Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Oklara bud om Ettans skick – politiker och ingenjörer träffas i Ekenäs

Från 2017
Uppdaterad 04.04.2017 17:07.
Nattklubben Ettan i Ekenäs.
Bildtext Målet är att ta reda på om magasinet är i så dåligt skick att det inte går att hyra ut i sommar.
Bild: Yle/Kaia Paukku

Utredningarna gällande hamnmagasinets skick i Ekenäs centrum går isär. För att få klarhet i frågan vill nu politiker träffa dem som gjort utredningarna på plats och ställe.

Hamnmagasinet, där krogen Ettan har funnits de senaste åren, har undersöks vid flera olika tillfällen sedan 2008. Sammanlagt finns det fem utredningar av tre olika bolag.

Trots att de olika utredningarna har gjorts med bara någon månads mellanrum låter den ena utredningen förstå att byggnaden är i så dåligt skick att man ska undvika att använda den som samlingsplats – medan en annan utredning säger att konstruktionerna är i gott skick.

Så här skiljer sig utredningarna

Fem utredningar har gjorts av tre olika företag (Auracon, Ramboll och Ingenjörsbyrå Fagerholm). Utredningarna är gjorda mellan 2008 och 2017.

Utredningarna är alla eniga om att byggnaden är i dåligt skick och att det skulle vara billigare att ersätta byggnaden med en ny än att renovera.

Men åsikterna går isär om de bärande konstruktionernas skick.

Det behövs omedelbara åtgärder när det gäller att stöda upp de bärande konstruktionerna.

Auracons utredning daterad 13.2.2008

De befintliga bärande konstruktionerna håller enligt dagens bestämmelser.

Ingenjörsbyrå Fagerholms utredning daterad 24.4.2008

Det finns många brister och skador i byggnadens bärande konstruktioner... Man borde undvika att använda byggnaden som en samlingsplats.

Rambolls utredning 12.01.2015

Bärande pelaren är i gott skick.

Ingenjörsbyrå Fagerholm 16.03.2015

Skicket på de bärande konstruktionerna har inte ändrat sedan 16.3.2015. De bärande pelarna är i gott skick. Den nya väggen som byggts på insidan år 2005 är bärande. Det finns ingen möjlighet att väggen skulle rasa.

Ingenjörsbyrå Fagerholm 12.01.2017

Raseborgs stad har beställt tre av utredningarna (Auracon 2008, Ramboll 2015, Ingenjörsbyrå Fagerholm 2015) och de två andra utredningarna (Ingenjörsbyrå Fagerholm år 2008 och 2017) har beställts av företag.

Auracon och Ramboll baserar sina utredningar på visuell bedömning. Ingenjörsbyrå Fagerholm har gjort mätningar och öppnat upp en del konstruktioner.

Den här veckan ska stadsstyrelsens presidium, Ettans krögare, stadens tjänstemän och ingenjörerna bakom de olika utredningarna mötas i hamnmagasinet. Initiativet till träffen kommer från stadsstyrelsens vice ordförande Kukka-Maaria Luukkonen (SDP).

- Jag har hört ett och annat och blivit kontaktad av företaget som har verksamhet där. Då sa jag att är det inte bäst att vi far och ser, säger Luukkonen.

Förhoppningen är att få klarhet i hurdant skick byggnaden är och varför rapporterna är så olika.

- Jag hoppas bolagen är på plats och kan förklara sina utredningar.

Nattklubben Ettan i Ekenäs.
Bildtext Den ena ytterväggen är i dåligt skick och lutar kraftigt men på insidan har en ny bärande vägg byggts år 2005.
Bild: Yle/Kaia Paukku

Luukkonen var inte på plats när stadsstyrelsen diskuterade hamnmagasinet på sitt förra möte (27.3).

På mötet presenterades den mest kritiska av rapporterna. Den är gjord av Ramboll år 2015. Tjänstemännen redogjorde inte för de andra utredningarna som gjorts, berättar ordföranden Anders Walls (SFP).

Enligt Walls har i alla fall stadsstyrelsens presidium (Walls, Luukkonen och Mikael Borgman) fått tillgång till alla utredningar kring hamnmagasinet.

Krögare vill fortsätta hyra - Raseborg säger nej

Enskilda hyresobjekt är något som i normala fall inte tas upp i stadsstyrelsen. Walls valde ändå att lyfta upp frågan eftersom den väckt så mycket diskussion.

I byggnaden huserar en av Ekenäs mest kända sommarkrogar. Företaget och staden har haft ett hyresavtal som gick ut i slutet av mars i år.

Porträttbild av Markus Halkosaari och Tony Andersson.
Bildtext Krögarna Markus Halkosaari och Tony Andersson vill driva nattklubben i hamnmagasinet ännu den här sommaren.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Krögarna vill fortsätta driva krogen ännu den här sommaren och säger att stadsdirektören Tom Simola lovat att de ska få ett förlängt kontrakt.

Nu har Raseborgs stad ändå meddelat att avtalet inte förlängs på grund av byggnadens dåliga skick. Det har i sin tur lett till att företaget hotar med stämning för oinfriade muntliga löften.

Företaget lyfter fram utredningen som är gjord i år som menar att konstruktionernas skick inte har försämrats sedan 2015.

Kan byggnaden hyras ut eller inte?

Anders Walls säger att målet med träffen är att komma till en slutsats gällande byggnadens skick och om den kan hyras ut eller inte.

- Som en allmän princip så är det bättre att vi kan hyra ut byggnader som staden äger i stället för att de står tomma. Om byggnader är i sådant skick att de kan hyras ut så ska de hyras ut.

En vägg med fyra långa, smala fönster.
Bildtext Magasinet är planerat av Hjalmar Åberg som också ritat sommarrestaurang Knipan. Det är det enda bevarade jugendmagasinet i hela landet.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Tanken är att stadsstyrelsen ska diskutera frågan igen på sitt möte på måndag (10.4). Styrelsen kan ge sin åsikt om hyresavtalet men i sista hand är beslutet hos tjänstemännen på tekniska sektorn, säger Walls.

Visst kan politikerna ta över frågan från tjänstemännen med så kallad övertagningsrätt, men då är det ett undantagsförfarande, förklarar Walls.

Som bäst pågår också en politisk process gällande en möjlig rivning av hamnmagasinet. En rivning kunde genomföras i höst. Västra Nylands landskapsmuseum motsätter sig rivningsplanerna i sitt utlåtande.

Diskussion om artikeln