Hoppa till huvudinnehåll

Strömsö

Fick Jesus vinäger på korset?

Från 2017
Uppdaterad 18.04.2017 13:37.
Detalj ur Korsfästelsen av Matthias Grünewald.
Bildtext Detalj ur Korsfästelsen av Matthias Grünewald.
Bild: Public domain

En korsfästelse är en utdragen process av lidande där olycksoffret långsamt utmattas och kvävs till döds. Jesu lidande och död på korset är därför en av de mest dramatiska händelserna i Nya testamentet. Kort före Jesus ger upp andan ger romerska soldater honom ett skvätt vinäger. Var det av ren illvilja eller för att släcka törsten?

Korsfästelsen är en viktig del av det kristna påskfirandet och en naturlig del av kyrkoåret om man växer upp i en troende familj. Det gjorde jag. Den årligen återkommande episoden, med psykisk och fysisk misshandel inklusive fyrtio piskrapp och en traumatisk avrättning, var både spännande och traumatisk.

Lyckligtvis uppnåddes ett katarsis i uppståndelsen två dagar senare tillika med en lammbog på middagsbordet och en hög med chokladägg.

Korsfästning var ett fruktansvärt straff där man långsamt kvävdes till döds.

Korsfästelse eller korsfästning var ett fruktansvärt straff som troligen uppfanns av perserna på 600-talet före vår tideräkning. Korsfästning var också vanligt i det Romerska riket, men romarna korsfäste sällan varandra utan straffet utfördes på slavar, politiska fångar och rövare.

Jesus dömdes som upprorsmakare. Efter att han spikats upp på korset, kastade soldaterna lott om hans kläder och prydde honom med en törnekrona. Folket hånade honom med förolämpningar och skällsord.

Evangelisterna nämner att Jesus erbjöds dryck två gånger i samband med korsfästelsen.

Vy över Golgata i Jerusalem.
Bildtext Vy över Golgota i Jerusalem.
Bild: Public domain / Footballkickit

Matt 27:33-34

När de kom till ett ställe som kallas Golgata, vilket betyder Skallen, gav de honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det, men ville inte dricka. (Bibel 2000)

Mark 15:23

Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. (Bibel 2000)

Vin med garum eller myrten?

Enligt evangelisten Matteus var det oinos meta kholis på grekiska, det vill säga vin med galla, men enligt Markus esmyrnismenos oinos, vin smaksatt med myrra eller vinum murratum på latin.

Är formuleringen vin med galla en senare språklig konstruktion för att stämma överens med profetian i Psaltaren i Gamla Testamentet? Eller är det måhända fråga om bristande översättning från hebreiska till grekiska?

Ps 69:22

Och de gåfvo mig galla äta och ättiko dricka uti minom stora torst. (Karl XII bibel, 1703)

De gåvo mig galla att äta, och ättika att dricka, i min törst. (1917-års översättning)

De förgiftade min mat, i min törst fick jag ättika att dricka. (Bibel 2000)

Eventuella brister i översättningar får teologer och språkvetare kommentera. Smaksatte romarna verkligen vin med galla eller var drycken en av många förnedringar som offret fick utstå i samband med avrättningen?

Det saknas historiska belägg för att romarna av hävd smaksatte sina viner med galla, men nog med honung, frukter, kryddor och örter.

Soldaterna kan dessutom ha blandat ihop ett kärl med oenogarum eller hydrogarum, det vill säga vin eller vatten utspätt med fisksås (garum, liquamen, muria, allec) för eget bruk. Fisksåserna användes som kryddsåser och i synnerhet hydrogarum hörde till de romerska soldaternas stapelvaror.

Fisksåserna gjordes av fermenterade fiskrester och inälvor, där även galla kan ha ingått. Ett billigt vin spetsat med billig fisksås kan då ha haft en smak av galla och möjligen bjudits de dömda för törst, men även som en förnedrande handling.

Blommande myrten
Bildtext Blommande myrten.
Bild: Public domain / Giancarlo Dessì

I fråga om myrra (Commiphora myrrha) är det långsökt att soldaterna hade smaksatt ett billigt vin med en oerhört dyr parfym. Myrra är en sorts kåda eller harts som växer vilt i Jemen, Somalia och östra Etiopien. Under antiken var myrra mer värd i vikt än guld. Välbärgade romare brände myrra vid begravningar för att blidka gudarna och ge god doft.

Myrten (Myrtus communis) var däremot en ört som växte vild i hela Medelhavsområdet och som användes flitigt i samband med offerceremonier. Grekerna helgade myrten åt Afrodite, romarna åt Venus. Myrtens blommor är aromatiska och pepparlika. Bären är svarta till färgen, smaken är syrlig och kryddig.

Matt. 27:36

Och strax skyndade en av dem fram och tog en svamp och fyllde den med ättikvin och satte den på ett rör och gav honom att dricka.

Matt. 27:48

En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka.

Vi har anledning att tro, att Jesus fick syrligt vin blandat med vatten, enligt tidens sed.

Efter sex timmar fick Jesus surt vin för att släcka törsten. Strax efter det gav han upp andan. Drycken fanns sannolikt i ett kärl för soldaterna att släcka törsten med under den långa vakten vid avrättningen.

I det grekiska originalet till Johannes 19:29 står det oxous (även oxos, oxus och omphax), som betyder surt vin, ättika eller vinäger. Oxos är synonymt med hebreiskans chomets, latinets acetum och franskans vin aigre. Chomets är också termen för ättika profetian i Psaltaren 69:22.

I svenska bibelöversättningar varierar benämningen på drycken. I 1917-års översättning talas det om ättikvin, i Bibel 2000 om surt vin. Idag skulle vi prata om vinäger, vinättika eller rent av äppelcidervinäger.

Posca - soldaternas kryddade vin

Enligt historikern och lingvisten Andrew Dalby var posca, det vill säga surt eller syrligt vin blandat med vatten och smaksatt med örter, en populär dryck bland de lägre klasserna och en standardvara som ingick i soldaternas ransoner. Posca var också populärt i Grekland.

Vi har därför all anledning att tro, att det Jesus fick var syrligt vin blandat med vatten enligt tidens sed. Och att det var av medlidande som soldaten lät Jesus släcka törsten med en svamp läskande posca.


För mera läsning och fördjupning:

Svenska Bibel Sites hemsida med bibelöversättningar på flera språk, inklusive grekiska och hebreiska.

Svenska Bibelsällskapets hemsida med bibelöversättningar och annan information.

Svensk reformationsbibelns hemsida med flera bibelöversättningar.

Wikipedias sida om Vulgata, den första översättningen av Bibeln till latin.

Wikipedias sida om Septuaginta, den äldsta översättningen av Gamla Testamentet från hebreiska till grekiska.

Wikipedias artikel om alkohol i Bibeln. (engelska)

Wikipedias artikel om viner och vinproduktion i Romerska riket. (engelska)

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln