Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Antibiotikaresistenta bakterier i inhemsk broiler - liten risk om köttet tillagas rätt

Från 2017
Uppdaterad 07.04.2017 12:42.
Rätt med kycklingskött
Bild: Unsplash / Alex Munsell

Finländskt broilerkött innehåller bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika, meddelar Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Risken att bakterierna överförs till människan är liten förutsatt att man iakttar god hygien då man lagar mat.

Under fjolåret innehöll 22 procent av det färska broilerköttet i detaljhandeln ESBL-bakterier eller liknande bakterier som är resistenta mot antibiotika, visar en undersökning som gjorts av Evira. Köttet i de undersökta partierna var inhemskt.

I Finland har de här bakteriestammarna inte konstaterats orsaka allvarliga infektioner hos människan.

Det är oklart vilken roll livsmedlen spelar som förmedlare av ESBL-infektioner. En studie som gjorts i Sverige antyder att livsmedel inte är någon betydande källa till ESBL-infektioner hos människan.

Omsorgsfull tillagning

Vid Evira är man inte oroad över förekomsten av antiobiotikaresistenta bakterier i broilerkött, eftersom det är känt att kyckling innehåller även andra farliga bakterier.

Det finns till exempel ofta campylobacter i broiler.

- Jag är inte särdeles oroad eftersom kyckling ofta innehåller även andra för människan skadliga bakterier. Man måste alltid hantera kyckling omsorgsfullt, säger Anna-Liisa Myllyniemi som är chef för Eviras forskningsenhet.

- Man undviker att vidröra färsk kyckling och vid hanteringen använder man separata köksredskap och kärl som rengörs ordentligt.

Evira har inte hittat ESBL eller liknande bakterier i nötkött. I griskött hittades år 2015 liknande bakterier i bara ett av 303 prov.

Diskussion om artikeln