Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny elkabel över Kvarken välkomnas i Vasaregionen

Från 2017
Havskabel sjösätts.
Bildtext Arkivbild. Havskabel sjösätts.
Bild: Cinia Group

Fingrid och Svenska Kraftnät planerar en ny elkabel över Kvarken. På den finska sidan börjar kabeln i Vasaregionen. Allt som knyter oss till den nordiska marknaden är positivt, säger man på Vasek.

Den nya havskabeln ska enligt planerna vara klar mellan åren 2027 och 2030 och beräknas kosta mellan 350 och 410 miljoner euro.

Kabeln skulle ha en kapacitet på 800 megawatt och ska ersätta den gamla likströmsförbindelsen Fenno-Skan 1, som har en kapacitet på 500 megawatt. Den togs i bruk år 1989 och går mellan Raumo och Dannebo.

Säkrar eltillförseln

På Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek säger vd Pekka Haapanen att den nya, mer effektiva kabeln, bidrar till att säkra eltillförseln.

- Det känns också som att naturkrafterna härjar mer nuförtiden. Vid stormar är det bra att man har tillgång till el från olika kanaler, säger Haapanen.

Finland är beroende av importerad el. I Finland är elbehovet störst under kalla vinterdagar och då importeras omkring en tredjedel av elen från grannländerna. I januari i år slog man rekord vad gäller mängden importerad el.

Minska Rysslands andel

Det är också positivt att bli mindre beroende av Ryssland vad gäller elimporten.

- Där produceras en stor del med fossila bränslen. Plus då det osäkra politiska läget. Jag ser det som positivt att vi har ett så litet beroende av elimport från Ryssland som möjligt, säger Haapanen.

Utöver satsningen på sjökabeln ska Fingrid också sätta 200 miljoner euro på en ny växelströmförbindelse mellan norra Finland och norra Sverige. Dessutom bygger man en ny linje mellan Uleåborg och Petäjävesi för 85 miljoner euro.

Enligt Fingrids vd Jukka Ruusunen bidrar dessa nya förbindelser till en bättre fungerande elmarknad i Östersjöområdet. Det framtida, allt mer gröna, elsystemet kräver starka förbindelser, säger man på Fingrid.

Fingrid är Finlands stamnätsbolag som ansvarar för elöverföringen i stamnätet.

Diskussion om artikeln