Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Gudstjänsten inte bara prästens show"

Från 2017
Uppdaterad 03.04.2017 13:12.
Sundom kyrka.
Bild: Yle/Anna Kurtén

Kyrkan satsar på ökad gemenskap i och kring gudstjänsten. I Sundom kapellförsamling i Vasa ställer man till med drop-in-frukost före högmässan.

Gemenskap och delaktighet är två av nyckelorden när det gäller utveckling av gudstjänsten - ett arbete som pågår inom den evangelisk-lutherska kyrkan som bäst.

Också inom Vasa svenska församling utvecklas gudstjänsten. Just nu får församlingsmedlemmarna fylla i en enkät där de bland annat får berätta hur de upplever gudstjänsten och vad som borde förbättras.

I Sundom kapellförsamling har man funderat mycket på det här med delaktighet och gemenskap, berättar kaplan Malin Lindblom.

Malin Lindblom, kaplan i Sundom kapellförsamling. I förgrunden dottern Mirjam.
Bildtext Malin Lindblom, kaplan i Sundom kapellförsamling. I förgrunden Mirjam Lindblom
Bild: Yle/Anna Kurtén

I ett års tid har man provat på konceptet drop-in-frukost före gudstjänsten en gång i månaden.

- Det innebär att från och med klockan nio på morgonen får man komma och äta morgonmål här när man känner för det. Klockan tio firar vi högmässa tillsammans.

"Frukosten lyfter hela gudstjänsten"

Den här söndagen är bordet dukat med olika sorters bröd, pålägg, müsli, juice och kaffe. Det hörs ett glatt sorl från kafferummet redan när man kommer in i kyrkan.

Rebecka, Natanael och Mirjam Lindblom.
Bildtext Mirjam, Rebecka och Natanael Lindblom.
Bild: Yle/Anna Kurtén

Att börja söndagen med en gemensam frukost gör att det blir en annan känsla i hela gudstjänsten , säger Malin Lindblom.

- Det blir på ett annat sätt än om man bara kommer till kyrkan, sitter i sin bänk och sedan går hem. Frukosten gör något för hela stämningen.

Urban Mietola
Bildtext Urban Mietola har deltagit i kyrkkaffe tidigare men kyrkfrukost var en nyhet.
Bild: Yle/Anna Kurtén

Urban Mietola som deltar i frukosten för första gången tycker att konceptet är lyckat.

- Det ger en familjär stämning och man känner sig välkommen till kyrkan, säger han.

2 000 år gammalt budskap i ny tappning

Jan Hellberg, stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik vid domkapitlet i Borgå stift, säger att det egentligen borde pågå en utveckling inom kyrkan hela tiden.

- Budskapet är det samma som det varit i snart 2 000 år men hur det uttrycks och gestaltas i gemensamt firande förändras.

Jan Hellberg, stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik vid domkapitlet i Borgå stift.
Bildtext Jan Hellberg, stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik vid Borgå stift.
Bild: Anni Reenpää

Den senaste reformen kring gudstjänstens form resulterade i en ny kyrkohandbok år 2000. Nu håller man på och utvecklar en ny arbetskultur inom kyrkan när det gäller gudstjänsten. Någon ny kyrkohandbok blir det inte men Borgå stift ordnar utbildningar och inspirationstillfällen för församlingarna.

- Var kan man ta ut svängarna och göra det annorlunda än man gjorde på 60-eller 70-talen? Hur kan man göra så att det inte bara är prästens och kantorns show och resten bara deltar lite smått i bänkarna, sammanfattar Hellberg utmaningarna.

Enligt Hellberg är det här något att fundera på på det lokala planet, bland de anställda och församlingsmedlemmarna gemensamt.

Malin Lindblom i Sundom kapellförsamling säger att det har märkts i bland annat konfirmandarbetet att människor tycker om när de får göra någonting.

- Det är väldigt många som upplever det mycket mera meningsfullt om de har en uppgift under gudstjänsten.

Fotbollsträningar i vägen för gudstjänstlivet

Jan Hellberg upplever att den målgrupp som kyrkan har svårast att engagera i gudstjänstlivet i dag är unga vuxna och barnfamiljer.

- Det handlar om folk som är väldigt aktiva med allt möjligt. Det kan vara barnens fotbollsträningar eller något annat på söndag förmiddag som faktiskt rent konkret hindrar dem från att delta i gudstjänsten.

Kyrkpåsarna får användas av de små gudstjänstbesökarna.
Bildtext Barnen kan roa sig med kyrkpåsar under gudstjänsten. Det brukas också ordnas eget program för barnen under gudstjänsten men den här söndagen råkade barnledaren vara sjuk.
Bild: Yle/Anna Kurtén

Hellberg tycker att det är en jättebra idé att ordna frukost före gudstjänsten.

- Jag hejar absolut på alla slags sociala sammanhang i samband med gudstjänsten. Det är väldigt viktigt. Om det finns någonting socialt som gör att det sitter naturligt också för barnen att vara med och fira söndag kan det helt klart ha betydelse.

Hellberg säger att församlingsgemenskapen i det gamla agrarsamhället på en liten ort fungerade väldigt annorlunda än i dagens urbana sammanhang.

-Då gjorde det kanske ingenting att man bara kom på gudstjänst och sedan for hem för man kände ändå varandra. I dag är gemenskapen inte lika stark.

"Alla behöver jobba med sin bit"

Kaplan Malin Lindblom tänker mycket på budskapet i sin predikan och hur hon ska anpassa det till nutidsmänniskan.

-Det är ju uppgiften i predikan, att det ska vara ett budskap till människorna här och nu. I dag handlar min predikan om att det måste vara ganska jobbigt att vara Gud, och om allt det som Jesus har gjort för oss.

Idealet skulle vara att ha en grupp att bolla tankar med inför predikoskrivandet, säger Lindblom.

Högmässa i Sundom kapellförsamling söndagen den 2 april.
Bild: Yle/Anna Kurtén

Stiftssekreterare Jan Hellberg säger att det inte bara är prästerna som behöver arbeta med sin bit för att den ska fungera, utan det gäller alla sektorer inom kyrkan.

- Till exempel diakonin får gärna synas i gudstjänsten så att man ber för konkreta böneämnen som känns engagerande. Det är också bra att gudstjänstlivet kopplas till att göra goda gärningar i livet och samhället. Att visa att allt hör ihop.

Diskussion om artikeln