Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

SFP håller sig kvar vid makten i Raseborg

Från 2017
Uppdaterad 10.04.2017 04:31.
Thomas Blomqvist (SFP) och Maarit Feldt-Ranta (SDP).
Bildtext Thomas Blomqvist (SFP) och Maarit Feldt-Ranta fick flest röster i Raseborg.
Bild: Yle/Marica Hildén

SFP fortsätter som det överlägset största partiet i Raseborg. Partiet får 22 av 43 platser i stadsfullmäktige vilket betyder att SFP har enkel majoritet.

Svenska folkpartiet fick 21 mandat i kommunalvalet 2012, men har i praktiken haft enkel majoritet i fullmäktige. Det här för att Niklas Andersson bytte från Kristdemokraterna till SFP.

Socialdemokraterna gör ett bra val i Raseborg och utökar sina mandat. SDP har nu 13 platser mot dagens 12.

Grafik över mandatfördelningen i Raseborg, kommunalvalet 2017.
Bild: Yle

Yltävä från VF besviken

De gröna fick litet mera röster i det här kommunalvalet men antalet mandat hålls på samma nivå som tidigare, fyra stycken.

Vänsterförbundet behåller sitt mandat.

De gröna och Vänsterförbundet firade valvaka på restaurang Köttkontrollen i Karis. Harry Yltävä från Vänsterförbundet blev invald på nytt och det känns bra, säger han.

- Men jag är ändå besviken för vi hade hoppats på två mandat.

Yltävä har svårt att förstå att vänstern inte ökade i Raseborg med tanke på partiets stöd i landet överlag.

- Vi har en bra ordförande i Li Andersson och vi gjorde en bra kampanj, men det gick ändå inte bra.

Vänsterförbundet tycks inte heller ha lockat kommunisten Peter Björklöfs röster, han ställde inte upp i valet.

Oskari Sundström och Harry Yltävä står bredvid varandra.
Bildtext Oskari Sundström och Harry Yltävä blev båda omvalda.
Bild: Yle/Marica Hildén

Oskari Sundström från De gröna blev också omvald och är en av fyra gröna fullmäktigeledamöter.

- Vi hoppades på fem mandat, men det blev tyvärr inte så.

Yltävä och Sundström pratade en hel del om de mindre partiernas situation i Raseborg. Båda säger att små partier inte har mycket att säga till om i Raseborg.

- SFP har makten och vi andra står vid sidan om, sade Yltävä.

Sundström hoppas nu att även de mindre partierna kan diskutera och presentera sina idéer för SFP.

- Vi måste se till att social- och hälsovårdsreformen genomförs smidigt, skolorna är viktiga och man måste kunna ta sig fram. Det finns bra med förbindelser från centrum till centrum, men det är en utmaning om man bor utanför tätorten.

"Raseborg måste förändras"

Samlingspartiet har fortsättningsvis två platser i fullmäktige i Raseborg men fick lite färre röster än år 2012.

Miikka Soivio och Roger Hafström fortsätter att representera Samlingspartiet i Raseborgs fullmäktige.

Personporträtt på Miikka Soivio.
Bildtext Miikka Soivio.
Bild: Yle/Marica Hildén

Roger Hafström säger att omständigheterna är svåra för Samlingspartiet i Västnyland. Och med det menar han att ordföranden Petteri Orpo inte är lika populär som den förra ordföranden Alexander Stubb.

- Jag tror att vår region skulle ha vunnit på att ha Stubb som ordförande. Tyvärr gick det så här den här gången, men ett tredje mandat var ändå nära.

Samlingspartiet i Raseborg hade som mål att få in tre representanter i fullmäktige.

Både Hafström och Soivio är eniga om att Raseborg måste förändras. Det är inflyttningen som är viktigast, säger Soivio.

- Vi måste marknadsföra oss så vi får mera svensk-, finsk- och tvåspråkiga.

