Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagen debatterar vårdreformen – se direktsändningen på Arenan!

Från 2017
Uppdaterad 04.04.2017 17:35.
Programmet är inte längre tillgängligt

Regeringen besvarade oppositionens interpellation om vårdreformen vid sitt plenum som började klockan 14.

I interpellationen beskyller oppositionen regeringen för att skapa en oöverskådlig och dåligt planerad modell som kommer att leda till ökad byråkrati. Regeringen besvarade interpellationen i början av plenum.

Oppositionen befarar att ”århundradets viktigaste reform” inte verkar bli vad den är avsedd att vara. Risken finns att reformen inte kommer att bidra till minskade välfärdsklyftor, utan tvärtom till att människor med goda försörjningsmöjligheter kommer att få god behandling på bekostnad av de mest utsatta i samhället.

Enligt oppositionspartierna ska den offentliga sektorn också i fortsättningen bära det huvudsakliga ansvaret för social- och hälsovården. De privata bolagen och den tredje sektorn behövs för att komplettera tjänsteproduktionen, slår oppositionen fast.

Marknaden ska inte få bestämma var, hur och för vem social- och hälsovård produceras. Det allmänna ska ha huvudansvaret för social- och hälsovården, men den privata och den tredje sektorn behövs för att komplettera det allmännas tjänsteproduktion.

Oppositionen frågar sig också hur de svenskspråkiga tjänsterna ska förverkligas i framtiden.

Diskussion om artikeln