Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hybridhotscentrets nye chef: "Lögn är lögn och fakta är fakta"

Från 2017
Matti Saarelainen
Bild: Lehtikuva

Matti Saarelainen är tillfällig chef för Centret för bekämpning av hybridhot. Centret har grundats av nio EU- och Natoländer i oro för att falsk information hotar de västerländska samhällena.

Ordet hybrid kommer från grekiskan via latinet, men har först i modern tid fått sin nuvarande mening "kombination av två olika saker". I ett hybridhot kombineras traditionella militära hot med ovanliga, t.ex. biologiska vapen eller data-attacker.

Hybridhotscentret i Helsingfors kommer att utbilda och forska främst i de ovanliga metoderna. Mest uppmärksamhet får informationskrig och "falska nyheter".

- Om det sprids mycket fejknyheter så kan det leda till att det blir luddigare vad som är riktig fakta, säger Matti Saarelainen.

Farligare än fejknyheter: sanningsrelativism?

Problemet är att främmande makt inte behöver sprida falsk information för att undergräva säkerheten.

Det kan räcka med att ifrågasätta de officiella källorna. Att få medborgarna att misstro all information, oberoende var den kommer ifrån.

- Lögn är lögn och fakta är fakta, nog kan man dra gränsen mellan dem, nöjer sig Saarelainen med att säga.

- Vi liberala nutidsmänniskor är ju uppfostrade att tänka att allas verkligheter är lika värda...

- Nog är allas verkligheter ännu lika värda. Men att lära sej vara kritisk mot falska nyheter och att tyda texter vore nog på sin plats.

Försvara den fria tanken, och hoppas att den tänker rätt

Det blir en av uppgifterna för det nya hybridhotscentret - att försvara det öppna samhällets värderingar om fria tankar samtidigt som man ska föra in tankarna på rätt spår.

Understatssekreteraren för EU-ärenden Jori Arvonen blir styrelseordförande för centret medger att man inte har någon patentlösning på problemet.

- Nog krävs det öppenhet av oss och snabbhet att reagera om vi märker att sanningsvidrig information sprids.

Jori Arvonen, understatssekreterare för EU-ärenden
Bildtext Jori Arvonen
Bild: Lehtikuva

Resiliens: Samhällets förmåga att stå stadigt

Resiliens är ett ord som användes när centret grundades. Inom biologin mäter resiliensen hur bra ett ekosystem återhämtar sej efter en katastrof, t.ex. en skogsbrand.

Det finns också social resiliens - då handlar det om mänskliga samhällen och natur- eller militära katastrofer.

En orsak att hybridhotscentret förläggs till Finland är att grundarländerna ansåg att den sociala resiliensen är hög här.

- Våra medborgare är inte lika känsliga för yttre påverkning och vi har en hög tilltro till vårt politiska system, förklarar Arvonen.

- Hur ska ni skilja på hård kritik mot det politiska systemet och medvetna försök att rasera samhällstron?

- Kritik är lovligt och behövligt i alla demokratier. Men världen är cynisk man kan inte göra något åt att det finns också annan information än den som delas ut i uppriktigt syfte.