Roger Hafström vill satsa på kollektivtrafiken.

- Vi måste försöka få staten att förstå att det här inte bara kan vara ett semesterparadis, utan en stad med fulla verksamhetsformer.

Roger Hafström och Tanja Flood på en valvaka i Raseborg.
Bildtext Roger Hafström och Tarja Flood.
Bild: Yle/Marica Hildén

Samlingspartiet vill jobba för skolorna de kommande fyra åren. Hafström är övertygad om att en by torkar in om man stänger skolan.

- Visst måste man tänka på elevantalet, men inflyttningen borde ju höja på statistiken.

Oro för SFP:s dominans

Sannfinländarna behåller sitt mandat i Raseborg.

Både Kristdemokraterna och kommunisterna mister sin plats i Raseborgs fullmäktige.

På Kristdemokraternas och Sannfinländarnas gemensamma valvaka ser man med oro på SFP:s dominans. Man ser risker i att SFP inte alls behöver bry sig om de små partiernas åsikt.

- Det är viktigt att kommuninvånarnas röster hörs i form av andra åsikter än bara SFP:s åsikter, säger Raseborgs enda invalda sannfinländare Petri Palin som får understöd av Kristdemokraternas representant Kaj Klinga.

SFP:s Thomas Blomqvist tonar ner oron.

- Från SFP:s sida har vi en vilja till samarbete men samtidigt har vi fått ett väldigt starkt mandat av våra väljare. Jag tycker att bästa sättet att förvalta det på är att ta ansvar men också genom att samarbeta med andra partier, säger han.

Rikspolitiker fick flest röster

Valdeltagandet i år var 61,8 procent. Medelåldern i fullmäktige är 49 år och 65 procent av ledamöterna är män, 35 procent är kvinnor.

Riksdagsledamöterna Maarit Feldt-Ranta (SDP) och Thomas Blomqvist (SFP) fick flest röster.

- Jag gjorde mitt livs kommunalval, jag är tacksam. Jag ökade mitt röstetal markant, säger Feldt-Ranta.

Hon fick 1 656 röster och Blomqvist 1 215.

Thomas Blomqvist är nöjd med sitt resultat. Han fick näst mest röster och lyckades öka antalet röster något.

- Det hade jag aldrig trott, jag hade tänkt att det skulle minska ganska märkbart, jag såg att vi hade bra kandidater.

Nästan hälften nya

Raseborgs nya stadsfullmäktige består till 40 procent av nya ledamöter, 17 stycken. 26 ledamöter blev omvalda.

På SFP:s valvaka bibehölls spänningen ända till slutet eftersom det var oklart in i det sista vem som skulle komma in.

- Det blev sist och slutligen en jättestor förändring. Vi har en förnyelse i gruppen som nog ingen riktigt vågade gissa på, säger Blomqvist.

Han ser att väljarna helt tydligt ville se en förändring, vilket också ledde till att många erfarna politiker föll ut.

- Det är tråkigt eftersom de som sitter i fullmäktigegruppen har gjort ett bra jobb. De skulle vara förtjänta av ett bättre öde än det här. Men väljarna har talat.

Finns det risker då så här många nya och ovana kommer in på samma gång?

- Jag har ganska höga tankar om dem, jag är inte orolig. Vi är ändå många som har varit med länge. Men det är klart att det är en ny situation, säger Blomqvist.

Maarit Feldt-Ranta poängterar vikten av samarbete i det nya fullmäktige som inom många partier komemr att ha många nya ansikten.

- För att få resultat i kommunalpolitiken så måste man kunna samarbeta. Det blir intressant att se hur samarbetet kommer att se ut.

Hon påpekar att staden just nu är i ett viktigt skede av utvecklingen och att staden ännu är rätt så ung.

- Socialdemokraternas budskap är att vi vill utveckla hela Raseborg. Det hoppas jag att också övriga partier vill göra, säger hon.