Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Från 1 till 48140228 på tusen år

Från 2017
Första rutan av animationsverket AS Long As Possible
Bild: Kokoelmat / Collections, Kiasma

På Kiasma i Helsingfors pågår ARS17, utställningen för samtidskonst, med den digitala nutiden vi lever i som tema. Bland konstverken är det förståeligt nog videoinstallationer, -spel och interaktiva verk med mängder av sladdhärvor, kablar, flimmer och surr som dominerar.

Som jag också noterade i min första rapport från pressvisningen av ARS17, kan den här typen av konst vid en första anblick ge ett lite svåröverskådligt intryck.

Samtida digital (video)konst kräver ofta att åskådaren verkligen ger sig lite tid att titta på och bergrunda konstverket. Men alltid förmår inte det rent visuella intrycket locka till att närmare försöka komma underfund med verkets koncept eller konstnärens avsikt.

Juha van Ingens verk AS Long As Possible
Bildtext Juha van Ingens verk AS Long As Possible
Bild: aslongaspossible.com

Ta till exempel ett verk som i all enkelhet kan beskrivas som en ruta där en siffra i vitt byts ut med ungefär tio minuters mellanrum. Låter kanske inte så värst häftigt? Men i själva verket är Juha van Ingens AS Long As Possible (ASLAP) ett alldeles unikt konstverk. Och ”långt”, som namnet antyder.

SÅ Länge Som Möjligt

Ibland är det bara så att det krävs en bra programförklaring eller lite guidning. För när jag något förbryllad står invid nämnda konstverk och funderar vad som kan vara meningen med detta, kommer konstnären fram till mig och frågar om han får berätta lite om sitt verk. Och då öppnar sig ASLAP i hela sin oanade vidd.

As Long as Possible är alltså en 1000 år lång GIF-animations loop som gick igång tisdagen den 28 mars kl. 12 på dagen i samband med presstillställningen inför ARS 17.

- Efter att själva utställningen har tagit slut, berättar Juha van Ingen kommer verket att fortsätta snurra i Statens konstmuseums samlingar till år 3017 – för att sedan starta på nytt!

Vad blir kvar av vår tid?

Som van Ingen beskriver ASLAP är principen mycket enkel:

- Verket visar en ruta i taget med en siffra i vitt åt gången i ungefär tio minuters tid, börjande från 1, och om tusen år är vi alltså uppe i 48 140 228, varefter verket börjar snurra på nytt från 1.

Sista rutan i As Long As Possible
Bildtext Sista rutan av AS Long As Possible
Bild: aslongaspossible.com

Enkelt, eller hur? Men vad är syftet med verket, kan man fråga sig?

Ja, om det hela så här långt väcker en del skeptiska reaktioner; att hur ska det här kunna fungera, så är det fullt förståeligt och delvis Juha van Ingens uttryckliga avsikt. För konstnären är ute efter att ifrågasätta den överdrivna tilltro till teknik, som vissa framtidsoptimister brukar ge uttryck för.

ASLAP är nämligen en GIF-animation, den enklaste formen av digital animationsteknik, som funnits i mer än trettio år. Och om det då känns omöjligt att hålla igång den, så hur ska det gå med allt annat i vår digitala kultur; alla filmer, musiken, fotografier, dokumentärer o.s.v.

Vad blir kvar av vår digitala era, vad kommer att bevaras för kommande generationer? är frågan Juha van Ingen vill ställa med sitt konstverk.

Möjligast enkelt och transparent

Vad anser då konstnären om utsikterna för det egna konstverket? Tror han själv, trots en i grunden kritiskt frågeställande inställning, att det verkligen kommer att snurra i tusen år?

- Jo, jag är nog förvissad om att allt kommer att gå bra. Här har jag med mig Janne Särkelä, säger Juha van Ingen och presenterar mig för sin samarbetspartner som har hjälpt till med att laga animationen.

Han nämner också de två andra medarbetarna, Jouni Miikki och Jani Lindqvist. Tillsammans har de utvecklat ett så enkelt och transparent system som möjligt; en datafil, som kopieras för att samtidigt snurra på 5-6 ställen runt om i världen.

Om någon förstörs, så kan man rehabilitera den med hjälp av de andra apparaterna.

― Juha van Ingen

Dessutom har man som ytterligare säkerhet, dokumenterat alla uppgifter om verket och de digitala filerna i en tidskapsel, av vilka den första precis i veckan (innan presstillställningen) levererades till statens konstmuseum i Estland, Kumu, berättar van Ingen vidare.

Tidskapseln i Kumu, statens konstmuseum i Estland
Bildtext Tidskapseln i Kumu, statens konstmuseum i Estland
Bild: aslongaspossible.com

- Så nog har vi planerat ordentligt och vår fasta avsikt är ju att verkligen kunna hålla igång verket. Men det krävs en viss optimism och tillit till att människorna i framtiden också inser värdet av det hela.

- Just nu kanske det här kan förefalla ganska trivialt, medger van Ingen.

Men om 200 år – om allt fortsätter snurra – så börjar verket ha en allt större betydelse som en länk till vår tid.

― Juha van Ingen

Berömmelse om 200 år?

Så kan man då med andra ord se ASLAP som ett slags försök att eventuellt nå framtida berömmelse? Liksom att, om inte idag, så om 200 år kommer folk att inse vilken betydelsefull konstnär Juha van Ingen var.

Juha van Ingen, konstnär
Bildtext Juha van Ingen, konstnär
Bild: Juha van Ingen

- Nå, så pass mycket Darwinist är jag, säger Juha van Ingen, att för mig har det knappast någon betydelse om jag blir berömd om 200 år.

Han ser det hela snarare som en intressant utmaning, som också är riktad mot framtidens konst- och kulturförvaltare. van Ingen starka förvissning är att de som i framtiden har som uppgift att bevara och upprätthålla ASLAP, kommer att inse dess värde som en länk till en gången tid. Om inte Kiasma kommer att bestå, så kommer åtminstone Statens konstmuseums samlingar att bevaras, det är van Ingen förvissad om.

Därför är jag övertygad om att, ifall vi (han och jag) skulle träffas igen om 1000 år här på samma ställe, så skulle verket fortfarande snurra på.

― Juha van Ingen

På Kiasma snurrar ASLAP hur som helst på till den 10 september 2017. För att sedan placeras i förvar i Statens konstmuseums samlingar.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln