Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Församlingarna utreder om Rosvik eller Ramsdal i Raseborg kan säljas

Från 2017
Uppdaterad 06.04.2017 07:43.
Händer.
Bildtext Skriftskolorna kanske utlokaliseras i Raseborg i framtiden.
Bild: YLE

Det är möjligt att en av lägergårdarna i Raseborgs säljs. Nu utreds bland annat vad det skulle kosta att ordna skriftskolläger på andra platser.

Raseborgs kyrkliga samfällighet äger två lägergårdar; Ramsdal vid Gennarbyviken och Rosvik vid Pojoviken.

På initiativ av Martin Glader utreder man nu om en av de två gårdarna kunde säljas. Glader är ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Raseborg.

En lägergrupp i gången ryms i gårdarna

De två lägergårdarnas gemensamma nettokostnad är knappt 180 000 euro per år. Rosvik står för 51,5 procent av den summan.

Under perioden 2014-2016 har Ramsdal varit bokad totalt 189 dagar eller 26 procent av möjliga dagar. Rosvik har under samma period varit bokad totalt 240 dagar eller 33 procent av möjliga dagar.

Verksamheten vid de båda lägergårdarna är säsongsbetonad.

Både Ramsdal och Rosvik är dimensionerade för en lägergrupp åt gången. Det är inte realistiskt att förstora någon av gårdarna eftersom det skulle kosta för mycket.

Vad kostar utlokalisering av skriftskolläger?

Samfällighetens gemensamma kyrkoråd beslöt på sitt möte den 30 mars att remittera ärendet.

Bland annat vill man ha mera information om vad det skulle kosta om församlingarna utlokaliserar sina skriftskolläger. Utredningen ska också ta ställning till om församlingarna kunde sprida ut användningen av lägergårdarna på en större del av året.