Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tyska städer har fått nog: Dieselbilarna ska bort

Från 2017
Uppdaterad 16.04.2017 17:22.
Många bilar kör efter varandra på en gata.
Bildtext Stuttgart Neckartor - en av Tysklands smutsigaste vägsträckor.
Bild: Johnny Sjöblom

I Tyskland har dieselbilarnas framtid blivit ett allt mer omdiskuterat tema. Efter avgasmanipulationerna inom Volkswagen och andra biltillverkare har man på allvar fäst mer uppmärksamhet vid hur smutsiga dieslarna egentligen är. Många städer kan nu komma att sätta dieselbilar i körförbud.

Det känns inte speciellt hälsosamt att stå uppe på gångbron. Framför mig en sexfilig gatusträcka med kontorshus på båda sidor, bakom ryggen den stora byggarbetsplatsen för den nya järnvägsstationen.

Luften är full av avgaser och damm. Nedanför mig susar bilarna förbi på en av Tysklands absolut smutsigaste vägsträckor.

Neckartor är en av inkörsportarna till centrum av Stuttgart. Varje dag passerar här omkring 80 000 bilar som lämnar sina spår i form av kväveoxider och småpartiklar. Invånarna här i området protesterar sedan länge.

Stadsvy över Stuttgart.
Bildtext Centrum av Stuttgart ligger i en dalsänka.
Bild: Johnny Sjöblom

– Alla de gränsvärden som rekommenderas överskrids oftare än vad EU tillåter. Under de dagar som värdena överskrids rejält känner åtminstone jag av det i lungorna då jag andas. Och det är skrämmande säger, Susanne Jallow som bor i närheten av Neckartor.

– Om man gör en utflykt upp i bergen häromkring och sedan kommer ner till centrum kan man verkligen lukta sig till skillnaden, säger Peter Erben som är ordförande för medborgarinitiativet som protesterar mot den dåliga luftkvaliteten.

Körförbud för dieslar

Ett av Stuttgarts största problem är faktiskt stadens läge. Själva stadskärnan ligger i en grop och vid vissa väderlekslägen så står helt enkelt luft och avgaser stilla nere i dalsänkan.

Därtill kommer att biltrafiken är mycket livlig. Också med tyska mått mätt.

Egentligen borde det just den här dagen knappt vara någon biltrafik alls. Som redan under så många andra dagar i år har det nämligen också nu utlysts småpartikelalarm.

Det betyder att man uppmanar folk att lämna bilen hemma och röra sig i staden på annat sätt. Än så länge sker det här på frivillig basis, med rätt så klent resultat.

Från och med årsskiftet är det ändå delvis slut på frivilligheten. För att förekomma ett domstolsbeslut införs tillfälliga körförbud för största delen av dieselbilarna.

”Inga alternativ”

Under de dagar då luftkvaliteten är dålig får endast de dieslar som uppfyller Euro 6-normen köra i staden. Det har de gröna och kristdemokraterna i delstatsregeringen slagit fast.

– Vi var tvungna att ta det här beslutet. Problemen är så stora att det egentligen inte fanns några alternativ, säger Daniel Renkonen, ledamot i delstatsparlamentet och trafikpolitisk talesman för de gröna i Baden-Württemberg.

Enligt Renkonen rör sig varje vardag omkring 400 000 bilar i centrum av Stuttgart och ett körförbud för 75 procent av dieselbilarna är det enda sättet att under vissa dagar hålla luftkvaliteten inom de tillåtna gränserna.

Daniel Renkonen med ett hus i bakgrunden.
Bildtext Daniel Renkonen är grön ledamot i delstatsparlamentet.
Bild: Johnny Sjöblom

I Stuttgart finns omkring 70 000 registrerade dieselbilar som skulle tvingas stå stilla då körförbudet är i kraft.

Medborgarinitiativet välkomnar körförbuden som en första kortsiktig lösning. Man skulle ändå helst också slopa undantaget för Euro 6-dieslarna.

– De är visserligen rena på pappret, men i verkligheten överskrider avgasutsläppen gränserna rejält, säger Peter Erben.

Miljöorganisation går till rätten

Efter att det blev klart att Volkswagen och också andra biltillverkare har manipulerat dieslarna så att de verkar renare än vad de i själva verket är har diskussionen om dieselbilarnas framtid kommit igång på allvar.

Miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe har vänt sig till domstolar runtom i landet för att juridiskt pröva om fler körförbud är möjliga.

– Vi räknar med att 40 till 60 städer, alltså i praktiken alla de större städerna i Tyskland måste gå in för förbud.

Demonstranter med ett lakan med texten "Fahrverbote retten leben autoflut stoppen - Jetzt!".
Bildtext I Stuttgart protesterar man sedan länge mot biltrafik och dålig stadsluft.
Bild: Johnny Sjöblom

– Redan i grundlagen slås fast att varje mänska har rätt till liv och kroppslig integritet och här spelar också luften vi andas en central roll. Det här måste politiker och bilindustri respektera, säger Jürgen Resch från Deutsche Umwelhilfe.

Enligt miljöorganisationen står dieselavgaserna årligen bara i Tyskland för över 10 000 förtida dödsfall. Ett faktum som enligt Resch inte tycks röra politikerna i Berlin.

Under samma täcke

För bara några veckor sedan försvarade förbundskanslern Angela Merkel dieselbilarna med motiveringen att de är klimatvänliga.

– Merkel och hennes kanslersämbete har nästan ingått äktenskap med den tyska bilindustrin. I samband med avgasmanipulationerna har vi sett att den demokratiska kontrollen över storkoncernerna är nästan obefintlig.

– Därför vänder vi oss nu till domstolarna, säger Resch.

Det här kan inom kort betyda att också städer som München, Düsseldorf och Köln kommer att införa körförbud för dieselbilar.

I Stuttgart kan dessutom ännu ett besvär, som för tillfället ligger hos förvaltningsdomstolen leda till att förbudet kommer att gälla nästan hundra procent av dieselbilarna.

Förbud räcker inte

I bilstaden Stuttgart, säte för märken som Mercedes och Porsche, väcker körförbuden förstås också ont blod.

– Visst får vi utstå mycket kritik. De lokala biltillverkarna sparar inte på krutet. Men invånarna förstår nog besluten och vi tror på att körförbuden är en fungerande kortsiktig lösning.

– På lång sikt måste man sen se på hur man kan utveckla ny renare teknologi som samtidigt gagnar våra biltillverkare, säger Daniel Renkonen.

Bland de protesterande invånarna i Stuttgart hoppas man att avgasskandalen och dieseldebatten ska få mer långtgående följder.

Kvinna med ansiktsmask.
Bildtext Demonstration i Stuttgart
Bild: Johnny Sjöblom

– All trafikplanering borde här i Stuttgart ha miljöaspekten som utgångspunkt. Vi måste få bort trafikmassorna från vägar och gator och flytta dem till den allmänna närtrafiken.

Försäljningen går tillbaka

Den aktuella debatten om dieselbilarna och körförbuden har i alla fall redan haft en konkret följd. Nyregistreringen av dieselbilar har gått tillbaka under de senaste veckorna.

För februari i år visar siffrorna en minskning på över tio procent jämfört med månaden innan. I mars minskade registreringarna med ytterligare tre procent, visar siffror från den tyska registreringsmyndigheten.

Många dieselägare är också oroade över att bilarnas andrahandsvärde nu kommer att sjunka rejält.

Trafikmärke med tysk text.
Bildtext Med nattlig rengöring försöker man minska på de skadliga partiklarna.
Bild: Johnny Sjöblom
Volkswagens logo på ett hustak.
Bildtext Biltillverkarna i Stuttgart kritiserar körförbudet.
Bild: Johnny Sjöblom

Jürgen Resch vid Deutsche Umwelthilfe hoppas i vilket fall som helst inte att det är de enskilda bilägarna som nu får lida på grund av körförbuden.

– I de fall det är möjligt måste tillverkarna ta in bilarna på verkstad och göra de förbättringar som krävs för att bilarna uppfyller kraven, säger Resch.

Om det här inte är möjligt eller om bilindustrin anser det vara för dyrt kräver miljöorganisationen att tillverkarna köper tillbaka bilarna.

– Det är absolut inte kunden, som har trott att hen har köpt en ren och klimatvänlig bil som nu ska betala notan.

Diskussion om artikeln