Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Unga ledamöter ger fräscha perspektiv i Raseborg

Från 2017
Uppdaterad 10.04.2017 19:01.
Johan Kvarnström
Bildtext Johan Kvarnström är den yngsta av SDP:s invalda fullmäktigeledamöter i Raseborg.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Unga ledamöter kan bidra med att se på saker på ett nytt och ocyniskt sätt. Det säger nyinvalda unga ledamöter i Raseborg.

Medelåldern i Raseborgs nya fullmäktige är 49 år och den lägsta i hela Västnyland. Sju ledamöter av totalt 43 är 35 år eller yngre. Av dem är sex från SFP och en från SDP.

Svensk ungdom bakomliggande motor

Sandra Ahtola (SFP) är 27 år gammal och valdes in med totalt 206 röster. Hon är väldigt nöjd över att det har skett en föryngring i Raseborgs fullmäktige.

En orsak är att SFP:s ungdomsorganisation Svensk Ungdom är både aktiv och livskraftig i Raseborg, säger hon.

- Vi har haft en otroligt bra sammanhållning mellan SU:s kandidater. Jag vet inte hur jag skulle ha klarat mig utan de andra och vårt gemensamma resultat känns minst lika fint som mitt personliga resultat.

Andreas Hindrén ställer upp för SFP i kommunalvalet 2017.
Bildtext Andreas Hindrén (SFP) har en bakgrund i högskolepolitik och SU.
Bild: Niklas Evers

Andreas Hindrén (SFP) är 25 år gammal och en annan av partiets unga kandidater som bänkar sig i Raseborgs nya fullmäktige. Han håller med om att SU har varit ett bra stöd för de unga kandidaterna.

- SU har nog satt in en extra resurs och spurt i kampanjen, säger han.

Beställning på nya krafter

Johan Kvarnström är med sina 30 år den yngsta av SDP:s invalda ledamöter i Raseborgs fullmäktige. Han vill nu jobba för att få kommunens ekonomi i skick och för en levande kultur.

Kvarnström tror att det överlag finns en beställning på förnyelse inom politiken.

- Det ligger i luften ett behov av förändring och nya krafter. Fast det partipolitiskt inte sker stora förändringar i Raseborg så byts många ledamöter ut. Det är ändå en förnyelse fast partiernas maktbalans i stort sett är den samma, säger han.

Det är naturligt att man blir en smula cynisk med åren och nya ledamöter är kanske mera öppna till att det finns alternativ.

― Johan Kvarnström, SDP

Av fullmäktiges 43 ledamöter är 17 stycken nyinvalda. Det betyder att 40 procent av ledamöterna för första gången är med och leder Raseborg.

Cynismen ökar med tiden

Johan Kvarnström hoppas att det relativt stora antalet unga ledamöter innebär en positiv nystart över partigränserna. Även om fullmäktige ska hålla sig till de stora frågorna och riktlinjerna så kommer det alltid fall när det behövs nytänkande, säger han.

- Jag ser det som positivt att man kommer in med fräscha ögon och inte har en given bild av hur det kommer att gå. Det är naturligt att man blir en smula cynisk med åren och nya ledamöter är kanske mera öppna till att det finns alternativ.

Jämställdhet också i snöplogningen

Sandra Ahtola tror också att de unga ledamöterna kan tillföra nya perspektiv i politiken. Själv vill hon främst jobba för att jämställdheten genomsyrar alla de områden och sektorer som kommunen kan fatta beslut om. Det gäller både skolor och daghem, men också till exempel trafikplanering.

- Hur ska man till exempel beakta sådana som går med barnvagn eller med rollator då det handlar om snöplogning? Det handlar om ett brett och mångfacetterat perspektiv och jag tänker att vi unga kan bidra med att se på saker på ett nytt och brett sätt.

Personporträtt av Sandra Ahtola.
Bildtext Sandra Ahtola vill jobba för jämställdhet inom alla sektorer i Raseborg.
Bild: Privat

Ahtola vill också jobba för minoriteter som annars har svårt att få sin röst hörd, som till exempel hbtqi-personer.

- Hur kan man göra Raseborg till en så inkluderande och vänlig kommun också för de här grupperna?

Egna erfarenheter från skolan i färskt minne

Precis som de två andra kandidaterna menar Andreas Hindrén att det är viktigt med mångfald i beslutsfattandet och det behövs ledamöter i alla åldrar.

Även om det kommer att kräva en hel del tid för att sätta sig in i fakta och rutiner, så finns det vissa fördelar med att vara en ny och ung ledamot, säger han.

- Skolfrågan är en stor fråga som har varit på tapeten hela kampanjen. Det är en fördel att det inte är så många år sedan jag själv gick i skolan och har egna erfarenheter som jag kan fundera på.

Diskussion om artikeln