Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

En allt större del av elnätet i Österbotten ligger under jorden

Från 2017
Ny elkabel grävs ner under jorden.
Bildtext Arkivbild. Ny elkabel grävs ner under jorden.
Bild: Yle/Minna Almark

Inom Vasa Elnät Ab:s verksamhetsområde framskrider arbetet med att gräva ner elkablar under jorden med god fart.

År 2016 placerades upp till 150 km lågspännings- och mellanspänningskablar under jorden. I slutet av år 2016 låg hela 65 procent av lågspänningsnätet och 30 procent av mellanspänningsnätet under jorden.

De största projekten år 2016 utgjordes av arbeten i Lillkyro och i Replot där den totala investeringen uppgick till cirka 5 miljoner euro. Dessutom utfördes ett antal mindre projekt på andra håll inom verksamhetsområdet.

I år fortsätter arbetet i samma takt. Under år 2017 förväntas Vasa Elnät Ab sätta ner en sammanlagd längd på cirka 160 kilometer elkablar i marken.

Utveckling av elnätet leder till färre och kortare elavbrott. Genom att ändra luftledningar till jordkablar och öka på automationen i nätet kan Vasa Elnät förbättra säkerheten i eldistributionen.

Här får du mera uppgifter om kabelarbeten nära dig.