Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Byråkratin sätter stopp för cykelvägar

Från 2017
Uppdaterad 03.04.2017 13:26.
Cykelväg.
Bildtext Cykelväg.
Bild: YLE/Fred Wilén

Trots att det oftast är kommunerna som betalar för nya cykelvägar så sitter NTM-centralen på makten över planeringen. Malax hade inte råd med planeraren som NTM-centralen utsåg, och den egna planeraren dög inte. Betalaren ska bestämma, tycker politiker.

Malax har redan länge önskat få cykelvägar till Övermalax och Åminne, men NTM-centralen motsätter sig den planerare som kommunen har utsett, och den planerare som NTM-centralen har utsett är för dyr.

- Planeringssumman blev så hög i jämförelse med vad som var budgeterat så vi hade ingen chans att föverkliga det, säger Mikael Back, vägmästare i Malax.

Kommunen ansökte om att få göra planeringen av de lätta trafiklederna själv, men NTM-centralen kunde inte godkänna den planerare som Malax kommun hade tänkt sig.

Den planerare som Malax kommun hade valt har tidigare gjort liknande planeringsarbeten för en annan kommun, utan problem, menar Back.

- Jag vet inte om NTM-centralen har ändrat på reglerna, men förut har han inte blivit ifrågasatt på de grunder som han blev nu. En del papper saknades, säger Back.

Back tycker att det är märkligt att man ifrågasätter någon som har 40 års erfarenhet av sitt jobb. Han tycker också att det hela känns som en onödig omväg, eftersom Back tror att det i slutändan ändå blir Malax kommun som betalar för vägarbetet.

- Man ska inte behöva trilskas med planeringen på det här sättet, säger Back.

Regler är regler

NTM-centralen följer Trafikverkets regelverk, som sedan 2014 kräver vissa certifikat av de som planerar vägarbeten. Det finns några minimikrav; man ska ha ett certifikat av Rakentamisen Laatu, RALA det fås genom att man har genomfört liknande projekt tidigare och att referenserna är färska.

Det andra minimikravet är att planeringskonsulten i fråga måste ha ett system för kvalitetskontroll, som behöver göras av en tredje part, till exempel tidigare nämnda RALA.

Enligt Ari Perttu på NTM-centralen hade den planerare som Malax hade valt erfarenhet av liknande projekt, men referenserna var för gamla för att kunna godkännas enligt de nya reglerna.

Eftersom de planerade cykelvägarna kommer att byggas parallellt med landsvägar kommer även cykelvägarna att höra till statens vägområde.

- Det är staten som ska sköta underhållet av filerna för lätt trafik, säger Ari Perttu.

Malax kommun hade inte budgeterat tillräckligt för den planeringskonsult som NTM-centralen hade valt genom att konkurrensutsätta jobbet. Enligt Perttu ska man inte snåla med planeringen.

- Överlag brukar man säga att kostnaderna för ett projekt slås fast i planeringsskedet. Om man sparar på planeringen brukar man behöva betala för det senare, säger Perttu.

Perttu intygar att staten inte på länge har haft råd att bygga cykelvägar, och att det oftast är kommunerna som betalar för dem. Samtidigt är det ändå viktigt att NTM-centralen får säga sitt, eftersom det ändå är staten som ansvarar för vägarna i slutändan.

"Betalaren ska vara den som bestämmer"

Hans Nyholm (SFP), utvecklingssektionens ordförande i Korsholm, tycker inte att det är rättvist att Trafikverket och NTM-centralen har en så utbredd makt över planeringen av lätta trafikleder.

- Trafikverket verkar vara utan pengar och då ska kommunerna i många fall betala. Jag anser definitivt att betalaren ska vara den som bestämmer, säger Nyholm.

Nyholm tror att kommunerna fortare skulle få till stånd nya cykelvägar om de själva fick bestämma.

- Utan minsta tvekan. Nu ska alla möjliga papper skickas in till NTM-centralen och de ska behandlas. Det är en byråkratiinstans för mycket, säger Nyholm.

Kommuner får inte bygga cykelvägar

4:26

Diskussion om artikeln