Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tvisten mellan Ahde och Räty aktuell igen - HD tar upp fallet

Från 2017
Seppo Räty och Hilkka Ahde.
Bild: Yle/montage

Högsta domstolen har beviljat besvärsrätt i diskrimineringsfallet gällande Hilkka Ahde. Fallet gäller den tidigare ordförande för Bil- och transportarbetarförbundet, Timo Rätys handlande mot förbundets dåvarande kommunikationschef Hilkka Ahde.

Tingsrätten i Helsingfors dömde år 2015 Räty för diskriminering efter att han hade sagt upp kommunikationsdirektören Hilkka Ahde. Domen upphävdes i november i fjol i Helsingfors hovrätt.

Räty sparkade Ahde efter att hon anmälde honom för osakligt beteende till Regionförvaltningsverket.

Enligt Ahde uppträdde Räty ovänligt mot henne och slutade småningom helt upp att prata med henne.

Hovrätten ansåg att det inte gick att bevisa att det var anmälan som låg bakom uppsägningen utan att det kan ha funnits andra orsaker till uppsägningen och hävde därför domen.

Tvisten mellan Ahde och Räty har under åren behandlats som två olika fall i rätten.

Det andra fallet gällde mobbning på arbetsplatsen, det vill säga psykisk misshandel.

För det har Räty dömts till böter och ersättningar. Den domen är slutlig och har vunnit laga kraft.

Hilkka Ahdes uppsägning återtogs senare och hennes titel ändrades till kontaktchef.

På sommaren 2012 avskedade Bil- och transportarbetarförbundets fullmäktige Timo Räty.

Diskussion om artikeln