Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Den typiska kommunalvalskandidaten heter Timo och är 47 år gammal

Från 2017
Uppdaterad 07.04.2017 11:39.
Grafik över partinamn och kandidatstatistik.
Bild: Martin Huldin

Det vanligaste namnet för kommunalvalskandidater i huvudstadsregionen är Timo. Många kandidater är studerande eller företagare, lite fler är män än kvinnor, och väldigt få har ett annat modersmål än finska eller svenska.

Medelkandidaten i huvudstadsregionen är en 47-årig man, företagare och heter Timo Korhonen.

Så ser det ut när vi plockar ut data på medelålder, kön, vanligaste yrke med mera på alla kommunalvalskandidater som ställer upp i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Kyrkslätt.

Fler män än kvinnor, och få som talar andra språk

Av de knappt 2800 kandidaterna är 55 procent män. Huvudstadsregionen har en lite jämnare könsfördelning än vad hela landet har. På nationell nivå är 60 procent av kommunalvalskandidaterna män.

33 riksdagsledamöter ställer upp i huvudstadsregionen, och 231 av kandidaterna är redan fullmäktigeledamöter som alltså ställer upp för omval.

Knappt fem procent av kandidaterna har något annat modersmål än finska eller svenska.

Majoriteten av kandidaterna har finska som modersmål, 2274 stycken. 357 uppger svenska som modersmål, det är nästan 13 procent av kandidaterna.

Bara två stycken har engelska som modersmål och bara en samiska. Totalt 138 kandidater, bara knappt fem procent, har något annat modersmål än finska eller svenska. Vänsterförbundet har flest kandidater med ett annat modersmål än finska eller svenska.

Små skillnader mellan partierna

Väldigt stora skillnader är det inte på kandidaterna hos de olika partierna.

Medelåldern för kandidaterna ligger för så gott som alla partier i huvudstadsregionen någonstans mellan 45 och 50 år. Den äldsta kommunalvalskandidaten i huvudstadsregionen är Samlingspartiets Aira Samulin, 90 år, som ställer upp i Helsingfors.

Bara De grönas kandidater har en något lägre medelålder, 42. De gröna utmärker sig också gällande könsfördelningen. De flesta partier har fler kandidater som är män, men hos De gröna är 57 procent av kandidaterna kvinnor. Hos SFP är 52 procent kvinnor.

Sannfinländarna har den snävaste könsfördelningen på sina kandidater, 75 procent är män.

Sannfinländarna har den snävaste könsfördelningen på sina kandidater, 75 procent är män.

Företagare, studerande och pensionärer

Studerande är välrepresenterade bland kommunalvalskandidaterna i huvudstadsregionen. Hos Samlingspartiet och Centern är företagare den vanligaste yrkesbenämningen, hos De gröna, SDP och SFP är det vanligast att kandidaten är studerande och hos Vänsterförbundet och Sannfinländarna är den vanligaste benämningen pensionär.

Diskussion om artikeln