Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå vill ge flyktingbarnen ett familjeliv

Från 2017
Uppdaterad 24.04.2017 12:12.
Laptop i vardagsrum fyllt av leksaker.
Bildtext Organisationen Rädda barnen vill att flyktingbarn ska få en chans att bo hos en familj eftersom barnens egna familjer knappast får komma till Finland.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

I Ingå vill kommunen att flyktingbarnen får en chans till ett riktigt familjeliv. Det skulle vara möjligt enligt den nya modell som organisationen Rädda barnen arbetar fram. Tanken är att barn ska få bo tillsammans med en familj.

Organisationen Rädda barnen har i ett par år arbetat med en ny modell som ska underlätta de ensamkommande flyktingbarnens boende i familjer.

Socialarbetare Päivi Partanen berättar att Rädda barnen nu har fått ett tvåårigt EU-stöd för att kunna placera barnen i Nyland och Tammerforsregionen.

Det betyder att två personer kan arbeta med att utveckla modellen, rekrytera familjer och även förbereda dem på hur man tar emot ett flyktingbarn. Rädda barnen ska också utveckla stödet till familjerna.

Avtal går ut om två år - vad händer sedan?

I Ingå bor flyktingbarnen i Ingahemmet och Heimgård eller i lägenheter i kyrkbyn.

Heimgård är nu ett gruppfamiljehem med sju platser för yngre barn. I Ingahemmet har man skapat ett stödboende för 14 unga från 16-års åldern.

De flesta flyktingbarn i Ingå är 17- till 18-åringar och i den åldern flyttar de så småningom från stödboendet till lägenheter i Ingå kyrkby för eftervård. De får hjälp av Ingå kommun och Finlands Röda Kors så att vardagen fungerar. De går i skola i Kanneljärven opisto i Lojo.

Kommunen har ett tvåårigt avtal med Närings-, trafik- och miljöcentralen om flyktingbarnen. Kommunens servicekoordinator Saara Rapeli säger att man inte vet vad som händer om två år, men tanken är att de flesta bor i lägenheter eller i familjer då avtalet går ut.

Men kommunen börjar nu arbeta tillsammans med NTM-centralen och Rädda barnen för att hitta en lösning.

Fint att få bo hos en familj

Det är de yngre barnen som kommer att behöva någonstans att bo, och då hoppas Saara Rapeli på organisationen Rädda barnens nya planer på att placera ensamkommande flyktingbarn i fosterfamiljer.

En kvinna sitter på en kajkant i Ingå, hon heter Saara Rapeli.
Bildtext Ingås servicekoordinator Saara Rapeli.
Bild: Benjamin Lundin

Ingå kommun planerar att de yngre barnen skulle kunna bo hos Ingåfamiljer efter att avtalet med NTM-centralen gått ut.

- Det skulle vara bra att få en möjlighet att bo i en familj, säger Rapeli.

Många ensamma barn skapar nya utmaningar

Det anlände många ensamkommande flyktingbarn till Finland 2015 och det ledde till att Rädda barnen måste tänka om vad gäller deras boende.

Det som finns just nu är familjegrupphem för barn som fått uppehållstillstånd och som väntar på sina familjer. Barn har också placerats hos släktingar, andra bekanta eller hos finländska familjer i väntan på familjen.

- Men familjerna har blivit utan stöd och utbildning i hur de ska hantera situationen, säger Päivi Partanen från Rädda barnen.

Familjer utbildas i höst

Barnen som nu är i Finland får knappast sina familjer hit, säger Partanen, och det ställer nya krav på deras boende.

Ensamkommande flyktingbarn i boende i Grankulla.
Bildtext Många barn kom ensamma till Finland 2015.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

I höst inleder Rädda barnen utbildning för familjer i Nyland och Tammerforsregionen som vill ta emot flyktingbarn i sin familj. Partanen säger att det är 13 till 16-åriga pojkar som behöver familjer.

- Det är sällan det kommer yngre barn eller flickor hit. Det är pojkarna som reser.

Livet måste vara i balans

Rädda barnen vänder sig till både finländska familjer och invandrarfamiljer. Samma kriterier gäller för alla: man måste ha det egna familjelivet i balans för att få ta emot ett flyktingbarn.

Rädda barnen lär sedan känna familjerna och förbereder dem på vad det betyder att ta emot ett flyktingbarn.

- Det är vi och familjerna tillsammans som avgör om de har de resurser som behövs för att ta emot ett barn. Sedan stöder vi familjerna genom att regelbundet träffa dem och barnen.

Familjerna kan ta emot ett eller flera barn, det beror på hurdana resurser man har. Familjerna förbinder sig att ta hand om barnen så länge barnen behöver ett familjeliv, men situationen kan förstås förändras, säger Päivi Partanen.

- Det kan hända att familjelivet förändras på något sätt, att barnets situation förändras så att det inte längre är vettigt att bo hos familjen eller så kommer barnets egen familj till Finland.

Barnen har i alla fall rätt att få stöd ända tills de är 21 år.

Stödfamiljer kan behövas i Ingå

I Ingå behövs också stödfamiljer för flyktingbarnen. Stödfamiljerna skulle kunna träffa barnen till exempel på veckosluten och samtidigt lära dem om Ingå kommun och den finländska kulturen.

- Barnen får då ta del av ett normalt familjeliv, säger Saara Rapeli.

Ingå kommun har ännu inte fattat något beslut om stödfamiljer, men det kan hända att den verksamheten inleds i sommar.

Flyktingbarnen i Ingå är bland annat från Afghanistan, Syrien och Somalia.

Vill du hjälpa?

Den som vill delta i Rädda barnens utbildning i höst kan kontakta socialarbetare Päivi Partanen: paivi.partanen@pelastakaalapset.fi

Intresserade kan också höra av sig till Ingå kommuns servicekoordinator Saara Rapeli: saara.rapeli@inga.fi

Radio Vega Västnyland

3:47