invandrare och infödda nu minskat bara marginellt, trots pågående högkonjunktur.

De menar att den återhämtning som gett upphov till optimistiska kommentarer om integrationen handlar om ett kortsiktigt konjunkturfenomen.

Stor risk för att integrationen försämras ytterligare

Invandrare i genomsnitt har sämre utbildning och kontaktnät på arbetsmarknaden än infödda. Dessutom har det kulturella avståndet mellan infödda och nya invandrargrupper ökat, skriver Lindbeck och Persson.

De befarar att flyktingvågen åren 2014 och 2015 kommer att leda till ytterligare försämrad integration, mätt som skillnaden i sysselsättning mellan svenskfödda och utlandsfödda - speciellt när högkonjunkturen klingat av.

För att råda bot på problemet efterlyser skribenterna genomgripande strukturella reformer av arbets- och bostadsmarknaden, i kombination med ett batteri av utbildningssatsningar och sysselsättningssubventioner.

Enbart sysselsättningssubventioner och utbildningssatsningar räcker inte, enligt dem.

De menar också att den nya politiken ska kombineras med en restriktiv invandringspolitik under de kommande åren.

Assar Lindbeck och Mats Persson är professorer i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Lindbeck vid Institutet för internationell ekonomi, och Persson vid Institutet för näringslivsforskning.