Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö fortsätter jobba för en oljebekämpningscentral

Från 2017
Regn och hård vind (15 m/s) i Hangö, september 2016.
Bildtext En oljeolycka till havs utanför Hangö skulle kunna göra stor skada på de natursköna stränderna.
Bild: Yle/Thomas von Boguslawski

Stadsfullmäktige i Hangö skulle på tisdagen (4.4) slutbehandla en motion om att få en oljebekämpningscentral till staden. Men fullmäktige tyckte enhälligt att ärendet ska fortsätta behandlas av stadens förvaltning.

Det var år 2013 en grupp politiker lämnade in en motion om en oljebekämpningscentral till Hangö. Också en adress i samma ärende lämnades in.

Sedan dess har saken utretts och diskuterats på olika håll.

Bland annat har en större bekämpningsplan för olje- och kemikalieolyckor i Finska viken gjorts upp i samråd med olika myndigheter och kommunerna.

Kommunerna har en viktig roll i planen.

Signalerna från statligt håll har varit att man just nu inte planerar en regelrätt oljebekämpningscentral i Finska viken, men att kommuner som är intresserade själva ska vara aktiva i frågan och ha kontakt med Miljöministeriet.

Förslaget till fullmäktige från stadsstyrelsen var att motionen skulle vara slutbehandlad. Dessutom uppmanas tekniska och miljöverket att i sin egen beredskapsplan ha efterbekämpning av olja på stränder och markområden som ett möjligt scenario.

Men stadsfullmäktige ville alltså inte alls att motionen skulle vara slutbehandlad. Istället slog fullmäktige fast att beredskap för oljebekämpning är mycket viktigt och att stadens förvaltning ska fortsätta behandla motionen.

Diskussion om artikeln