Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Här är ditt fullmäktige på den politiska kartan - se var de invalda finns

Uppdaterad 21.09.2021 15:05.
Fyrfält

Vår analys av svaren i valkompassen visar att förtroendevalda från samma parti kan ha mycket olika åsikter beroende på var i landet de bor.

Vår analys av svaren i valkompassen visar att förtroendevalda från samma parti kan ha mycket olika åsikter beroende på var i landet de bor.

Före kommunalvalet publicerade vi en politisk karta där alla kandidater som svarat på Yles valkompass placerades in i fyrfält enligt fyra nya politiska dimensioner.

Istället för den traditionella indelningen i höger-vänster och konservativ-liberal har kandidaternas svar kategoriserats enligt fyra nya dimensioner; konservativ vänster, grön liberalism, ekonomisk höger och kommunal aktivism.

Hur positionerar sig då de nyinvalda fullmäktigeledamöterna på den här kartan? De invalda som svarat på Yles valkompass visas i fyrfältet nedan.

Skriv namnet på en kommun:
Visa bara:

Vasa

Samma parti är olika på olika håll

Pertti Ahonen är professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet och han har bekantat sig med Yles politiska fyrfält. Han påpekar att den traditionella höger-vänster axeln inte inte är ändamålsenlig i alla fall.

- Då handlar det om att partierna inte framställs så som de är, säger Ahonen.

De fyra fälten i kartan visar att förtroendevalda från samma parti också kan vara av väldigt olika åsikt på olika håll i landet.

- Vi har väldigt mycket data som talar för att samma parti kan driva en väldigt varierande agenda i olika landsändar. I vissa kommuner är till exempel Vänsterförbundet och SDP väldigt lika medan de på andra håll befinner sig mycket längre ifrån varann, säger Ahonen.

Ur fyrfältet ovan lyfter professor Ahonen fram några exempel.

- Om man jämför Vasa och Helsingfors är Samlingspartiets kandidater mycket mer grön-liberala i Helsingfors än i Vasa. Den här skillnaden kan bero på olika politiska traditioner. De gröna verkar också ligga en smula mer mot ekonomiskt höger utanför Helsingfors än i huvudstaden, säger Ahonen.

Så gjordes analysen

Med hjälp av statistisk faktoranalys definierades alla de påståenden i valkompassen som hörde ihop. Så utkristalliserades fyra olika politiska dimensioner.

I de två fyrfälten ovan har kandidaterna placerats utgående från en poängsättning av deras svar i valkompassen. Poängen påverkas av hur mycket kandidaten varit av samma eller olika åsikt med påståenden i en viss kategori.

Dimensionernas namn är riktgivande och fungerar som generaliseringar av de påståenden de beskriver.

Artikeln är skriven på finska av Johan Jaakkola och översatt av Malin Ekholm. Statistisk analys: professor Markku Niemivirta, Universitetet i Oslo. Teknik: Linus Lång och Peter Sjöholm.