Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Oppositionen: Regeringen leker med människors hälsa och välfärd

Från 2017
Uppdaterad 05.04.2017 05:09.
Symbolbild föreställande en blodtrycksmätare och en hög med sedlar.
Bild: Ismo Pekkarinen / All Over Press

Oppositionspartierna ger inte mycket för omsorgsminister Juha Rehulas C löften om bättre och jämlikare vård i framtiden. Regeringen leker med människors hälsa och välfärd, säger interpellationens första undertecknare Tuula Haatainen (SDP).

- I motsats till vad regeringen påstår så kommer den föreslagna marknadsdrivna modellen inte att leda ökad regional jämställdhet eller minskade hälsoklyftor, sade Haatainen.

Enligt Haatainen kan vårdreformen inte ”byggas upp kring ett enskilt politiskt partis ideologi”. Hennes hälsning är riktad till Samlingspartiet, som varit det parti som främst drivit på ökad valfrihet i regeringen.

De gröna: Modellen slår sönder fungerande strukturer

De grönas Touko Aalto säger att partiet stöder de grundläggande målsättningarna med vårdreformen. Reformen får inte ske till vilket pris som helst, tillägger Aalto.

- Att genomföra reformen på det sätt som regeringen föreslår är ett lika stort problem som att låta reformen falla än en gång.

Aalto betonar att De gröna inte motsätter sig ökad valfrihet i sig. Partiet befarar ändå att den föreslagna modellen kan bidra till att slå sönder befintliga strukturer och skapa stora problem i framtiden.

- Vi kan inte accepterna regeringens förslag. Inte nu, och inte heller efter en övergångsperiod, sammanfattar Aalto.

Vänsterförbundet: Regeringens modell dyr och ojämlik

Vänsterförbundets Aino-Kaisa Pekonen varnar för att det fria vårdvalet kan leda till dyrare och mer ojämlika tjänster i framtiden.

- Syftet med reformen var att skapa fungerande vårdkedjor, bättre offentliga tjänster och ökad regional jämlikhet. Med regeringens modell kommer inget av detta att uppnås, säger Pekonen.

Aino-Kaisa Pekonen.
Bildtext Regeringen har glömt sina ursprungliga målsättningar, anser Aino-Kaisa Pekonen.
Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Enligt Pekonen vill finländarna ha större självbestämmanderätt inom vården. Det här betyder ändå inte att man vill privatisera stora delar av vården.

- I regeringens förslag skulle en allt större del av skattepengarna gå till utbetalningen av privata bolags dividender samt till marknadsföring och lobbying.

SFP: För mycket fokus på förvaltningsappareten

Inom Svenska Folkpartiet anser man att regeringen glömt bort det ursprungliga målet med vårdreformen. Enligt partiordförande Anna-Maja Henriksson borde diskussionen handla om bättre vård, inte om förvaltningsstrukturer.

- Nu blir fokus på den gigantiska förvaltningsapparaten, inte på det som borde vara reformens entydiga mål: att göra tillgången till läkare och annan vårdpersonal enklare.

Anna-Maja Henriksson
Bildtext Reformen borde fokusera på vården, inte förvaltningen, anser Anna-Maja Henriksson.
Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Henriksson uppmanar regeringen att ta en timeout i beredningen, i syfte att ge beredningen och genomförandet tillräckligt med tid.

- Nu är osäkerheten stor och expertvarningarna många. Jag tror att vi alla kan vara eniga om att det borde vara förbjudet att spela hasard med folks hälsa.

Kristdemokraterna: Helhetsansvaret uteblir

Kristdemokraternas Sari Tanus säger att partiet gärna ser att valfriheten ökar inom social- och hälsovården. Partiet befarar ändå att regeringens modell kan leda till att enskilda privata aktörer tar ett alltför starkt grepp om marknaden.

För att valfriheten ska förverkligas måste vi se till att de mindre producenterna, småföretagen, föreningarna och stiftelserna har förutsättningar att fortsätta med sin verksamhet.

Kristdemokraterna kan tänka sig att stöda regeringens förslag, om de små aktörerna situation ses över, säger Tanus.

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula

Rehula: De långsammaste landskapen kan få tilläggstid med valfriheten

Regeringen har besvarat oppositionens interpellation.

Diskussion om artikeln