Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Här hittar du information om valet och valtermerna

Från 2017
Bildsättningsbild för kommunalvalet med logotyp
Bild: Yle

Vad är det vi röstar om och hur fungerar d´Hondtska metoden? Här förklarar vi de vanligaste valtermerna.

Vad är det vi röstar om?

Varje kommun i Finland har ett kommunfullmäktige som har högsta beslutanderätt i kommunen. I kommunalvalet väljs fullmäktigeledamöter till 295 kommuner, det vill säga alla kommuner utom Ålands som har eget val.

Kandidatuppställningen

Kommunalvalskandidaterna ska vara invånare i de kommuner de ställer upp i.
Kandidater kan ställa upp i val för de registrerade partierna, men också i valmansföreningar. Det krävs minst 10 röstberättigade kommuninvånare för att bilda en valmansförening och den kan sedan ställa upp en eller fler kandidater.
Partierna kan ställa upp högst en och en halv gång så många kandidater som fullmäktige i kommunen har platser. Till exempel i en kommun med 27 fullmäktigeledamöter kan varje parti ha högst 40 kandidater. Antalet fullmäktigeledamöter i Finlands kommuner varierar från 13 till 85.
Partier kan också bilda valförbund, men då ställa upp lika många kandidater som enskilda partier kan.

Röstberättigade

Du får rösta i den kommun du är invånare i om du fyllt 18 år senast på valdagen och har bott i kommunen i 51 dagar. Det här gäller också EU-medborgare samt isländska och norska medborgare. Medborgare i andra länder behöver bo i Finland i två år i sträck för att ha rösträtt.

Röstningsområden

Större kommuner är indelade i flera röstningsområden för att underlätta rösträknandet. De minsta kommunerna har bara ett röstningsområde medan Helsingfors har 166.

Att rösta

Du kan rösta på förhand eller på valdagen. Förhandsröster kan lämnas in på vilket förhandsröstningsställe som helst, men på valdagen ska du rösta i den vallokal ditt röstningsområde hör till. Du får meddelande om det här hem per post några veckor före valet.

Rösträkning

Förhandsrösterna börjar räknas på valdagen klockan 12. Målet är att förhandsrösterna är färdigräknade när vallokalerna stänger klockan 20. Efter klockan 20 börjar valdagens röster räknas.

Att fastsälla resultatet

De invalda i fullmäktige fastsälls enligt det så kallade d´Hondtska valsystemet. Först räknas det totala antalet röster för varje parti, valförbund eller valmansförening. Sedan rangordnas kandidaterna enligt hur mycket röster de fått. Efter det får kandidaterna jämförelsetal: den i partiet eller gruppen som har fått flest röster får gruppens hela antal röster som jämförelsetal, den som fått nästflest får hälften av gruppens röster som jämförelsetal, den som är på tredje plats får en tredjedel och så vidare. Till slut rangordnas alla kandidater i en kommun enligt sina jämförelsetal, och utgående från den rangordningen väljs fullmäktigeledamöterna.
Efter valdagen gör centralvalnämnderna en kontrollräkning av röstsedlarna. Det slutliga valresultatet fastställs på onsdag kväll.

Yles resultatservice

Yles resultatservice visar valresultatet i både tv och på webben. Yle får sina uppgifter om valresultatet från Justitieministeriet. Det enda tillägget Yle gör är Yles valprognos som görs under kvällen innan resultatet är fastsällt. Det här görs för att rösträknandet pågår långt in på natten.

Valdeltagandet

Valdeltagandet anger hur stor andel av de röstberättigade som har röstat i valet. I kommunalvalet 2012 var valdeltagandet 58,3 procent.

Jämförelser med tidigare val

Yles resultatservice visar vad partifördelningen i kommunerna blev i valet, men jämför också resultatet med det förra kommunalvalet. I en del kommuner har fullmäktiges storlek ändrat, medan andra kommuner har slagits ihop, och då kan jämförelsen inte göras. Om det är fallet finns det information om det i resultatservicen.

Diskussion om artikeln