Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Justitieministern startar utredning om mutbrott

Från 2017
Jari Lindström (Sannf)
Bildtext Justitieminister Jari Lindström från Sannfinländarna.
Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Justitieminister Jari Lindström (Sannf) vill veta hur väl straffprocesserna vid mutbrott fungerar. OECD pekade på problem i utredningarna av mutbrott och rättsprocesserna kring korruption i Finland i en rapport i mars.

– Syftet med utredningen är att fästa uppmärksamhet också vid mutbrott som sker i Finland, säger justitieminister Lindström.

Han säger att korruption på lokal nivå är en utmaning för Finland, det upptäcks eller känns inte alltid igen.

– Riskområden för korruption är byggbranschen, offentlig upphandling, samhällsplanering, politiskt beslutsfattande och finansieringen av den, säger Lindström.

Korruptionsrisker i samband med vårdreformen

Justitieministern säger också att det är viktigt att stärka arbetet för att känna igen korruptionsriskerna i samband med social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen. Justitieministeriet har tidigare föreslagit att korruptionsmisstankar kan anmälas elektroniskt och anonymt.

Den internationella organisationen för ekonomisk utveckling OECD har i en rapport pekat på att en relativt stor andel av korruptionsåtalen mot utländska tjänstemän förkastades i finländska domstolar.

OECD-rapporten uppmanade Finland att skynda på korruptionsbekämpningsarbetet. Justitieministern vill bland annat förstärka skyddet för dem som anmäler korruptionsmisstankar.

– Om man inte känner igen korruptionen är det svårt att göra en anmälan om den, påpekar Jari Lindström.

Finland ligger i internationella jämförelser bland världens minst korrupta länder.

Diskussion om artikeln