Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Församlingarna i Raseborg gick på plus

Från 2017
Orgeln i Ekenäs kyrka.
Bildtext Fler personer än tidigare besökte gudstjänster i Ekenäsnejdens församling.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Antalet gudstjänstbesökare ökade i Ekenäsnejdens församling trots att antalet medlemmar blev färre. Och bokslutet visade plus. Bland annat det är saldot då Raseborgs kyrkliga samfällighet blickar tillbaka på fjolåret.

Raseborgs kyrkliga samfällighet gjorde ett gott resultat och slutade på över 540 000 euro på plus, visar bokslutet för år 2016.

Till samfälligheten hör Ekenäsnejdens svenska församling, Karis-Pojo svenska församling och Raaseporin suomalainen seurakunta.

Samfälligheten har jobbat med att få kostnadseffektiva rutiner inom förvaltningen och med att öka försäljningen och utarrenderingen av tomter och byggnader.

Tre fjärdedelar av raseborgarna med i kyrkan

Församlingsmedlemmarna blev igen aningen färre under fjolåret (minus 1,72 procent jämfört med året innan) och var vid årets slut 21 056 stycken. År 2008 var medlemmarna 23 868 personer.

Ekenäsnejdens svenska församling hade 9 825 medlemmar i slutet av året, Karis-Pojo svenska församling 5 649 och Raaseporin suomalainen seurakunta 5 582.

Det här innebär att ungefär 74 procent av raseborgarna vid årsskiftet var medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan. I hela landet är motsvarande siffra knappt 72 procent.

Många kortare gravvårdsavtal

I slutet av 2106 hade 1699 gravvårdsavtal ingåtts. 51 stycken av dem är 50 års avtal. De allra flesta, 1459 avtal, är uppgjorda på fem år.

Den största församlingen, Ekenäsnejdens församling, ansvarar för fyra kyrkor. I gudstjänsterna ökade det totala antalet besökare något under fjolåret.

Däremot minskade antalet nattvardsgäster. Nästan alla Ekenäsnejdens församlingsmedlemmar i åldersklassen valde att gå i skriftskola.

Diskussion om artikeln