Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg vill riva hamnmagasinet i Norra hamnen - lokalt företag vill bevara

Från 2017
Uppdaterad 06.04.2017 19:01.
En gul gammal magasinbyggnad i Ekenäs norra hamn. På ena sidan syns en björk. Marken är täckt av snö.
Bildtext Landskapsmuseet skulle vilja ge ett starkare skydd åt hamnmagasinet i form av en sr-beteckning som betyder byggnadsskyddsområde.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Flera intresserade vill ta över verksamheten där hamnmagasinet finns i Norra hamnen i Ekenäs. En av dem vill renovera stället och driva gym, café och service för hamngäster där. Men staden vill riva magasinet.

I januari beslöt staden att utlysa en anbudsförfrågan för den framtida verksamheten i hamnmagasinet, också kallat Knipans lillasyster. Anbuden skulle vara inlämnade senast den 13 mars och staden fick sammanlagt in fyra svar.

Den gamla magasinsbyggnaden är ungefär 700 kvadratmeter stor. Krogen Ettan har använt cirka 400 kvadratmeter, Ekenäs segelförening cirka 100 kvadratmeter, medan resten av fastigheten står tom.

Renovera eller bygga nytt?

Alla utredningar som finns pekar på att det skulle vara billigare att bygga nytt än att renovera magasinet. Men det råder delade meningar om i hurudant skick byggnaden är. Alla fem undersökningar som gjorts är överens om att magasinet är i dåligt skick men utredningarna kring hur hållbara de bärande konstruktionernas är går isär.

En vägg med fyra långa, smala fönster.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Raseborgs stad beslöt i januari att lämna in en rivningsanhållan av byggnaden och slog fast att målet ska vara att byggnaden rivs senast i september.

Nu har staden lämnat in en ansökan om undantagslov för rivning men ännu ingen rivningsanhållan. Före en rivningsanhållan godkänns krävs att undantagslovet får grönt ljus.

Undantagslovet beviljas av planläggningsnämnden och rivningsanhållan godkänns sedan av en byggnadsinspektör.

Men åtminstone ett företag av dem som lämnat in anbud är alltså intresserat av att renovera hamnmagasinet.

Vill renovera enligt museets önskemål

Företaget vill i samråd med museimyndigheterna renovera magasinet till ursprungligt skick. Det lokala företaget planerar att under sommarsäsongen erbjuda café, bastu- och tvättmöjligheter för hamngästerna och också ha året runt-verksamhet i form av ett gym.

Företaget sysselsätter fem personer i dag och skulle ha möjlighet att anställa ytterligare fem personer genom den nya verksamheten.

Företaget planerar att påbörja ombyggnadsarbetena nästa år och att de nuvarande krögarna och segelföreningen kan fortsätta med sin verksamhet i sommar.

Segelsällskapet visar också intresse

Ekenäs segelsällskap säger sig ha lämnat in något som inte är ett bindande anbud, utan en intresseanmälan. Föreningen vill vara med om fortsatta diskussioner och hoppas på ett samarbete med andra intressenter.

- Staden har inte bett om anbud utan man har bett intresserade meddela ungefär vad man har för idéer, säger Mikael Borgman som är segelsällskapets kommodor.

Styrelsebeslut
Bildtext Så här beslöt stadsstyrelsen om hamnmagasinet den 23 januari. I beslutet nämns både intresseanmälan och anbud.
Bild: Raseborgs stad

Segelsällskapet vill främst kunna förvara sina juniorjollar i byggnaden och vill också ha ett kansli och mötesrum i magasinet.

Dessutom anser Borgman att det borde öppna en till två butiker och en caférestaurang i magasinet.

Staden meddelar att det har kommit in fyra anbud.

Ingen krogverksamhet i sommar

Krögarna som drivit nattklubben Ettan fick överraskande veta att de inte får fortsätta sin verksamhet i sommar eftersom byggnaden är i så dåligt skick.

De berättade tidigare att de har lämnat in ett anbud tillsammans med segelsällskapet. Men när Yle Västnyland dubbelkollar hur det ligger till förblir det ändå oklart om ett anbud har lämnats in i samarbete med segelsällskapet eller inte.

Byggföretaget Mäenpää Byggnads Ab, som för tillfället bygger bostäder i Norra hamnen, får frågan om de lämnat in ett anbud. Vd Mats Mäenpää meddelar att han är på semester och återkommer nästa vecka.

Men då har stadsstyrelsen redan avgjort ärendet. Den ska välja vilket företag som vinner anbudstävlingen på sitt möte på måndag den 10 april. Anbuden ska bli offentliga efter mötet.

Staden har lagt upp kriterier

Raseborgs stad säger i sin anbudsförfrågan att de vill veta vilken sorts verksamhet som planeras, hur finansieringen ska ordnas och hur tidtabellen ser ut.

När Raseborg sedan ska välja vem som vinner anbudstävlingen lägger staden särskild vikt vid exempelvis att verksamheten pågår året runt, att magasinet finns till för offentligt bruk samt att verksamheten stöder näringslivet och ger arbetstillfällen.

Staden vill arrendera området för 30 år.

Rivning trots byggnadsskydd

I anbudsförfrågan nämndes inget om byggnaden ska rivas eller inte. Men stadsstyrelsen beslöt den 23 januari att lämna in en ansökan att riva byggnaden, trots att den har en sh-beteckning.

Sh betyder att byggnaden bör skyddas och i första hand bevaras. Men byggnadsskyddet är inte så starkt eftersom man av "funktionella skäl" också får ersätta byggnaden med en ny som förbättrar stadsbilden.

Kommunen avgör i första hand

Förut var det NTM-centralen som avgjorde ärenden som gällde skydd av byggnader av historisk betydelse. Men nu fattas sådana beslut av kommunen.

För att ett undantagslov för rivning ska beviljas ska det ändå enligt lagen finnas särskilda skäl.

Men lagen slår också fast att NTM-centralen på eget initiativ kan vidta åtgärder för att skydda en byggnad.

Landskapsmuseet motsätter sig rivning

Staden påpekade i anbudsförfrågan att museimyndigheterna ska få säga sitt i samband med rivnings -eller bygglovsansökan.

De facto har staden redan fått ett utlåtande av Västra Nylands landskapsmuseum i början av januari. Enligt utrymmeschef Anna Friberg gäller det rivningsanhållan.

Landskapsmuseet säger i sitt utlåtande att det inte går att motivera att den skyddade magasinbyggnaden rivs. Det finns mycket att reparera men det är fullt möjligt att göra det eftersom huset har normala åldersskador. Trots skadorna så har byggnaden kvar sitt kulturhistoriska värde och den bör därför renoveras. Landskapsmuseet påpekar också att beteckningen sh gör att byggnaden måste skyddas.

Staden har också begärt utlåtande av landskapsmuseet när det gäller undantagslov för rivning, men staden väntar fortfarande på det utlåtandet.

Artikeln korrigerades 6.4.2017 klockan 18.10. Det stod felaktigt i artikeln att Raseborgs stad inte skulle ha begärt om utlåtande av landskapsmuseet när det gäller undantagslov för rivning av magasinet. Det var fel och det står nu korrekt i artikeln att staden har begärt om ett sådant utlåtande.

Diskussion om artikeln