Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Politikerna försöker sälja sig på 90 sekunder

Från 2017
Uppdaterad 08.04.2017 10:08.
Johanna Dikert
Bildtext Johanna Dikert var programledare för valdebatten
Bild: YLE

Se hur det gick när kommunalvalskandidaterna hade 90 sekunder på sig att övertyga vår väljarpanel om att de vet vad de snackar om.

Efter att kandidaterna sagt sitt fick vår panel, bestående av Catariina Salo, Charlotte Karlsson, Nico Mäkinen och Jesper Carlsson, ställa frågor som kandidaterna skulle svara på. Sedan röstade panelen om hur bra de tyckte att politikerna lyfte fram sin vision och hur bra de kunde argumentera för sin politik.

Mia Haglund (VF)

Först ut var Mia Haglund från Vänsterförbundet. Hennes tre ledord var jämlikhet, utbildning och hem.

X3M-tv: Mia Haglund (VF) - Spela upp på Arenan

Mia pratade bland annat om att tillgången på pengar nu kan vara avgörande för en persons hälsa och välmående. Jesper Carlsson ville därför veta hur vi ska göra för att jämna ut livschanserna.

Mia säger att allt börjar redan i dagvården.

- Det är viktigt att alla har bra tillgång till utbildning. Vi ser att akademisk utbildning går i arv. Man har mycket större sannolikhet att utbilda sig akademiskt om föräldrarna är akademiker.

- För att påverka detta behöver vi satsningar redan från dagvården. Forskning bevisar att varje euro och cent som satsas i barnvård, betalar sig tillbaka mångfaldigt i ökad jämlikhet och minskad utsatthet i samhället.

Jacob Storbjörk (SDP)

Följande att entra scenen var Jacob Storbjörk, Finlands socialdemokratiska parti, med ledorden offentlig välfärd, utbildning och demokrati.

X3M-tv: Jacob Storbjörk (SDP) - Spela upp på Arenan

Charlotte Karlsson i panelen ville veta hur Jacob ser på tvåspråkiga lösningar i skolvärlden.

- Jag tror att vi nog också i fortsättningen ska ha svenskt och finskt skolväsende skilt, men på vissa orter kan det vara ändamålsenligt att svenska och finska skolor delar byggnader.

- Det här funkar på vissa orter, medan det på andra orter inte fungerar. Man måste ta språkförhållandena i beaktande när beslutet fattas. 50/50 är bästa förhållandet för en fungerande tvåspråkig skola.

Marika Sorja (Sannf)

Nästa politiker under strålkastarna var Marika Sorja från Sannfinländarna. Som ledord hade Marika kvalitativ småbarnsfostran, förebyggande av problem och finländare först.

X3M-tv: Marika Sorja (Sannf) - Spela upp på Arenan

När Marikas 90 sekunder hade gått ville Catariina Salo i panelen veta hur Marika tänker jobba för ett samhälle och en kommun utan hatprat.

- Det är en bra fråga. Hatprat är ett problem från alla håll och jag tycker att “man får inte retas" är ett bra motto. Att retas och mobba är ju då när man säger saker som inte är sanna, och att med avsikt göra så att andra människor känner sig dåliga.

- Jag tycker att vi måste ha ett öppnare samtal mellan alla partier, alla minoriteter och alla åsikter. Vi måste också bygga tillfällen och situationer där diskussionen kan föras med olika personer. Detta minskar på stereotypierna som folk bär på om människor som är något annat än de själva är. Man får inte leva enbart i sin egen bubbla.

Leo Byskata (KD)

Leo Byskata från Kristdemokraterna ställde sig framför den hungriga panelen med ledorden medmänsklighet, utslagna unga och livskraft.

X3M-tv: Leo Byskata (KD) - Spela upp på Arenan

Nico Mäkinen ville efter Leos taltur veta mera om hur arbetet med de utslagna unga skulle se ut.

- Omkring 21 % av de unga männen är utan jobb eller studieplats och bland kvinnorna är siffran 16 %. De här siffrorna har dessutom stigit dramatiskt under de senaste åren.

