Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Andra partier i Lovisa hoppas att SFP inte missbrukar sin nya majoritet

Från 2017
Uppdaterad 11.04.2017 12:59.
SFP:s fulmäktigegrupp i Lovisa
Bildtext SFP:s röstmagneter i Lovisa var Otto Andersson och Mia Heijnsbroek-Wirén. (illustrerande arkivbild)
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Kari Hagfors (C), Juha Karvonen (Saml) och Arja Isotalo (SDP) talar för samarbete i nya Lovisafullmäktige, trots att Svenska folkpartiet nu kan gå in för majoritetsbeslut.

Svenska folkpartiets Mia Heijnsbroek-Wirén säger å sin sida att röstningsresultatet måste respekteras. Det är enligt henne väljarna som har gett SFP det här mandatet.

Kalevi Lappalainen från Socialdemokraterna kunde inte vänta sig att Svenska folkpartiet skulle gå så här mycket framåt i det här valet, trots att han har varit med i politiken sedan 1980-talet.

- Överraskande stor var segern nog, säger han.

Kari Hagfors förklarar SFP:s valframgång med en bra valkampanj och en stor synlighet.

- Kandidaterna syntes överallt i Lovisa och de var effektiva med att dela ut sin information.

Juha Karvonen å sin sida förklarar SFP:s valframgång med en bra kandidatuppställning.

Juha Karvonen på Ur & Guld Karvonen.
Bildtext Juha Karvonen representerar Samlingspartiet i nya Lovisafullmäktige.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Samarbete efterlyses

Socialdemokraternas röstmagnet Arja Isotalo hoppas och tror att samarbetet mellan partierna ska fortsätta i Lovisafullmäktige, trots att SFP nu är i majoritet.

Också samlingspartisten Karvonen hoppas på ett fortsatt samarbete för Lovisas bästa.

Kari Hagfors som i det här valet ställde upp som obunden för Centern, men tidigare har representerat Samlingspartiet, tror att SFP är så smart att partiet inte försöker sig på att driva igenom sina egna tankar med majoritetsbeslut.

Han befarar att det leder till oppositionspolitik om SFP går in för att missbruka sin majoritetsställning. Ju mer SFP utnyttjar sin majoritet desto större är faran för att språkpolitiken återuppfinns i Lovisa, enligt honom.

Han vill att SFP tar med alla partier i ett samarbete. Målet är att driva Lovisas utveckling och Lovisas bästa då social- och hälsovårdsreformen står inför dörren.

Kari Hagfors.
Bildtext Kari Hagfors vill att alla partier ska få vara med där de viktiga besluten fattas.
Bild: Yle / Hanna Othman

SFP kan tänka sig båda ordförandeklubborna

Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) vill inte orda särskilt mycket i det här skedet. Hon säger att mycket klarnar på onsdag då de nyinvalda SFP:arna håller ett internt möte i Lovisa.

- Sen kan vi säkert berätta hur vi ska förvalta det här väldigt fina valresultatet.

Enligt henne behöver de andra partierna i Lovisapolitiken inte vara rädda för att SFP ska driva igenom vissa frågor genom att gå in för gruppbeslut. Via gruppbeslut skulle SFP lätt kunna utnyttja att partiet nu har majoritet i fullmäktige.

- Det är i väldigt specifika frågor som vi har haft gruppbeslut.

SFP i Lovisa vill enligt henne också fortsätta bygga broar och samarbeta med andra partier.

- Det tror jag att helt klart är vår linje också med enkel majoritet.

Mia Heijnsbroek-Wiren
Bildtext Mia Heijnsbroek-Wirén ser SFP:s majoritet som ett mandat att förvalta.
Bild: Yle/Stefan Härus

Heijnsbroek-Wirén understryker att det är viktigt att respektera valresultatet och att inse att många Lovisabor har gett sin röst åt SFP. Enligt henne har också många finskspråkiga röstat på SFP:

- Väljarna har gett SFP ett jättestort mandat att förvalta.

Hon utesluter inte att SFP utnyttjar sin majoritet till att svinga ordförandeklubban både i stadsfullmäktige och i -styrelsen. Tidigare har SFP och SDP delat på de här ledande posterna.

- Det kan hända att det för Lovisa skulle vara en bra sak och att man på ett mera konstruktivt sätt får ärenden framåt på det sättet.

Samarbete behövs i hela Östnyland

De tillfrågade Lovisapolitikerna talar inte endast om samarbete i nya stadsfullmäktige, utan också om behovet av samarbete mellan de östnyländska kommunerna.

Social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen står inför dörren och det här ökar behovet av samarbete i regionen.

- Vi måste samarbeta också över partigränserna för att se till de östnyländska intressena, säger också Heijnsbroek-Wirén (SFP).

Diskussion om artikeln