Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karleby hamn slår rekord efter rekord

Från 2017
Uppdaterad 07.04.2017 08:15.
Fartyg vid kajen i Karleby hamn, djuphamnen
Bildtext En halv miljard euro. Så stort värde för Finland har det senaste kontraktet Karleby hamn slutit med ryska kunder.
Bild: Sofi Nordmyr / Yle

Karleby hamn har blivit den största transithamnen för export från Ryssland som går via Finland. Det senaste avtalet med ryska kunder är värt en halv miljard euro.

I januari och februari ökade trafiken i Karleby hamn med 57 procent jämfört med året innan. De goda siffrorna är ett resultat av ett långsiktigt utvecklingsarbete.

- Ändå är vi lite överraskade här i Karleby att procenten blev så här stor i början av det här året, säger hamndirektör Torbjörn Witting i Karleby.

Torbjörn Witting står på kajen i Karleby hamn, bakom syns flera fartyg. Vinter och is i hamnen
Bildtext Torbjörn Witting.
Bild: Yle/Jukka Tyni

Tar hand om ryska exporten

Karleby hamn är Finlands tredje största ospecialiserade hamn och också Finlands största transithamn för den export som går från Ryssland via Finland ut till resten av världen.

Eftersom Rysslands export går via Karleby hamn är det inte bara viktigt för Karleby utan också för hela landet.

- Det nyaste kontraktet som vi arbetat fram tillsammans med vårt nätverk, hamnoperatörerna, har ett värde på över en halv miljard euro för Finland. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi kunnat locka över trafiken till Finland och Karleby. Och förstås har vi kapacitet här att effektivt kunna hantera så här stora mängder, säger Witting.

Besked om muddring kommer snart

Farleden in till Karleby hamn är 13 meter djup, men den skulle behöva vara en meter djupare. Om farleden var 14 meter djup kunde fartygen ta en fjärdedel mer last än vad de gör idag.

Regionförvaltningsverket har gett miljötillstånd för muddringen men finansiering saknas. Man väntar nu på att staten ska ge besked, eftersom staten äger farleden är det också den som ska stå för notan.

Tre av företagen som verkar i hamnen har appellerat till statsminister Juha Sipilä om att regeringen ska bevilja finansiering för muddringen av farleden.

- Det borde komma så fort som möjligt. Det finns indikationer om att något slags besked kommer att komma inom en månad. Vi hoppas att det beskedet är positivt, säger Witting.

Witting säger också att det är omkring 50 fartyg som kontinuerligt lastar och lossar i Karleby hamn, som kunde ta mer last och gå djupare men det fungerar inte i dagsläget.

- Enligt de lönsamhetsberäkningar som görs för statens projekt är Karleby hamns projekt det mest lönsamma, säger Witting.

Fartyg vid kajen i Karleby hamn, silverstenshamnen
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Hamnen viktig del av samhället

Karleby hamn består av tre hamnar, stamhamnen som är 193 år gammal, djuphamnen 30 år gammal och silverstenshamnen 10 år gammal.

I fjol blev Karleby hamn den största transithamnen i Finland för export från Ryssland som går via Finland ut till resten av världen. Ändå är Witting noga att påpeka att de viktigaste kunderna finns i regionen.

- Vi har ett brett koncept för att vår industri i regionen behöver det. Vi har både råmaterial som går in och går ut. Industrin har också färdiga produkter, vanligtvis styckegods eller container som går på export. Då har vi försökt utveckla så att exportindustrin i regionen effektivt kan sköta sin export.

Det finns fortfarande rum för utveckling av hamnen i Karleby. Man växer hela tiden och gör det utgående från de behov som finns.

Diskussion om artikeln