Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Enkät visar att S:t Karins svenska skola lider av unken luft

Från 2017
Uppdaterad 13.04.2017 13:26.
Ännu är skolgången tom
Bildtext Unken luft, dålig luft och bristfällig ventilation är problem i S:t Karins svenska skola. Det tycker i varje fall elever och föräldrar.
Bild: YLE/Nina Bergman

I S:t Karins svenska skola är luften unken, det förekommer otrevlig lukt och ventilationen är otillräcklig.

Det framkommer ur den enkät som Institutet för hälsa och välfärd låtit utföra bland föräldrar och elever i skolan.

Enkäten utfördes också i stadens andra skolor. Svarsfrekvensen i S:t Karins svenska skola var cirka 70 procent men i de andra skolorna varierade frekvensen mellan 18 och 67 procent.

S:t Karins svenska och Valkeavuoren koulu sticker ut

De två skolor som sticker ut i resultatet är Valkeavuoren koulu och S:t Karins svenska skola. I de två skolorna är föräldrarna oroliga för den dåliga inomhusluften.

- Tyvärr ger undersökningen ändå inte svar på vad som orsakar oron för inomhusluften utan visar bara att föräldrarna är oroliga för att det förekommer symptom som är förknippade med dålig inomhusluft, säger Taisto Nuutinen, chef för S:t Karins fastighetsavdelning och ordförande för en arbetsgrupp som har hand om inneluftsproblem i staden.

Eleverna lider av olika slags symptom

I undersökningen fick de tillfrågade bland annat svara på hur belysningen, bullret och arbetsron i klasserna upplevs samt om det förekommer unken luft, mögellukt, otrevlig lukt, damm, smuts eller bristfällig ventilation i utrymmena.

Snart fylls klassrummet av förväntansfulla ettor!
Bild: YLE/Nina Bergman

Enkäten visar, enligt Nuutinen, att det i S:t Karins svenska skola inte är mer dragigt, för hett eller för kallt än vad det är i andra skolor. Det förekommer också lika mycket torr luft i den svenska skolan som i de andra skolorna och inte heller i fråga om damm, smuts eller mögellukt uppvisar S:t Karins svenska skola avvikande resultat.

Men på följande punkter: unken luft, dålig lukt och dålig ventilation är det sämre i S:t Karins svenska skola än i andra skolor.

Eleverna har också i högre grad än andra elever olika slag av symptom som kan vara relaterade till dålig inomhusluft.

Motstridigt resultat anser man på staden

Nuutinen har ändå svårt att förstå varför luften i skolan skulle vara unken då ventilationen förbättrats så mycket i skolan att känsliga elever lider av torra ögon.

Han påpekar också att det i den finska skolan, Hovirinnan koulu, som är belägen i samma byggnad inte klagas på unken luft, luktproblem eller dålig ventilation.

S:t Karins svenska skola
Bild: Yle Åboland

Resultatet av undersökningen ska nu behandlas i arbetsgruppen för inomhusluft och efter det fattar man beslut om eventuella åtgärder.

- Men det framkommer inget sådant i undersökningen som skulle föranleda åtgärder, anser Nuutinen.

Inte heller Institutet för hälsa och välfärd anser att det på basen av den aktuella enkäten finns orsak att begränsa användningen av skolans utrymmen.

Renovering i S:t Karins svenska skola
Bild: Yle/Monica Forssell

De renoveringar man tidigare kommit överens kommer man ändå att fortsätta med. De baserar sig på en kartläggning av byggnadens skick, som gjordes 2014.

- Vi har använt alla tillgängliga undersökningsmetoder för att undersöka skolan men inga undersökningar ger vid handen att ytterligare granskningar behövs, säger Nuutinen.

Varför gjordes undersökningen?

- Den gjordes för att skolans personal och elever tycker att inomhusluften är dålig. Vi ville undersöka hur skolan eventuellt skiljer sig från andra skolor i staden, svarar Nuutinen.

Meningen var också att man skulle få tillgång till jämförelsematerial från hela landet, men det materialet är ännu på hälft vid Institutet för hälsa och välfärd.

- Det man kommer att tänka på är att eftersom det i samma fastighet finns en annan skola där man inte upplever att luften är lika dålig så undrar man om det kan finnas skillnader i skolornas förfaringssätt? Skulle det kunna ha andel i luftkvaliteten? frågar sig Nuutinen och tillägger:

- Går det till exempel att städa på samma sätt i hela huset? Jag vet att verksamheten i Hovirinnan koulu och S:t Karins svenska skola skiljer sig från varandra.

En ny enkät ska nu göras bland skolornas personal.

Föreningen Hem och skola vill se snabba åtgärder

Artikeln är uppdaterad klockan 12:00 med förmiddagens radioinslag från S:t Karins svenska skola, där Yle Åbolands Peter Karlberg intervjuar Anna Sell, ordförande för föreningen Hem och skola i S:t Karins och Erika Silventoinen, styrelsemedlem. Det vill säga om deras syn på situationen i skolan.

Radio Vega Åboland

8:46

Diskussion om artikeln