Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kulturfondens utdelning: Större summor men färre ansökningar

Från 2017
BIldsättningsbild med pengasäckar och händer
Bild: Yle/Martin Huldin

Svenska kulturfonden har offentliggjort bidragsmottagarna i fondens så kallade novemberomgång. Den totala summan som Kulturfonden delar ut är stabil. Samtidigt jobbar fonden på att bli mer rättvis mellan de olika regionerna.

Namnet novemberomgången hänför sig till den tidpunkt då ansökningen ska vara inne.

Det finns många intressanta siffror att läsa i statistiken över bidragen. Bland annat ser det ut som om antalet beviljade bidrag har minskat en hel del under de senaste tio åren.

Toppåret 2011 beviljades drygt 2 300 bidrag medan de i år är knappt 1 800.

Kulturfonden delar ut bidrag till förbund som i sin tur delar ut bidrag

Verkligheten bakom statistiken är ändå inte så dyster.

- Det beror på att vi i stället delar ut pengar till olika förbund som i sin tur beviljar understöd. Det är därför som en hel del småföreningar inte längre får bidrag direkt av Kulturfonden, förklarar fondens direktör Leif Jakobsson.

Bland de förbund som sköter utdelningen finns bland andra Marthaförbundet, scouterna samt Natur och Miljö, för att nämna några.

Novemberomgången står för ungefär hälften av alla pengar som Kulturfonden delar ut under ett år.

Under resten av året delas pengar ut till exempel till olika projekt.

- Under ett år blir det sammanlagt ungefär 36-37 miljoner euro som delas ut. Den här summan har varit rätt så stabil i flera år, konstaterar Jakobsson.

Större summor i ansökningarna och större regional jämlikhet

En långsam förändring som skett är att beloppen i ansökningarna har stigit. Jakobsson tror att det finns två huvudsakliga faktorer som spelar in här.

- Den ena orsaken är att staten och kommunerna har sparat på understöd och bidrag. Den andra är att kostnadstrycket har ökat, allt blir dyrare och då behöver bidragstagarna mera pengar.

Något som Kulturfonden satsar allt mera på är regional jämlikhet.

Antalet beviljade bidrag som delas ut till de olika regionerna i Svenskfinland varierar, och det finns skillnader i de totala summorna per region. Det gäller dock att sätta siffrorna i perspektiv.

- Vi har jobbat på att en lika stor andel av ansökningarna ska beviljas i varje region. Nu skiljer det ganska lite, endast några enstaka procentenheter, säger Leif Jakobsson.

Nedan kan du se de största bidragen i novemberomgången.

Mottagare Ändamål Hemort Bidrag Verksamhetsområde
Svenska Bildningsförbundet rf för Svenska Bildningsförbundets verksamhet år 2018 Helsingfors 400 000 € Allmän finlandssvensk verksamhet
Finlands svenska tankesmedja Magma rf för verksamheten Helsingfors 360 000 € Allmän finlandssvensk verksamhet
Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland/ Nätverket Svenska nu för Svenska nu 2017-19, första året Esbo 260 000 € Grundläggande utbildning
Niilo Mäki Instituutti/Niilo Mäki -säätiö för ett utvecklingsprojekt om utvärdering och rehabilitering av inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och förskolor (4-årigt bidrag, tredje året) Jyväskylä 250 000 € Forskning, Pedagogik
Svenska Bildningsförbundet rf för Tankesmedjan Agendas verksamhet år 2017 Helsingfors 210 000 € Allmän finlandssvensk verksamhet
Finlands svenska sång- och musikförbund rf för att befrämja amatörmusikverksamheten Helsingfors 200 000 € Konst, Musik
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf för förbundspaketet Helsingfors 200 000 € Finlandssvenska takorganisationer
Svenska bildningsförbundet rf/Liberal Praktik för upprätthållande och vidare utvecklande av 13 praktikplatser i Berlin, Bryssel, Kapstaden, London och Washington D.C. Helsingfors 185 000 € Allmän finlandssvensk verksamhet
Föreningen för Kulturkarnevalen rf för Kulturkarnevalen år 2017 Helsingfors 160 000 € Kultur, Övrig kulturverksamhet
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland rs för att stöda den svenska närvaron i den offentliga förvaltningen i samband med valen 2018 Helsingfors 150 000 € Allmän finlandssvensk verksamhet
Svenska Finlands folkting för Svenska veckan och Svenska dagen-jubileumsfest 2017 Helsingfors 150 000 € Allmän finlandssvensk verksamhet
Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur/ Yrkesakademin i Österbotten för egenfinansieringsandel i ESF-projekt om studerandes övergångar mellan andra och tredje stadiet Vasa 141 200 € Utbildning, Grundläggande yrkesutbildning
Svenska Finlands folkting för verksamheten Helsingfors 140 000 € Allmän finlandssvensk verksamhet
Yrkeshögskolan Novia för utdelning av elevstipendier ur Henry och Martta Bertells minnesfond (FRÅN: HENRY OCH MARTTA BERTELLS MINNESFOND Vasa 132 956 € Utbildning, Yrkeshögskolor
Sydkustens landskapsförbund rf för verksamheten Helsingfors 130 000 € Utbildning, Grundläggande utbildning
Åbo Akademi / FPV / Tillämpad pedagogik - Sahlström för en översikt över språklig mångfald och språkrelaterat arbete i svenskspråkiga skolor och för analyser av fungerande flerspråkig praxis med en finlandssvensk skolspråksatlas som mål Vasa 120 000 € Forskning, Pedagogik
Svenska pensionärsförbundet rf för verksamheten och specialprojekten 90 000 och för förbundspaketet 25 000 Helsingfors 115 000 € Finlandssvenska takorganisationer
Åbolands hantverk rf för Konstrundan 2017 Åbo 110 000 € Konst, Övrig visuell konst
Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) rf för verksamheten Vasa 105 000 € Finlandssvenska regionala förbund