Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hamnmagasinet i Ekenäs: Lokala företaget Opportunito föreslås ta över och bygga nytt

Från 2017
Uppdaterad 07.04.2017 10:12.
Ett gammalt gult magasin med en uteservering omgärdad av staket och fönster.
Bildtext Stadsstyrelsen ska på måndag (10.4) fundera på vilket företag som ska få förverkliga sina planer på tomten.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Raseborgs stad borde välja det lokala företaget Opportunito för att bygga och verka på den platsen där hamnmagasinet i dag finns i Norra hamnen i Ekenäs. Det är förslaget till stadsstyrelsen som möts på måndag (10.4).

Staden fick inom utsatt tid in fyra anbud för ny verksamhet på platsen där ett gammalt skyddat hamnmagasin nu står. Staden har för avsikt att riva magasinet.

Intressenterna var förutom Opportunito, Active Sport Club, Ekenäs Segelsällskap och företaget Deliza.

Deliza är ett konsultföretag som har samarbetat med byggföretaget Mäenpää.

Mäenpää bygger som bäst bostäder i Norra hamnen.

Ekenäsföretag

Opportunito sägs vara ett i Ekenäs verksamt företag och äger och hyr ut fastigheter.

Enligt söktjänsten Fonecta Finder är Tom Nylund den enda ordinarie medlemmen i Opportunitos styrelse. Niklas Nylund är suppleant.

Tom Nylund
Bildtext Tom Nylund.
Bild: Yle/Robin Holmberg

Opportunito finns på samma adress i Horsbäck som företaget Special Mobil där Niklas Nylund är vd.

Bildtext Niklas Nylund.
Bild: YLE/ Tiina Grönroos

Tom Nylund ligger också bakom företaget Special Marine.

Samtliga fyra anbudsgivare har planer för verksamhet året om.

Det som skiljer dem åt är årsarrendet de erbjuder, områdets utnyttjandegrad, antalet arbetstillfällen och tidsplanen.

En av anbudsgivarna saknar finansieringsplan, heter det i beredningstexten till stadsstyrelsen.

Lovar kundflöde hela året

Opportunito erbjuder verksamhet och kundflöde året om.

De planerar att i sin byggnad ha någon form av café och restaurang, försäljning samt plats för aktiviteter och möten.

Huvuddelen av byggnaden kommer att fungera året om och vara öppen för allmänheten.

Opportunito lovar tio jobb och ytterligare tio under högsäsongen.

De vill utnyttja hela byggrätten på området.

Opportunitos anbud hade också det högsta årsarrendet, 5 250 euro.

Öppnar våren 2019

Opportunito meddelar att de har för avsikt att lämna in bygglovsansökan 1.10.2017, börja bygga efter turistsäsongen 2018 och öppna inför säsongen 2019.

Stadsstyrelsen föreslås nu välja Opportunito och teckna ett reservationsavtal med dem.

Avtalet ger företaget dispositionsrätt till området i ett års tid.

Reservationen kan på begäran förlängas med ytterligare ett år.

Efter det kan reservationen endast förlängas om det finns "konkreta planer på snar byggnation".

Stadens utgångspunkt är att området bebyggs inom två år.

Undantagslovet för att riva hamnmagasinet bereds som bäst på Raseborgs stads planläggningsavdelning.

Diskussion om artikeln