Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fler Hangöbor hittade fram till vallokalen - färre röstade i Sjundeå

Från 2017
Uppdaterad 10.04.2017 00:05.
En hand som håller i en penna och är i beråd att fylla i en valsedel.
Bildtext En hel del Sjundeåbor valde att inte rösta i årets kommunalval.
Bild: Yle/Tove Virta

Hangö var den enda kommunen i Västnyland där kommunalvalet lyckades aktivera fler väljare än år 2012. I Lojo och Raseborg var valdeltagandet rätt samma medan det sjönk i både Sjundeå och Ingå.

Hangöborna röstade flitigare i det här kommunalvalet än för fyra år sedan. År 2012 gick 60,5 procent av väljarna i Hangö till valurnorna, i det här valet var procenten 62,1 procent.

Högst var valdeltagandet i det område som hör till Hangöby med 71,2 procent. Lägst var valdeltagandet i det område som hör till Hagaparken med 54,3 procent.

Ungefär lika många röstade i Lojo

Valdeltagandet i Lojo var så gott som det samma i kommunalvalet nu som år 2012. Nu röstade 57 procent av de röstberättigade mot 56,2 procent drygt fyra år sedan.

I stadsdelen Keskilohja, som ligger 1,5 kilometer från Lojo centrum på södra sidan av riksväg 25, röstade man flitigast med 63,3 procent.

Minst intresse för att rösta hade de röstberättigade i stadsdelen Rantakantti i centrum av Lojo med 46,9 procents valdeltagande.

Stabilt valdeltagande i Raseborg

I Raseborg är intresset för att rösta stabilt. Senast röstade 61,6 procent av de röstberättigade, nu röstade 61,7 procent.

Högsta valdeltagandet i röstningsområdet som hör till Gammelboda, där har 69,9 procent av de röstberättigade röstat.

Lägsta intresset för kommunalvalet i Raseborg finns bland dem som ska rösta inom området Ekenäs bibliotek. Där är procenten 57,6.

Färre Sjundeåbor aktiverade sig

I senaste kommunalval var Sjundeå en splittrad kommun efter en omvälvande diskussion om Sjundeå skulle fusioneras med Lojo.

Det ledde sannolikt till att valdeltagandet var mycket högt i Sjundeå för fyra år sedan och lägre nu. Nu var valdeltagandet 60,7 procent mot 69,7 procent i senaste kommunalval.

Mest röstade de invånare som hör till röstningsområdet i kommuncentrum. Där är procenten 65,6 mot 55,7 procent i det södra området.

Också i Ingå sjönk valdeltagandet

I Ingå var valdeltagandet lägre nu än för drygt fyra år sedan. Nu röstade 69,1 procent mot 72,7 procent i senaste val.

Flitigast på att rösta var väljarna i Fagervik-Barösund där 71 procent av väljarna röstade. Lägsta valdeltagandet var i Västankvarn-Johannesberg där valdeltagandet var 68 procent.

Diskussion om artikeln