Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vänster-högeraxeln gäller inte alltid - se var din kandidat och ditt parti finns på riktigt

Uppdaterad 21.09.2021 15:28.
Fyrfält

Den analys som vi låtit göra visar att man kan dela in politiska åsikter på andra sätt än längs den traditionella vänster-höger axeln. Kolla läget i din kommun!

Den analys som vi låtit göra visar att man kan dela in politiska åsikter på andra sätt än längs den traditionella vänster-höger axeln.

Inom politiken brukar man traditionellt dela in politiska åsikter någonstans på axeln konservativ-liberal och vänster-höger.

Den faktoranalys vi har låtit göra på basis kandidaternas svar i Yles valkompass visar att man kan göra fördelningen också på andra sätt.

Kandidaternas alla svar på de 80 påståendena i Yles valkompass har tagits i beaktande och genom faktoranalys har fyra nya dimensioner tagit form.

- Folk har en tendens att svara på samma sätt på samma sorts frågor. De som håller med ett påstående är troligtvis av samma åsikt också då det gäller de övriga frågorna inom samma kategori, säger Markku Niemivirta, professor i pedagogik, som har gjort analysen. Han har gjort liknande analyser också tidigare.

Så gjordes analysen

Med hjälp av statistisk data-analys har vi definierat alla de påståenden i valkompassen som påverkar varandra. På så sätt trädde fyra dimensioner fram.

Skriv namnet på en kommun:
Visa bara:

Raseborg

I de fyra fälten ovan positioneras kandidaternas svar på en axel beroende på de poäng svaret fått. Det här poängtalet beror på hur mycket kandidaten varit av samma eller olika åsikt om liknande frågor.

- I många partier blir bilden rätt splittrad. Det visar att man kan vara av väldigt olika åsikt inom samma parti. Det intressanta är att det inom partierna finns kandidater som åsiktsmässigt står längre ifrån sina partikamrater än andra partiers kandidater, säger professor Markku Niemivirta.

Dimensionernas namn är riktgivande och fungerar som generaliseringar av de påståenden de beskriver.

“Konservativ vänster”

Till dimensionen "Konservativ vänster" sorterades påståenden som handlade om att bevara arbetsplatser inom den offentliga sektorn (kommunen), kollektivtrafik och platser på servicehem för äldre.

- I den här dimensionen ser vi åsikter som liknar Sannfinländarnas föregångare Finska landsbygdspartiets. De är också i linje med vänsterns tankar om välgörenhet. Dimensionerna är är ändå inte helt entydiga säger Niemivirta.

“Grön liberalism”

I dimensionen "Grön liberalism" vägde påståenden som handlade om att ta emot asylsökande till kommunerna, vegetariska dagar i skolorna och privatbilism tyngst.

- I den här dimensionen handlar det om entydigt gröna och liberala värderingar, säger Markku Niemivirta.

“Ekonomisk höger”

Till dimensionen "Ekonomisk höger" sorterades påståenden som behandlade privatisering av vården, byggrestriktioner och till exempel avgifter på biblioteken.

- Den mer traditionella högern brukar man tillskriva konservativa värderingar, men i de här påståendena syns de egentligen inte alls, säger Niemivirta,

“Kommunaktivism”

Till dimensionen "Kommunaktivism" hör bara två påståenden. I dem betonas kommunens inställning till investeringar. Frågorna berörde tomtpolitik och finansiering av idrottsplatser.

- Här betonar man en stark och aktiv kommun. Man kan inte säga att något enskilt parti skulle förespråka de här påståendena, säger Niemivirta.

Artikeln är skriven på finska av Johan Jaakkola och översatt av Malin Ekholm. Statistisk analys: professor Markku Niemivirta, Universitetet i Oslo. Teknik: Linus Lång och Peter Sjöholm.

Diskussion om artikeln