Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östnyländsk oljebekämpningskunskap når också Åland

Från 2017
container som innehåller oljebekämpningsmateriel
Bild: Yle/Stefan Härus

Landskapsregeringen på Åland har köpt fyra containrar med oljebekämpningsmateriel tillverkade av företaget Lamor i Borgå.

Lamor tillverkar och har en världsvid export av oljebekämpningsmateriel.

Vad de containrar med oljeskyddsmateriel som skeppats till Åland ska innehålla har i rätt så hög grad bestämts av Borgåbon Leif Ekholm, pensionerad brandmästare från Räddningsverket i östra Nyland.

Det är också Ekholm som kommer att utbilda brandkåristerna på Åland i hur utrustningen används.

Pensionerade brandmästare Leif Ekholm
Bildtext Leif Ekholm.
Bild: Yle/Stefan Härus

Strategisk utplacering

Ökad oljeexport från Ryssland innebär ökad transport på Finska viken och i Finland har därför beredskapen inom oljebekämpningen genom åren successivt höjts.

Ett av räddningsverkens uppdrag gäller oljebekämpning, vilket har inneburit att räddningsverken behöver ha tidsenlig utrustning.

- Containrarna har många fördelar. De innehåller olika bekämpningsmateriel, vilka då inte behöver något eget lager. Det är också lätt att färdigt placera ut containrarna på strategiska platser eller att flytta på dem då det behövs, säger Ekholm.

Vändpunkt från 2004

Ekholm menar att den stora utvecklingen inom oljebekämpning kom efter att man 2004 etablerade de regionala räddningsverken.

- Oljebekämpningen blev mitt ansvarsområde inom Räddningsverket i östra Nyland. Anskaffning av utrustning och utbildning hamnade på mitt bord, berättar Ekholm.

Nu har Ekholm varit pensionär i ett halvt år, men kunskapen och intresset finns kvar.

- Oljebekämpningen är under kontroll längs med hela Finska vikens kust och nu blir den ännu bättre också på Åland, säger Ekholm.

Ålands lagting
Bildtext Ålands landskapsregering.
Bild: Magne Kveseth/norden.org

På Åland bekräftar oljeskyddskoordinator Julia Westerberg vid Ålands landskpasregering att de har köpt fyra containrar.

- Vi har ju egen oljeskyddslagstiftning på Åland och det är landskapsregeringen som har det övergripande ansvaret. Men operativt är det brandkårerna som bör ha kunskapen tillsammans med sjöräddningssällskapet, så systemet här är lite annorlunda än på fastlandet, säger Westerberg.

Utbildning i teori och praktik

Åland har ett enda räddningsverk. Det är placerat i Mariehamn. På övriga platser är det de frivilliga brandkårerna som rycker ut om olyckan är framme.

- Vi har gjort en oljeskyddsplan utgående från riskbedömning och vi kommer därför att placera ut containrarna på strategiska platser, berättar Westerberg.

Utbildningen i medlet av maj kommer att vara både teoretisk och praktisk.

- En kväll kommer jag att berätta om utrustningen i containerna och följande dag gäller det praktiska övningar då vi tömmer containern på innehåll och övar oss på hur grejerna används, berättar pensionerade brandmästaren Leif Ekholm.

skylt om oljebekämpning
Bild: Yle/Stefan Härus

Diskussion om artikeln