Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Förhandlingarna om Helsingfors maktpositioner är igång

Från 2017
Montage med porträtt på Jan Vapaavuori, Anni Sinnemäki, Veronika Honkasalo, Pilvi Torsti, Mika Raatikainen, Pentti Arajärvi, alla är politiker i Helsingfors fullmäktige.
Bildtext Jan Vapaavuori, Anni Sinnemäki, Veronika Honkasalo, Pilvi Torsti, Mika Raatikainen, Pentti Arajärvi,
Bild: Bildmontage Yle Uutiset. Bilder från AOP / Eduskunta / pilvitorsti.fi

Jan Vapaavuori (Saml) har kallat partierna till möte efter påsk. De gröna är ute efter två av posterna som biträdande borgmästare - och SDP har svårt att hitta någon villig att ta platsen.

Dammet har knappt hunnit lägga sig efter kommunalvalet men kommunalpolitikerna i Helsingfors är i full gång med förhandlingarna om maktpositionerna. Partierna ska samsas om platserna som biträdande borgmästare, posten som fullmäktigeordförande samt platser i de populäraste nämnderna.

Helsingfors har länge följt en modell där alla partier som representeras i fullmäktige får representanter bland förtroendeuppdragen, och de partier som fått flest röster brukar få de viktigaste.

Jan Vapaavuori (Saml) som ska leda förhandlingarna har sammankallat till ett första möte tisdag efter påsk. Både Vapaavuori och två andra förhandlare, SDP:s Pentti Arajärvi och Sannfinländarnas Mika Raatikainen, upplever att modellen från tidigare år har varit fungerande.

Veronika Honkasalo (VF) hoppas på fortsatt rödgrönt samarbete i de egentliga sakfrågorna i Helsingforspolitiken.

Grupperna samlas för förhandlingsposition

Partierna har redan satt in egna möten inför tisdagens förhandling. I onsdags samlades De gröna och på påskmåndag samlas Sannfinländarna.

Om förtroendeposterna fördelas enligt tidigare överenskommelsemodell skulle Samlingspartiet få både borgmästarplatsen och en av de fyra posterna som biträdande borgmästare.

De gröna är ute efter två platser, precis som de i dag har två stadsdirektörsposter. Partiet vill gärna leda nämnden för stadsmiljö, vilket skulle innebära att Anni Sinnemäki blev biträdande stadsdirektör med stadsmiljön som ansvarsområde. Socialdemokraterna vill ha viceordförandeplatsen i den nämnden.

Socialdemokraterna har svårt att hitta biträdande borgmästare

Det är bara Anni Sinnemäki som meddelat att hon vill ha en plats som biträdande borgmästare. Vilka som vill ha de andra tre biträdande borgmästarplatserna säger partierna i det här läget ingenting om.

Socialdemokraterna verkar ha svårt att hitta någon som skulle ta sig an deras post. Flera av de tyngre namnen bland partiets invalda är också riksdagsledamöter, och är därför inte redo att ta emot en plats som biträdande borgmästare. Så säger bland annat Tuula Haatainen som ställde upp som borgmästarkandidat för SDP. Också Pilvi Torsti har sagt att hon inte är redo att bli biträdande borgmästare. Pentti Arajärvi säger för sin del att han redan är pensionär, men att platsen också kunde gå till någon som har suppleantplats.

Artikeln är skriven utgående från artikeln av Outi Pukkila på Yle Uutiset.

Så här leds Helsingfors från och med juni

Helsingfors ska ta i bruk en ny ledningsmodell i juni.

Staden övergår nu från att ha tjänstemannaposten stadsdirektör till att ha en politiskt vald borgmästare.

Dessutom ska stadens 30 olika ämbetsverk slås ihop så det finns bara fyra stycken. Det innebär att också nämnderna indelade i fyra sektorer: social- och hälsovård, fostran och utbildning, stadsmiljö samt kultur och fritid.

Borgmästaren är ordförande för stadsstyrelsen och de fyra biträdande borgmästarna är ordförande för varsin av de fyra nämnderna.

Högsta beslutandemakt har fortfarande de 85 ledamöterna i fullmäktige. Stadsstyrelsen och nämnderna bereder ärenden som fullmäktige fattar beslut om.

Helsingfors nya fullmäktige har sitt första möte i början av juni och det är då de väljer borgmästare och nämndmedlemmar.

Diskussion om artikeln