Det viktiga för att komma ur det här är att ungdomar har vettiga fritidssysselsättningar. Det kan va en hobby, idrott eller kultur. Huvudsaken är att dom har en gemenskap där de får verka och på så sätt komma in i samhället.

Maria Ohisalo (Gröna)

Maria Ohisalo från De gröna kom till grillningen med ledorden utbildning, miljö och fattigdomsbekämpning.

X3M-tv: Maria Ohisalo (Gröna) - Spela upp på Arenan

Panelisten Jesper Carlsson ville veta hur Maria tycker att vi ska arbeta för att minska CO2-utsläppen och skapa bättre förutsättningar för en hållbar miljö.

- Det finns ganska mycket som kommunerna kan göra. Vi kan bestämma att använda oss av hållbara energilösningar och strunta i användningen av kol. Det har vi gjort i Helsingfors där vi istället gått in för andra energilösningar.

- Varje kommun kan också själva bestämma om att utfärda olika skyddsområden som bidrar till ett bättre klimat.

Joakim Strand (SFP)

Nästa man till rakning var Joakim Strand från Svenska Folkpartiet. Med sig hade han ledorden energi, arbetsplatser och livskvalitet.

X3M-tv: Joakim Strand (SFP) - Spela upp på Arenan

Joakim pratade om att vi måste bli en del av den globala spelplanen. Nico Mäkinen ville därför veta hur Joakim tycker att ska göra för att locka större företag hit till Finland för att skapa arbetsplatser.

- Tillsammans med alla globala spelare går vi nu igenom hurdana egenskaper hos människorna de söker. Meningen är inte att alla ska bli elingenjörer, men redan i lågstadiet måste vi ge medborgarna egenskaper som projekthantering, ledarskap och smalltalk på tio språk istället för två dåliga språk. Då får man färdigheterna som behövs för jobb i en global miljö.

Derya Özgun (Saml)

Samlingspartiet representerades av Derya Özgun som framförallt ville lyfta fram utbildning, hobbygaranti och skuldsatta kommuner.

X3M-tv: Derya Özgun (Saml) - Spela upp på Arenan

Catariina Salo frågade hur Derya ser på det att tjejerna oftare får de sämre turerna när det kommer till fritidsaktiviteter och hobbyer. Ofta är det antingen tidiga morgnar eller sena kvällar på sportplanen eller i innehallen som gäller för tjejerna.

- Jag har inte själv sett det där som en problematik. Jag har själv hållit på med jättemånga olika hobbyer och haft rätt bra tider. Hobbyverksamhet kan erbjudas på många olika sätt, det betyder inte att alla vill hålla på med sport. Det kan också erbjudas i form av temaveckor så att unga blir intresserade av nya ämnen som till exempel konst eller musik, och där tycker jag att skolan ska vara med och samarbeta med föreningsverksamheten.

Karl-Mikael Grimm (C)

Karl-Mikael Grimm från centern hade med sig ledorden tillgänglighet, utbildning och närdemokrati när han ställde sig framför panelen.

X3M-tv: Karl-Mikael Grimm (C) - Spela upp på Arenan

Väljarpanelens Jesper Carlsson frågade Karl-Mikael vad han tror att är det viktigaste man kan göra för att få de unga att gå till valurnorna på söndag.

- Jag tror att man måste se till att ha bra unga kandidater och att de unga kandidaterna gör bra kampanjer. Flera av oss unga kandidater har mindre ekonomiska resurser för kampanjen, därför är sådana här sändningar och ung aktivitet som vi representerar här den rätta medicinen.

Vill du se hela debatten, inklusive Mickiss snack med kandidaterna i green room kan du kolla på den här:

Valdebatt för unga väljare - längre webbversion - Spela upp på Arenan

Glöm inte att rösta nu på söndag, och för resultatet kan du följa med Svenska Yles valvaka som börjar kl 19.30 på Arenan.

Diskussion om artikeln