Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Lätt öppna börsen för cancer

Från 2017
animerad bild av människa med sparbössa
Bild: Björn Dahlgren och Patrik Berg/Sus Productions

Miljontals euro delas varje år ut till stöd och forskning som är kopplat till någon av de 200 sjukdomar som ingår i begreppet cancer. Det dramatiska och oberäkneliga i att vem som helst kan insjukna när som helst är en av orsakerna till att det är lätt att öppna börsen för cancerinsamlingar.

Cancerstiftelsen delade ut hela 5,8 miljoner euro i stipendier och vetenskapsstöd år 2015. De tolv regionala cancerföreningarna i vårt land har månadsdonatorer och ordnar välbesökta evenemang och framgångsrika insamlingar året om.

Sirpa Wrede, docent i hälsosociologi vid Helsingfors universitet, menar att cancer är lättare att leva sig in i jämfört med andra sjukdomar som till exempel alzheimer eller Parkinsons sjukdom.

- Vi har alla någon i vår närhet som drabbats, säger Sirpa Wrede. I vissa tider har det nästan pratats om epidemier i cancer, då sjukdomen ökat så mycket.

Docent Sirpa Wrede
Bildtext Cancer är lättare att leva sig in i än alzheimer, menar docent Sirpa Wrede
Bild: Sus Productions

Det är en omvälvande upplevelse att drabbas av cancer eller följa en närstående som är sjuk. Det väcker ett behov av att göra någonting meningsfullt och att bidra till en insamling är ett sätt. I Österbotten är över tusen frivilliga engagerade i insamlingsarbetet som Österbottens cancerförening ordnar.

Folk hjälper gärna till

- Eftersom var tredje finländare får cancer i något skede av livet så tilltalar det att hjälpa till, säger Markku Suoranta, som är verksamhetsledare på Österbottens cancerförening. För oss är det viktigt att vara trovärdiga och transparenta så att folk vet vart pengarna går.

Det är föreningens styrelse som bestämmer hur medlen används. I Österbotten har man satsat mycket på krishjälp, palliativ vård och stödverksamhet för diskussionsgrupper och kamratstöd. Under en av de senaste insamlingarna fick man in 300 000 euro.

- Vi räknade ut att under tio procent av det vi fick in var kostnader för material och marknadsföring, säger Markku Suoranta. Vi tycker tio procent är en hyfsat bra siffra, 90 % går då till cancerstöd.

Markku Suoranta
Bildtext 90% av insamlade medel går till cancerstöd, bekräftar Markku Suoranta.
Bild: Sus Productions

Cancerdrabbade Lillemor Lerbacka och hennes syster Britt-Marie Sahlberg är aktiva i Karlebynejdens cancerförening och tror att just det faktum att nästan varje familj drabbas gör att det är lätt att samla in pengar för cancer.

- Vi har haft ett konkret mål att få hålla kvar vår palliativa vårdare, berättar Britt-Marie Sahlberg. Under de här senaste åren har vi samlat in 200 000 för det ändamålet.

Insamlingarna tar många former

Istället för blommor till begravningar eller jubileum har folk gjort inbetalningar till föreningen. Systrarna säger att de beställt hur många rosa band som helst och alla har alltid gått åt. Olika konserter och jippon har lockat folk, men även traditionell insamlingsverksamhet ute på stan eller byn.

- Jag har stått med bössan i butiker och det har varit lätt, berättar Lillemor Lerbacka. Då folk ser skylten Stop Cancer kommer de fram och ger pengar.

Britt-Marie Sahlberg och Lillemor Lerbacka
Bildtext Britt-Marie och Lillemor är aktiva i Karlebynejdens cancerförening.
Bild: Sus Productions

Den medicinska vetenskapen har visat att den kan hitta lösningar och det har stärkt människors tro på insamlingar och vikten av att finansiera cancerforskning.

- Cancer representerar en av de största obegripligheter som vanliga människor kan möta, säger Sirpa Wrede. I princip kan man tänka sig att trafikolyckor är lika hotande, men få av oss engagerar oss i föreningar mot trafikolyckor.

Vissa typer av cancer favoriseras

Medial uppmärksamhet kring cancer är både bra och dåligt. Kändisar som drabbas kan bidra till större insamlingsresultat för vissa cancerformer.

- Det är delvis problematiskt att den mediala uppmärksamheten styr forskningsfinansiering till vissa typer av cancer, säger Sirpa Wrede. Andra cancerformer som inte får samma uppmärksamhet drabbas av att behandlingarna går långsammare framåt.

Movember-rörelsen, som samlar medel för forskning i prostata- och testikelcancer växer varje år. Den mest kända sociala rörelsen som uppstått kring cancer är bröstcancerrörelsen. Ifjol slog Rosa bandet-kampanjen nytt rekord då 1,8 miljoner euro samlades in för bröstcancerforskning och stöd till drabbade.

#prataomcancer: Cancer engagerar

33:25

#prataomcancer