Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Vilken är din största läsupplevelse?

Från 2017
Illustration ur Läsveckans broschyr
Bildtext Den nationella Läsveckan fyller 40 år i år.
Bild: Läscentrum

Med start måndagen den 17 april firas den nationella Läsveckan i daghem, skolor och på bibliotek runtom i vårt land. I år utmanas alla att avslöja sin största läsupplevelse och att ge boktipset vidare. Vilken bok vill du tipsa om, och för vem?

År 1977 startade man den årliga satsningen på läsning med en så kallad lässöndag, och år 1986 började man fira läsveckoslut för att sedan från och med år 1997 fira läsning under en hel vecka i skolor, på dagisar och på bibliotek runtom i Finland.

I år firar man med andra ord 40-årsjubileum, och man firar givetvis i läsandets tecken.

Bakom Läsveckan står Läscentrum, en organisation som arbetar för läsning på många olika sätt.

Kulturproducenten Barbro Enckell-Grimm ansvarar för den svenskspråkiga verksamheten på Läscentrum, och enligt henne är syftet med Läsveckan att väcka intresse för att läsa, att stimulera till läsning och att uppmärksamma läsningen som en syssla värd att hålla på med.

Läsäventyr på turné

På Läscentrum arbetar man aktivt och på många olika sätt för att stimulera till läsning, bland annat via olika projekt som engagerar skolor och bibliotek.

- På finlandssvenskt håll är det speciellt viktigt att fokusera på skolorna eftersom det är begränsat med möjlighet till biblioteksbesök. Sedan ett antal år tillbaka har vi genom vår satsning ”En författare till varje skola” lyckats nå ut till många skolor i Svenskfinland. Dessa författarbesök är väldigt populära och eleverna uppskattar att få träffa en livslevande människa som själv berättar om sitt skrivande.

Inom ramen för Finlands 100-årsjubileum har man också lanserat det tvåspråkiga projektet ”Läsäventyr” som under årets lopp turnerar runtom i Finland.

I april kan man bekanta sig med ”Läsäventyr”-evenemanget i Sibbo, i maj står Vasa i tur och i september är det dags för Åbo och därefter Helsingfors.

”Läsäventyr”-turnén bjuder bl.a. på författaruppträdanden och en utställning med illustrationskonst av en del äldre och välkända konstnärer som Camilla Mickwitz och Tove Jansson, men också yngre förmågor lyfts fram. I helheten ingår t.ex. utställningen ”Sagornas trädgård” som presenterar aderton samtida illustratörer.

Illustrationer ur Läsveckans brochyr 2017
Bild: Läscentrum

Läs för lillan

Forskning visar att barn som fått höra mycket högläsning under sina tre första levnadsår klarar sig bättre i läsning, skrivning och matematik när de börjar skolan.

Barbro Enckell-Grimm framhåller också vikten av att börja läsa med barnen i tidig ålder.

- Det är viktigt att barn redan som små kommer i kontakt med litteratur och med böcker, annars kanske de aldrig börja läsa på egen hand. Men jag vill också framhålla att det är givande, roligt och skönt att som vuxen läsa högt för sina barn. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska få kontakt med sina barn men ett bra sätt att lära känna varandra är faktiskt att läsa bilderböcker och litteratur tillsammans.

På Läscentrums webbplats kan man bekanta sig med satsningen ”Läs för barnet” som innehåller tips på böcker att läsa men också dikter samt olika slags rim och ramsor som man kan läsa för sitt barn.

- Bibliotekarien och författaren Annika Sandelin har plockat fram såväl nyare texter som traditionella ramsor som äldre generationer kunnat utantill men som nu också finns nedtecknade på webben för dem som inte minns, berättar Barbro Enckell-Grimm.

”Läs för barnet”-projektet är en del av den nationella Läsäventyr-helheten och förutom det webbaserade materialet består det av ett informationspaket som man förmedlar till nyblivna föräldrar via rådgivningen.

- Målsättningen är att nå också dem som inte är ”redan frälsta” för att betona hur viktig och central läsningen är för att stöda barnets kognitiva utveckling redan under de tidiga levnadsåren.

Pappa Johan Lindberg och pojken Adrian Lindberg sitter tillsammans och läser
Bild: Yle/Lone Widestam

Oro för ökande skillnader i läsförståelse

På många håll finns en stigande oro för att läsningen tappar terräng i allt yngre år och i våra skolor har modersmålslärarna slagit larm om att läsförståelsen försämrats markant under de senaste åren.

Detta märks bland annat genom att de svaga läsarna blir allt fler, samtidigt som läsarna på toppnivå blir allt färre.

I Finland är skillnaderna mellan flickors och pojkars läskompetens också större än i något annat OECD-land. I Pisaundersökningen från år 2015 motsvarar skillnaden mellan 15-åriga flickors och pojkars läskompetens ungefär ett års utveckling.

På finlandssvenskt håll är situationen dessutom sämre än på finskt håll. I Svenskfinland finns också regionala skillnader beträffande läsförmågan – på Åland och i huvudstadsregionen är resultaten goda, men i norra Österbotten och i östra Nyland sackar man efter.

Barbro Enckell-Grimm understryker att läsningen utgör grunden för allt:

- Kan du inte eller vill du inte läsa är det mycket man går miste om och man hamnar lätt utanför olika sammanhang om man inte kan läsa. Det här är någonting som man kanske inte alltid kommer att tänka på.

I samband med Läsveckan brukar Läscentrum publicera ”10 fakta om läsning” som består av plock ur aktuell forskning och diskussioner i medier kring frågor som berör läskunnighet och läsintresse.

Här lyfter man bland annat fram statistik och undersökningar som gjorts både internationellt och nationellt, samt strävar efter att skapa diskussion för fortsatta åtgärder.

En docka som håller i en penna, framför en bok.
Bild: All Over Press

Vilken är din bästa bok?

Som en punkt på Läsveckans schema ingår att tipsa om sin favoritbok eller bästa läsupplevelse och ge tipset vidare som en stafettpinne, och frågan är vilken bok Barbro Enckell-Grimm skulle vilja tipsa våra läsare/lyssnare om?

- För en yngre läsare skulle jag rekommendera Irmelin Sandman-Lilius. Hennes böcker var en omvälvande läsupplevelse för mig som barn och när jag kom upp i tonåren återvände jag till hennes böcker och framför allt den s.k. Främlingsserien. För äldre ungdomar skulle jag lyfta fram Dostojevskijs roman ”Brott och straff”. Man kanske tänker att kärlek är en naturlig inkörsport till litteraturen under gymnasieåren, men jag tycker att det passar ypperligt för tonåringar att också tänka på skuldfrågan och ansvarsfrågan när man håller på att bli vuxen.

Vilken är din bästa läsupplevelse? Skriv gärna och berätta i kommentarsfältet nedan.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln